KARAMÜRSEL BELEDİYESİ İHALE İLANI

İlçemizde bulunan Ereğli Mahallesi,Hürriyet Caddesi No:87,270 ada,5 parsel’de bulunan taşınmaza GSM altyapı sistemine ait radyo baz istasyonu

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ İHALE İLANI Karamürsel Haber

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemizde bulunan Ereğli Mahallesi,Hürriyet Caddesi No:87,270 ada,5 parsel’de bulunan taşınmaza GSM altyapı sistemine ait radyo baz istasyonu,konteynır,kule,bunların mütemmim cüz ve teferruatları ile ses,data ve görüntü aktarımına yarayan diğer sistemlerin kurulması için yer kiralanması 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilecektir..

2- İhalesi 28.02.2017 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
4- Tahmin edilen üç yıllık kira bedeli 60.000,00 TL ve geçici teminatı 1.800,00 TL dir.
5- İsteklilerde aranan belgeler:
- Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.
- Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.
- Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.
- Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)
-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu
bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

Yorum Yaz


Yorumlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom