ALG Patlaması Karamürsel Sahilini Kahverengiye Boyadı

İzmit Körfezi'ndeki alg patlaması nedeniyle Karamürsel sahil şeridi kahverengiye büründü.

ALG Patlaması Karamürsel Sahilini Kahverengiye Boyadı Karamürsel Haber

İzmit Körfezi'ndeki alg patlaması nedeniyle Karamürsel sahil şeridi kahverengiye büründü.

Kocaeli Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Şükrü İlikhan, yaptığı açıklamada, her yıl alg patlaması yaşandığını belirterek şunları söyledi: 

"Bu kızarıklar, her yıl genellikle bu aylarda oluşuyor. Denizin ısınmasıyla denizin dibindeki planktonların su yüzeyine çıkması, yani 'alg patlaması' olarak biliniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından devamlı olarak denizden numuneler alınarak tahlilleri yapılıyor. Olağanüstü bir durum yok. Vatandaşlarımızın tedirgin olmaları gereken bir durum yok. Bu kızarıklık belli bir süre içinde kaybolacaktır."

 

ALG PATLAMASI NEDİR

 

ALG PATLAMASI Yosun patlamaları, ekosistemler ve insan toplumu için sorunlar ortaya çıkarabilir. Alg çiçeği nüfusu hızlı bir yosun artışı veya yosun birikimi su sistemi olarak ortaya çıkar. Alg sahası tatlı su gibi deniz ortamlarında meydana gelebilir.Tipik olarak sadece bir veya az sayıda fitoplankton tutulabilir bu suyun renk değişikliğiyle tanınabilir. Bunun sebebi de çiçeklerin yüksek pigment yoğunluğu içeren hücrelere sahip olmasıdır. Hiç bir bilinen eşik seviyesi olmamasına rağmen, yosun şiddetine bağlı olarak, milimetre başına binlerce hücre çiçeklenir. Yosun patlaması konsantrasyonu mililitrede milyonlarca hücreye ulaşabilir. Yosun patlaması genelde yeşildir fakat alg türlerine göre sarı kahverengi veya kırmızıda olabilir. Siyano bakterilerin bir sonucu olarak parlak yeşil bir çiçek ortaya çıkar. Makroalg türlerini çoğalmaları da ortaya çıkabilir. Dinoflagellatlar veya diyaton gibi toksik veya başka fitoplankton içeren zararlı alg çoğalmaları vardır. Bu tarz çoğalmalar genellikle kırmızı veya kahverengi renktedir ve kırmızı gelgit anlamıyla bilinir. TATLI SU ALG ÇOĞALMALARI Tatlı su çoğalmaları besinlerin aşırı fosfatlanmasının bir sonucudur. Toprağa aşırı tarımsal veya eğlence amaçlı gübre uygulamasından kaynaklanabilir. Ayrıca fosfor içeren ev temizlik ürünlerinden kaynaklı olabilir. Bu besinler havzalara suyun akış yoluyla girebilir. Aşırı karbon ve azotta bir başka şüphe sebebidir. Fosfatlar su sistemlerine girdikleri zaman, yüksek konsantrasyonlarda yosun ve bitki büyümesine neden olur. Algler yüksek besin durumu altında daha hızlı büyürler ancak algler kısa ömürlü olduğundan ölü organik madde oluşumuna ve çürümeye başlar. Hipoksik koşullar çürüme sonucunda suda çözülmüş oksijeni tüketir. Sularda yeterli çözülmüş oksijen olmadan, çok sayıda hayvan ve bitki ölür. Balıklar aşırı doymuş olduklarında tatlı su akvaryumlarında da çoğalmaları görülebilmektedir. Bu genellikle balıklar için zararlıdır. Su tankını değiştirerek ve verilen gıda miktarını azaltarak düzeltilebilir. Ayrıca plankton patlaması sonucunda deniz yüzeyi üzerinde bir film tabakası oluşur. Bu tabaka güneş ışığının derinlere ulaşmasını engeller, bu canlıların toplu ölümleri sonucunda deniz dibine çöken kitle balıkların solungaçlarını tıkayarak balık ölümlerine , deniz dibini kaplayarak ta bentik(dip) yaşamın bozulmasına sebep olur. ZARARLI ALG ÇOĞALMALARI Zararlı alg çiçekleri diğer canlılara olumsuz etkilere neden olan doğal toksinler mekanik hasarlar oluştururlar. Habların genellikle büyük ölçekli deniz ölümleriyle ilişkili olan çeşitli tipleri bulunmuştur. ARKA PLAN Deniz ortamının yüzey tabakasında, tek hücreli, mikroskobik, bitki benzeri organizmalar meydana gelir. Bu organizmalar, fitoplankton veya mikro algler, neredeyse tüm deniz canlılarının besin ağının temelini oluştururlar. Dünyada mevcut yaklaşık beş bin deniz fitoplanktonunun yaklaşık yüzde ikisi Zararlı veya toksiktir. Zararlı alg çiçekleri türüne bağlı olarak deniz ekosistemleri üzerinde çevreye geniş ve çeşitli olumsuz etkileri olabilir. Zararlı alg çoğalmalarının deniz memelileri ve deniz kaplumbağaları türlerinin üzerine, gelişimsel, immünolojik, nörolojik ve üreme kapasiteleri açısından birçok olumsuz etkisi olacağı gözlenmiştir. 2004 baharında Florida da 107 şişe burunlu yunus ölmüştür ve bunlarda yüksek düzeyde breve toksin bulunmuştur. İguana ölümleri breve toksine atfedildi fakat yunusların aksine ana toksin endemik seagrass türünde, yüksek konsantrasyonda breve toksin olarak iguanaların mide içeriğinde bir ana bileşen olarak tespit edildi. Kuzey Atlantik de ki memeli türü yüksek derecede zooplankton nörotoskinine maruz kalmıştır. Toksin yaz zamanı mevsimsel olarak çoğalır bu da kuzey Atlantik balinaları için bu alglerin yutulmasına sebep olur. Böylece beslenme davranış ve solunum kapasiteleri olumsuz etkilenebilir ve nüfusun üremesi değişebilir. Karetta deniz kaplumbağalarında bağışıklık sistemi breve toksin yüzünden olumsuz etkilenmiştir. Breve toksin, aerosolize toksinler ve inhalasyon yoluyla bu hayvanların bağışıklık sisteminde olumsuz etkiler yaratmıştır. Kan analiziyle bu sonuç ortaya çıkarılmıştır. Habların olumsuz etkileri aşağıdaki gibidir: 1. Nörotoksin üretimiyle toplu balık, deniz kuşları, denizkaplumbağaları, deniz memelileri ölümleri 2. Toksin algler ile kirlenmiş deniz ürünleri tüketimiyle insan hastalıkları ya da ölümleri 3. Balık epitel solungaç dokularında mekanik bozulmalar sonucu boğulmalar 4. Suyun içindeki çözülmüş oksijenin tükenmesi Gibi olumsuz ekonomik ve sağlık etkileri nedeniyle hablar dikkatle takip edilmelidir. Sağlıklı etkileri ve negatif ekonomileri nedeniyle, hablar sıklıkla dikkatlice izlenir. Çoklu coğrafya bölgelerinin bulunduğu Amerika’da ve dünyanın birçok bölgesinde hablar meydana gelir. Dinoflagelate Alexandrium Fundyyense’nın blumları Maine körfezinde sık sık yaşar. Saksitoksin üreten bir organizma, nörotoksin paralitik kabuklu zehirlenmeye sebep olur. Karenia brevis tarafından kaynaklanan bir hab “Florida kırmızı gelgit” Meksika Körfezi’nde meydana gelmiştir. Kaliforniya kıyı sularının mevsimli çiçekleri ile de karşılaşabilirsiniz, pseudo nitzchia bir domoik asit ürettiği bilinmektedir. Bunun sorumlusu nörotoksin amnezik kabuklu zehirlenmesidir. Alexandrium Catanella’nın neden olduğu hablar Güney Afrika’nın batı kıyılarında meydana gelir. Organizmalarda ki bu ciddi aksamalar balıkçılık, fitoplankton nedeni ve filtre beslenmesindeki toksinler gibi bu suların deniz kabukları insan tüketimi için zehirli hale gelir. Normalde kırmızı ve yeşil olan renksiz ve bulanık hale gelebilen,mordan neredeyse pembe rengine kadar değişebilen hab, yosun suyunun yeterince yüksek bir konsantrasyon olayı sonucudur. KIRMIZI GELGİTLER Kırmızı gelgit genellikle kıyı deniz bölgelerinde habları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Hablar dinoflagellate türleri genellikle kırmızı, kahverengi veya kırmızımsı renk tonu gibidir. Kullanımda daha doğru ve tercih edilen terim zararlı alg blumudur. Çünkü: 1. Bu blumlar gelgit ile ilişkili değildir. 2. Tüm alg çoğalmaları suda kırmızımsı renk değişimine neden olmaz. 3. Tüm alg blumları zararlı değildir, hatta onlar kırmızı renk değişimi içerirler. HABLARIN NEDENLERİ Habların neden oldukları belirsizdir; bazıları insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak görünürken bulundukları bazı yerlerde tamamen doğal görünürler. Ayrıca habların oluşturduğu birçok farklı alg türü vardır. Optimum büyüme için değişik çevresel koşullar vardır. Dünyanın bazı bölgelerinde habların sıklığı ve şiddeti, insan faaliyetlerinden kaynaklanan artan besin yükleme bağlantılı olmuştur. Diğer bölgelerde, hablara bazı kıyılara fışkırmasıyla okyanus akıntıları hareketinin doğal bir sonucundan kaynaklanan öngörülebilir bir mevsimsel olay olarak rastlanmaktadır. Deniz fitoplankton (nörotoksin hemde zehirli) ve büyüme genel durumu ile sınırlıdır. Nitratlar ve fosfat sahil bölgelerinde ki ubweling tarımı çalıştırmak için bol olabilir. Fitoplankton göreceli olarak bu maddelerin (örn. Amonyak, üre, nitrat iyonu) bağlı olduğu farklı oranlarda büyüyebilir. Diğer besin kaynakları çeşitli demir, silika ya da karbon gibi alg çiçek oluşumunu etkileyen önemli bir rol oynar. Kıyı su kirliliği ve sistematik olarak artan deniz suyu sıcaklığında hablar büyük katkıda bulunan faktörler olarak öne sürülmüştür. Geniş çöl alanları, demir zengini toz akını gibi diğer faktörler sahara rol oynadığı düşünülmektedir. Bazı alg çoğalmaları pasifik kıyılarında ki gibi büyük ölçekli iklimsel salınımların doğal olayları ile bağlantılı olmuştur.(el-nino olayları) ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ İstiridye popülasyonlarından besleyici filtre gibi kabuklu düşüş, büyük olasılıkla hab oluşumundan dolayı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden çok sayıdaki araştırma hab oluşumunu azaltmak için restore kabuklu deniz nüfus potansiyelini değerlendirmektedir. ÖNEMLİ OLAYLAR • 1972 yılında, yeni İngiltere tarafından bir kırmızı gelgit toksit dinoflagellate oldu. • 2005 yılında Kanadalı Maine ve Massa chumassachusedts kabuklu yatak kapsamında yetkililere uyarı gönderildi. Oceanus adlı bir gemi tarafından aynı yıl içinde güneye gidilerek montauk (İzlanda yataklarını kontrol etmek, NY) keşfedildi. • 2009 yılında Britanya, Fransa nedeniyle deşarj gübre yüksek miktarda denize dökülmüş, alg çoğalmaları yaşanan yoğun domuz yetiştiriciliği bilinçsiz bir olguda ve hayvan ölümlerine yol açmıştır, ölümcül gaz emisyonlarının nedeniyle. 

 

 

Yorum Yaz


Yorumlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom