CHP Karamürsel Belediyesi Meclis Grubu adına Ahmet Çalık;

‘Din görevlilerine İçkili Lokanta da yemek vermek bir Belediye Başkanına yakışmamıştır’

CHP Karamürsel Belediyesi Meclis Grubu adına Ahmet Çalık; Karamürsel Haber

Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediyesi Meclis Grubu adına Ahmet Çalık’la uzun, uzun Karamürsel’i konuşarak, seçildikleri ilk günden bu zaman kadar yaptıkları çalışmalar ve verdikleri önergeleri anlatı bizde sizler için not alarak sizlerle paylaştık, son derece keyifli ve ilginç konular gün yüze çıktı.

 

İlk kez 6 üyeyle temsil hakkı kazandık

Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Meclis Grubu adına Ahmet Çalık şöyle konuştu; ‘Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde arzu ettiği sonucu yakalayamamış olsa da geçmiş yıllara göre başarılı bir seçim geçirmiş uzun bir aradan sonra Karamürsel de 2.parti olmuş ve Karamürsel Belediye Meclisinde ilk kez 6 üyeyle temsil hakkı kazanmıştır. Seçimlerin ardından yapmış olduğumuz toplantıda Partimizin aldığı oy nispetinde bizleri komisyonlarda temsil edecek arkadaşlarımızla kendi içimizdeki görev dağılımını yaptık. Nisan ayında yapılan ilk Meclis toplantısında da arkadaşlarımızı önceden belirlemiş olduğumuz şekilde komisyonlarda görevlendirdik. Buna göre: Ahmet Çalık CHP Karamürsel Belediye Meclisi Grup Sözcülüğü, Orhan Tanış Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği, Orhan Demirer Karamürsel Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği, Ali Kara Karamürsel Belediye Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği, Meral Karadeniz Karamürsel Belediye Meclisi Katip Üyeliği, görevlerine getirilmişlerdir. Ayrıca 6 Kasım 2014’te yapılan Meclis toplantısında kurulmasına karar verilen Türlü İşler Komisyonunda da Celalettin Yönet, tarafından temsil edileceğiz.

 

Belediyenin yaptığı yardımları hangi kriterlere göre yaptı

Mayıs 2014’te yapılan Meclis Toplantısında bazı imar işleri ve Belediyenin 2013 yılı kesin hesap ve yönetim dönemi hesapları görüşüldüğünde, Haziran 2014’te yapılan toplantıda mevcut gündemin yanı sıra Karamürsel Belediyesine ait gayrimenkullerin adetlerini, adreslerini, metrekarelerini, kiradaysa kira gelirlerini ayrıca Belediyenin yaptığı yardımları hangi kriterlere göre yaptığını ve 2014 yılı içinde kaç kişiye yardımda bulunduğunu sorduğumuz soru önergelerimizi verdik.(318 kişi)

 

Mezar bedellerinin yüksekliğini Meclis gündemine taşıdık

2014 Temmuz ve Ağustos aylarında olağan Meclis gündemleri görüşüldüğünde Eylül 2014’te Meclis iki kez toplanmıştır. Birinci toplantı da grubumuzun 2 adet 2 maddelik- 1 adet 3 maddelik – 1 adet 4 maddelik soru önergesi ve teklifleri olmuştur. Bu toplantıda İlçemizin uygun olan bir veya birkaç yerine kitap ve oyuncak kumbarası konulması, yine İlçemiz de uygun alanlara sokak kütüphanesi kurulması, İlçemiz Gazanfer Bilge caddesine inen yolların bu caddemizle buluştuğu köşelere sağa dönülmez tabelası konularak yeni yapılan öğretmen evi civarında meydana gelen trafik karmaşasına son verilmesini istedik. Ayrıca Karamürsel deki mezar bedellerinin yüksekliğini Meclis gündemine taşıdık.

 

Belediye Meclisinde geniş bir sunum yapıldı

Eylül 2014 teki 2.toplantımızda Karamürsel Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı görüşüldüğünde, Bu plan hazırlanırken plan taslağını hazırlık yapmak, katkılarımızı sunmak amacıyla önceden istememize rağmen, önceden tarafımıza verilmemiş komisyon üyemize komisyon toplantısından 1 gün önce verilerek grubumuza plan üzerinde yeterince çalışma süresi bırakılmamıştır. Buna rağmen, hızla toplanıp değerlendirme yapılarak, geniş bir yorum çıkarılmış maddi eksiklikler ve planda bulunmasını istediğimiz hususlar tespit edilerek Belediye Meclisinde geniş bir sunum yapılmıştır. Bu planda muhalefet ettiğimiz bazı hususlar şunlardır:

a) Kanun; stratejik planlar hazırlanırken sivil toplum örgütlerinden, meslek odalarından varsa üniversitelerden görüş alınır demesine rağmen, Karamürsel Belediyesi bu planı hazırlarken saydığımız kurumlardan ve hemşerilerimiz den görüş almamıştır.

 

b) Bu planda alt yapının büyük ölçüde tamamlanmış olduğu belirtilmiştir. Fakat özellikle yaz aylarında biraz şiddetli bir yağmur yağdığında İlçemizin ana yolları üzerinde ve şehir içinde bazı noktalarda yer yer büyük göllenmeler olmakta buda araç ve yaya trafiğini olumsuz etkilemektedir. Bu planda en azından su tahliye yollarının elden geçirilmesi olmalıdır.

 

c) Planda tarımsal sulamada eksikler bulunduğu yazmakta ama çözüm gösterilmemektedir. Eskiden su sıkıntısı vardı sulama yapılamıyordu. Şimdi su var fakat yanlış fiyatlandırma politikaları yüzünden 7000 dönüm sulanabilir arazinin ancak 300 dönümü sulanabilmektedir.

 

ç) 1.derece deprem bölgesinde olmamıza ve yine büyük bir deprem beklentisi içinde olmamıza rağmen planda depreme hiç değinilmemiştir.

 

d) Yine planda hızlı yapılaşma İlçemizi tehdit eden sıkıntılar arasında gösterilmiştir. Hızlı yapılaşma bölgemizde zannediyorum sadece Karamürsel’de sıkıntı olarak görülmektedir. Oysa hızlı yapılaşma bir tehdit değil büyüme, gelişme işaretidir. Fakat yapılaşma önceden düzgün planlanmamışsa, şehrin nüfus artış hızı, yeni yapılan yatırımlar v.s dikkate alınmadan keyfi uygulamalar yapılmışsa hızlı yapılaşma elbette tehdit halini alır. Bu durum İlçeyi yönetenlerin yanlışlarının sonucudur.

 

e) Karamürsel’de hizmet üretmekte de keyfilik vardır. İlçemizde son yıllarda yapılan 2 büyük yatırımdan biri Altın Kemer Düğün Salonu, diğeri yapımı devam etmekte olan yeni Belediye binası inşaatıdır. Bu yatırımlar yapım aşamasında iken Karamürsellilerin hiçbir fikrine başvurulmamış görüş ve öneriler alınmamıştır. Vatandaşlarımızın bu projeler hakkında hiçbir fikri yoktur. Oysa günümüzde vatandaşlarına değer veren yönetimler katılımcı demokrasiyi işleterek, uygulamak istedikleri büyük projelerde duyuru, tanıtım yollarıyla vatandaşı da işin içine katmakta, böylece uygulamak istedikleri projelerdeki eksiklikleri de tespit ederek daha verimli işlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadırlar.

 

Bu planda olmasını arzu ettiğimiz bazı projeler şunlardır:

Kapalı, hijyenik bir Pazar alanı oluşturulmalıdır.

Gökçe Tepe’ye sosyal mekanlar, teleferik ve seyir terası yapılmalıdır.

Belediye şantiyesinin artık şehir içinde kaldığı göz önünde bulundurularak başka bir alana taşınmalıdır.

 

Üst geçitlerde iyileştirmeler yapılarak vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği hale getirilmelidir.

 

Yaşlı; bakıma muhtaç insanlar için huzur evi, şiddete maruz kalan kadınlar için kadın sığınma evi yapılmalıdır.

 

Tiyatro, konser, gösteriler için uygun büyüklükte bir amfi tiyatro olmalıdır.

 

Ereğli mahallemizin alt geçit problemi plana koyulmalıdır.

 

Ereğli mahallemizdeki tarihi evlerin restore edilerek turizme kazandırılması planda olmalıdır.

 

Tepeköy mahallemizin D-130’a bağlandığı noktaya kavşak yapılarak, bu mahallemizin ana yola giriş çıkışı rahatlatılmalıdır.

 

Turizmin canlandırılması için İlçemizin uygun bir yerine Atlı spor kulübü kurulmalı, İlçemizin eski köylerinde doğa yürüyüş parkurları açılmalı, buraların tanıtımı sağlanmalıdır.

 

 

D-130’a battı çıktı projesi yapılacak harcama, sağlayacağı fayda göz önünde bulundurularak yeniden etüt edilmelidir. Yapılması düşünülen battı çıktı projesi, sadece merkez ışıklar bölgesini kısmen rahatlatacak, fakat şehir içi trafiğine ve İlçemizin yolu altı ve üstü şeklindeki bölünmüşlüğüne çare olmayacaktır. Büyükşehir Belediyesinin ulaşım mastır planına koymuş olduğu yapılmakta olan Körfez geçiş köprüsü ile bağlantılı Güney otoyolu projesi, İlçemiz içinden geçen transit trafiği zaten azaltacaktır.                                                                                                             İlçemiz içindeki bölünmüşlüğün giderilmesi ve kavşak trafiğimizin rahatlaması için en az üç adet araç ve yaya trafiğine açık alt geçitler öneriyoruz. Hem trafik sorunumuzu etkin bir şekilde çözeceği, hem de maliyetinin daha düşük olması sebebiyle alt geçitlerin battı çıktıdan daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.

 

Ekim ayı toplantısında rutin gündemin görüşülmesi dışında yine 5 maddelik bir soru önergesi verilerek stratejik planın hazırlanması aşaması irdelenmiştir. Kasım ayı toplantısında Belediyenin 2015 yılı performans programı görüşülüp karara varılmıştır.

 

Aralık 2014 teki toplantımızın en önemli konusu evsel katı atıkların bertaraf bedeli idi. Bu konuya hem adaletsiz bir fiyatlama politikası olması, hem de vatandaşlarımıza ekstra maliyet getirmesi sebebiyle, grubumuz tarafından muhalefet edilmiştir.(aylık:4.70-yıllık 50tl)

Yine bu toplantımızda Kızderbent mahallemizin aşağı kesimindeki mezarlığa ilave edilen yeni bölümün, mezarlık duvarlarının tamamlanması hususunu dile getirdik.

 

8 Ocak 2015 de yapılan toplantıda yapımı devam etmekte olan yeni Belediye binası ve Kent Meydanı inşaatındaki durmanın sebebini sorduğumuzda, Yine Ocak ayındaki toplantımızda Karamürsel şehir içinden geçmekte olan beton yol üzerinde meydana gelen kaza istatistiklerini, bu yol’la ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu raporu okuyarak, meydana gelen kazalarla ilgili Belediyemizin bir çalışmasının olup olmadığını sorduk. Bu rapor şu şekildedir.

 

 

DENEME BETON YOLLARIN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Yol üstyapılarının performansı, zamana karşı yolun trafiğe hizmet verme kabiliyetini gösterir. Yapılan deneme kesimlerinin performanslarının tespit edilebilmesi için yollar gözlem altına alınmış, belli aralıklarla yollara gidilerek yoldaki bozulmalar, ilerleme hızları gibi hususlar tespit edilmiştir. Aynı zamanda, KGM bünyesinde bulunan profilometre ölçüm cihazı, sürtünme direnci ölçüm cihazı ve kum yama deney metodu ile beton yol deneme kesimlerinde düzgünsüzlük ve kayma direncine ilişkin performans ölçümleri yapılmış olup, tüm yolların çevre ve trafik koşulları altındaki durumları incelenmiştir. 5.4. Karamürsel Şehir Geçişi Ocak 2010 ‘da tamamlanarak trafiğe açılan Karamürsel Şehir Geçişi beton yol kesiminde bugüne kadar gelişen bozulmalar derz kenarlarında oluşan sökülmeler ile yer yer görülen enine çatlaklardır. Özellikle her iki enine ve boyuna derzlerde meydan gelen sökülmeler oldukça yaygındır.

 

Erken gelişen derz sökülmeleri ve enine çatlaklar çoğunlukla betonun genleşme ve büzülme hareketi sınırlandırıldığında ortaya çıkmaktadır. Kayma demirlerinin uygun şekilde yağlanmadığı ve yanlış yönde yerleştirildiği durumlarda betonun büzülme hareketini sınırlayacağından derz kenarlarında sökülmeler meydana gelmektedir. Sökülmelerin diğer bir nedeni de, derz dolgusunun iyi bir şekilde yapılmadığı ve derzin su içerdiği hallerde, suyun donup genleşerek oluşturduğu basınç olabilmektedir.

Erken gelişen enine çatlakların benzer şekilde beton plağın büzülmesini engelleyen şartların oluşmasıyla meydana geldiği düşünülmektedir. Burada, kayma demirlerinin uygunsuzluğunun yanında, beton plağın altında ayırıcı malzeme olmaması ve büzülme hareketinin sınırlandırılması böyle bir bozulmaya neden olabilmektedir. Bu kesime ait aletsel ölçüm verileri henüz bulunmamaktadır.

 

6. SONUÇLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Afyon-Emirdağ Ayrım Yolu, Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz Devlet Yolu, Ordu-Ulubey Devlet Yolu ve Karamürsel Şehir Geçişi olmak üzere 4 farklı yolda farklı uzunluklarda beton yol deneme kesimi yapılmıştır. Bu yollar yapımından itibaren gözlem altına alınarak hem gözlemsel olarak incelenmiş hem de profilometre, kayma direnci ve kum yama deneyleriyle yüzey düzgünsüzlükleri, sürtünme dirençleri ve yapı derinlikleri belirlenerek performansları gözlenmiştir.

Beton yollarda deneme yol kesimine, yol kesitine ve uygulama şekillerine bağlı olarak yol yapımından kısa süre sonra farklı türde bozulmaların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu durum beton yolların performansının yapımda kullanılan malzemelerden, derz dizaynı ve açılmasına, kayma demirlerinin yerleştirilmesinden betonun perdahlanıp kür edilmesine kadar tüm işlemlerde çok büyük hassasiyet ve ince işçilik gerektirdiğini göstermektedir. Yapılan performans ölçümlerine bakıldığında ilk yapılan Afyon-Emirdağ Ayrım Yolundaki beton yol performansının daha iyi olduğu görülmektedir.

Ayrıca yapılan ölçümlerde beton kaplamaların kayma direncinin trafiğe ilk açılışta asfalt betonuna göre daha yüksek olduğu, ancak sonraki yıllarda ciddi azalmaların meydana geldiği görülmüştür. Bu durum, beton kaplamada başlangıçta elde edilen yüksek kayma direncinin yapım sırasında telli fırçalarla elde edilen enine pürüzlülükten kaynaklandığı trafiğin etkisiyle ise zamanla bu pürüzlülüğün kaybolduğu ve sürtünme direncinin azaldığı şeklinde yorumlanmıştır.

 

Bununla birlikte, beton yolların özellikle trafiğin dur-kalk yaptığı kavşak noktaları ile ağır trafiğin yavaş seyir ettiği yollarda öncelikli olarak kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

2010 yılında yapılan D-130 Karayolu Karamürsel Şehir içi geçişi Beton yol çalışmasından sonra betonlanmış olan yol üzerinde ki trafik kazası sayılarına baktığımızda şu sonuçları görüyoruz.2010 yılı öncesi aynı yol üzerinde meydana gelen yıllık kaza ortalaması 10 civarındayken

2011 yılında 24 adet maddi hasarlı-17 adet yaralanmalı

2012 yılında 20 adet maddi hasarlı – 28 adet yaralanmalı

2013 yılında 19 adet maddi hasarlı -16 adet yaralanmalı- 1 adet ölümlü

2014 yılında 12 adet maddi hasarlı-16 adet yaralanmalı-2 adet ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir.

2011-2014 arası toplam 75 adet maddi hasarlı-77 adet yaralanmalı-3 adet ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu veriler Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü verileridir. Bu bilançolardan ve Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden de anlaşıldığı gibi bu yol kazalara davetiye çıkaran sürücü ve yaya güvenliğini tehdit eden bir yoldur. İlçe merkezimizden geçen ve deneme yolu olduğu Karayolları Genel Müdürlüğünce Kabul edilen bu yol bir çok insanımıza zarar vermiş, ilçe halkımızı huzursuz etmiş,can kayıplarına yol açmıştır.Sürücü hatalarının da olabilecek olduğu gözden kaçırılmadan fakat kazalardaki ana faktörün yol etkisi olduğu bu verilerden de anlaşılmaktadır.

 

1)D-130 Karamürsel Şehir İçi geçişinde sık sık meydana gelen bu kazaların önlenmesi amacıyla Belediyemizce yapılan bir çalışma veya alınması düşünülen bir önlem var mıdır?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5 Şubat 2015 de yapılan toplantıda Aralık ayında görüşülen ve grubumuzun muhalefetine rağmen meclisten geçen katı atık bertaraf bedellerinin tahsilinin hükümet tarafından 1 sene ertelenmesi üzerine Karamürsel’de de ertelenmesi talebimizi önerge olarak sunduk.                      İlaveten Ocak ayı içinde Belediye encümenince yapılan işyeri ihalelerinin içerikleriyle ilgili yazılı bilgi istedik.                                                                                                                   Yine bu toplantımızda Ocak 2015 başlarında meydana gelen ve Kıbrıs gazisi bir vatandaşımızın zarar gördüğü yangının söndürülmesi esnasın da görülen aksaklıkların bir daha yaşanmaması için İtfaiyecilerin araç gereçlerinin yanı sıra, eğitimlerine de dikkat edilmesi gerektiği hususunu mecliste sözlü ve yazılı olarak dile getirdik.

 

Ayrıca yine bu toplantımızda Karamürsel’deki Küçük Sanayi Sitesi problemini gündeme taşıyarak belediyemizin bu konuda mevcut bir çalışmasının olup olmadığını ve daha önceki çalışmaların akıbetini sorduğumuz yazılı önergelerimizi verdik.

 

5 Mart 2015 de yapılan meclis toplantısında İlçemizden Şehit olmuş kardeşlerimizin isimlerinin D-130 karayolu üzerindeki üst geçitlere verilerek bu isimlerin unutturulmamasını,

Belediyemize dilekçeyle başvuru yapan vatandaşlarımızın dilekçelerine zamanında cevap verilmesini 29/01/2015 de kanunlaşan perakende ticaretin yeniden düzenlenmesi ile ilgili kanunun emri uyarınca esnaflarımızdan alınan hafta sonu çalışma ruhsatı harçlarının artık alınmamasını ve bu sene içinde harçlarını ödeyen esnaflarımıza ödedikleri bedellerin iade edilmesini. Tabela vergilerinin Büyükşehir tarafından tahsil edilmesinin esnafımıza güçlük çıkardığı için bu verginin Karamürsel Belediyesi tarafından da tahsilatının yapılmasını veya Büyükşehir Belediyesinin Karamürsel de bir ofis açarak bu verginin tahsilatını yapmasını,

Özellikle Yalova bölgesini tercih eden Arap kökenli turistlerin İlçemize de gelmesini sağlamak, İlçemizin turizm gelirlerini artırmak için esnaflarımıza yönelik İngilizce kurslarının açılmasını restorant, kafeterya, lokanta gibi mekanlar da mönülerin Türkçe-Arapça ve İngilizce olarak yazılmasının sağlanması gibi uygulamalarla İlçemizin alt yapısının dış turizme hazır hale getirilmeye çalışılmasını talep ettiğimiz önergelerimizi verdik.

 

2 Nisan 2015’de yapılan Meclis toplantısında 3 adet soru önergesi vererek, Karamürsel Belediyesinin hali hazırda kaç adet taşeron firmadan, hangi alanlarda hizmet aldığını? Karamürsel merkezinden geçen yolun beton olmasının yarattığı sıkıntıları toplumun bütün kesimleri görmesine rağmen, yapılmakta olan Osmaniye mahallemizin yolunun niçin beton olarak yapılmakta olduğunu? Bu yolların beton olmasına hangi kurumun karar verdiğini? 24.03.2015 tarihli encümen toplantısında 5’nolu karar olarak alınan, Vakıfbank’ta bulunan paraların kamuya tahsisi konusunun ne ifade ettiğini? Sorguladık.

 

Ayrıca bu toplantımızda Ocak 2015’te kurulan ve çalışmalarını Mart ayı içinde tamamlayan Karamürsel Belediyesi 2014 yılı denetleme komisyonu raporu da gündeme gelmiş ve bu rapor hakkındaki grubumuzun düşünceleri tarafımızca okunmuştur. Denetim komisyonu raporuna 7 madde üzerinden şerh düşülmüş ve oylamada hayır oyu kullanılmıştır. Bu 7 maddenin açılımı şu şekildedir.

 

1)Türkiye de kabul edilmiş gün ve haftaların hemen hemen hepsinde çeşitli yemek ve ikramlar verilmiş olup fatura ile belgelendirilmiştir. Ancak Din görevlileri ve Camiler haftasında Din görevlilerine verilmiş görülen yemeğin faturasında İÇKİLİ LOKANTA yazmaktadır.

 

Karamürsel de birçok alkolsüz lokanta varken Din görevlilerine İÇKİLİ LOKANTA da yemek vermek “biz kararlarımızı rakı masalarında değil, besmeleyle alıyoruz” diye açıklama yapan bir Belediye Başkanına yakışmamıştır.

 

2) Zabıtaların ceza tutanağı düzenleyebilmeleri için devlet memuru olmaları gerekmektedir. Karamürsel Belediyesin de sahada görev yapan zabıtaların hiçbiri devlet memuru kadrosunda değildir. Buna rağmen yasalara aykırı olarak Karamürsel Belediyesi zabıtaları ceza kesmişler ve bu cezalar 03.06.2014 tarih ve 109 sayılı Belediye encümen kararı ile kesinleşmiştir.

 

3) Ak Kent gazetecilik televizyonculuk, yayıncılık ve ajans hizmetleri firmasından her ay muntazaman 1.180,00 Tl ve 708.00 Tl’lik matbu evrak alımı yapılmıştır.

Kendi gazetesinin basımını yapacak matbaası olmadığı için gazetesini başka bir matbaada yaptıran bu firmadan Karamürsel Belediyesinin hangi matbuu evrağı aldığı anlaşılamamıştır.

 

4) Ramazan etkinlikleri çerçevesinde nostalji geceleri adı altında verilen Mahalle iftarları için birer gün arayla 07.08.2014 ve 08.08.2014 tarihlerinde 46.315,00tl ve 52.934,00 tl ödeme yapılmış, üç firmadan teklif alma şartına uyulmamış iki firmadan teklif alınmıştır. Bu tekliflerden biri bir market firmasına aittir. Karamürsel de birçok lokanta ve yemek organizasyonu yapan firma varken yemek organizasyonları ile ilgisi olduğu düşünülmeyen bir firmadan niçin teklif alındığı anlaşılamamıştır.

 

5) Eski Karamürsel Belediye binası önünde bulunan tören alanına Atatürk anıtının yapımı için üç firmadan teklif alınmıştır. Ancak teklif alınan firmalardan birinin faaliyet alanı eski eşya alımı satımıdır. Bu firmadan alınan teklifin, üç teklif alma kuralını yerine getirmek için usulen alındığı düşünülmektedir. Yoksa ihaleyi bu firma kazanmış olsaydı Karamürsel Belediyesini yönetenler ilçenin merasim alanına ikinci el bir Atatürk heykelimi dikecekti?

 

6) Belediyemizce yapılan ihalelerden üç dosya incelenmiş bunlardan temizlik ihalesi tek geçerli teklif ile 8.100.000 tl’ye Taşsan firmasına verilmiştir. Büyük Dere ıslahı ihalesi 600.144,08 tl’lik ile tek geçerli teklif olan Gök Beyaz firmasına verilmiştir. Oluklu tepesi düzenlemesi yine tek teklif ile Gök Beyaz firmasına verilmiştir.

 

7) Karamürsel Belediyesince düzenlenen kursların öğreticilerine verilen ücretlerin incelenmesinde Tabakhane Mahallesi muhtarına futbol antrenörü kisvesi altında devamlı maaş verildiği, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Kayacık Mahallesi muhtarı seçilen kişiye de yine futbol antrenörü kisvesi altında verilen maaşın seçimlerden sonra kesildiği görülmüştür.

 

Mayıs ve Haziran 2015 tarihli meclis toplantılarında olağan gündemler görüşülerek, 2 Temmuz 2015 tarihli Meclis toplantısında Ereğli mahallemizde yapılan imar plan değişikliklerinin yanında Karamürsel Belediyesinin vergi borcuna mahsuben taşınmaz devri konusu gündeme gelmiştir. Bu konu grubumuz tarafından tasvip görmemiş ve şu şekilde muhalefet edilmiştir. Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz Belediye Meclis toplantılarımızdan birinde, Saadet Partili Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımızın daha önce CHP grubu olarak bizim de dile getirdiğimiz D-130 Karayolu şehiriçi geçişi üzerindeki üstgeçitlere engellilerin, yaşlıların, çocuk arabası veya Pazar arabası taşıyanların da rahatça kullanabileceği şekilde yürüyen merdiven veya asansör yapılması, eğer maliyet konusunda sıkıntı varsa yapılması planlanan buz pateni sahası projesinden vazgeçilerek buraya ayrılan paranın üstgeçitlerin iyileştirilmesi ne aktarılması tekliflerine cevap verirken;                                                                               “Devletimiz, Belediyemiz güçlü, büyük, artık eski Türkiye yok. Devletimizin gücü her şeye yeter. Buz pateni sahası da yaparız üstgeçitleri de düzenleriz “ demiştiniz.

Bu sözlerinizin üzerinden daha 6 ay geçmeden vergi borcunuzu ödeyemediğiniz için borcunuza karşılık Belediyeye ait taşınmazların devrini yapmaya çalışmanızın bu sözlerinizle çeliştiği tespitini Belediye Meclisimizin huzurunda yaptık..

Ayrıca bu devri CHP grubu olarak doğru bulmuyoruz. Belediyeler taşınmazlarını satabilirler, devredebilirlerde fakat buradan gelen geliri halkın yararına daha farklı projelerde kullanmak için bu uygulamayı yapmaları gerekir. Meclisimize gelen şekilde ise borcunu ödeyemediği için elindeki gayrimenkulünü borçlusuna vererek, borç kapatmaya çalışan bir Belediye görüyoruz. CHP grubu olarak Taşınmaz devri yerine bu borçların Belediyemizin ödeme gücüne göre yeniden yapılandırılarak tasfiyesinin yapılmasını önerdik.

İlaveten bu toplantımızda sözlü olarak  D-130 dan Tepeköy mahallemizin girişini gösteren uygun büyüklükte bir tabela olması gerekliliği ve özellikle sahil bandında bulunan kafeteryalarda emzirme odaları yaptırılması dile getirilmiştir.

 

Ağustos 2015 tarihli toplantımızda olağan Meclis gündemi görüşülmüş, Eylül 2015 tarihli toplantıda olağan gündemin yanı sıra grubumuz tarafından 3 adet 10 maddelik soru önergesi verilmiştir. Bu sorular şunlardır.

 

1.ÖNERGE   

Kuruluşundan bu yana Karamürsel Kent Konseyinin Belediyemize sunduğu bir proje var mıdır?

Varsa kaç tanedir?

Bunların içinden Belediyemizin uygulamaya koyduğu bir proje var mıdır?

Varsa hangi projelerdir?

 

2.ÖNERGE

Belediye Başkanımızın yeni kullanmaya başlamış olduğu Skoda Super B makam aracı satın mı alınmıştır? Kiralanmış mıdır?

Kiralandıysa hangi firmadan ? aylık kaç liraya kiralanmıştır?

 

Kiralama bedeli Belediyemizce mi? Büyükşehir Belediyesince mi ödenmektedir?

 

3.ÖNERGE

Belediyemizin Yurt içinde ve Yurt dışında kaç tane kardeş Belediyesi vardır?

Bunlar hangi Belediyelerdir?

Bu Belediyelerle ilişkiler ve irtibatlar nasıldır?

 

Ekim 2015’te Meclisimiz 2 kez toplanmıştır.

Toplantıda olağan gündem görüşülmüşken Ekim ayı 2.toplantısında Belediyenin mali işler müdürlüğünün hazırlamış olduğu ve plan bütçe komisyonunca görüşülen konular gündeme gelmiştir.

Ayrıca bu toplantıda 5 maddelik bir soru önergesi verilerek

İlçemiz içinde çamlık gazinosu olarak bilinen mekanın yıkım işleri gerçekleşmiştir. Bu mekanın yerine nasıl bir yapı yapılacaktır?

Yapılacak olan yapıya kat verilmiş midir?

Bu yer işletmeciye hangi usulle verilmiştir?

Kaç yıllığına verilmiştir?

Kaç lira bedelle verilmiştir?

Sorularına cevap aranmıştır.

 

Kasım 2015 teki toplantımızda olağan gündem maddeleri görüşülmüş, Aralık 2015 de yapılan toplantımızda olağan gündemin yanı sıra gündem maddelerinden biri olan Hasan Tarcan Vakfına ait binanın kiralanarak yıkılıp yeniden yapılması ve buranın öğrenci yurdu olarak kullanılması konusu tartışılmıştır. Öğrenci yurdu yapmanın Belediyelerin öncelikli görevleri arasında bulunmadığı, bu işler için Kredi ve Yurtlar kurumunun olduğu, gerekliyse bu işe Kredi ve Yurtlar Kurumunun el atması gerektiği görüşü grubumuzca ifade edilmiştir. Ayrıca yeterli öğrenci geldiği anda özel teşebbüsün bu konuya zaten el atacak olduğu söylenmiştir. Yine bu konuyla ilgili konu daha Meclisimize gelmeden edinilen bazı bilgilere göre, yurt yapılsa dahi işletmesini kimin yapacak olduğu şimdiden aşikar dır. Bu bina Belediyemize değil, yurt yapmak isteyen ancak daha önce yapmış olduğu çalışmalardan sonuç alamayınca bu işi Belediyeye yaptırmaya çalışan bir grubun talebidir görüşü ifade edilmiştir dedi.

Yorum Yaz


Yorumlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom