Balık adasına tepkiler çığ gibi büyüyor

Karamürsel Merkez'de bulunan ve ilçede küçük çapta balıkçılık yapan kişilerin günlük tuttukları balıkları sattığı, ağlarını örüp, kayıklarının tadiletını yaptığı

Balık adasına tepkiler çığ gibi büyüyor Yaşam

Karamürsel Merkez'de bulunan ve ilçede küçük çapta balıkçılık yapan kişilerin günlük tuttukları balıkları sattığı, ağlarını örüp, kayıklarının tadiletını yaptığı "BALIK ADASI" 2016 Yılında büyük sıkıntılarla ve balıkçıların gitmemek için verdiği büyük çabalara rağmen yıkılarak bir tarihin yok olmasına neden olunmuştu. Özellikle eğe ve akdeniz bölgelerinde bu tarz yerlerin üzerine çivi bile çakılmadan balıkçılar desteklenip teşvik edilirken Karamürsel'de buranın yıkılmasına kimse bir anlam verememişti.

Yıkımın gerekçesi ise daha şaşalı ve daha modern tesislerin yapılacak olması idi. İlçe ile özdeşen ve adeta ilçenin bir sembolü haline gelmiş olan balık adasının eski ve nostaljik dokusu yok edilmiş ve buna bir çok vatandaş tepki göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde "YENİ BALIK ADASI" projesinin kaba kısmının bitmesi ile gündeme gelen "BALIK ADASI" yeni yapı şekillenmeye başladı, siz nasıl buluyorsunuz sorusuna yüzlerce Karamürselli tepki gösterdi. İşte aşağıda bazılarının mesajları ve yorumları. 

Mürsel Yazar İlçenin içine ettiniz. Çarşıyı ayni tip yaptınız.Üstüne başka proje gösterip halkı kandırdınız.Sonra çıktınız buna rağzı olun diyorsunuz

Hayati Erdoğdu Bu ilçe sizi asla af etmeyecek

Güliz Yurdakul Az bile yapıyorlar.Size herşey müstahak koyun gibi seyredin İzmirden seyrediyorum rezillikleri

Fedai Uğurlu 100 başlık ahir

Tarkan Batgün Daha otantik ve Karamürsel izleri taşıyan ilerletmeler yapılmalı bence..

Hasan Fehmi Hoş değil

Mehmet Akduman Mülteci kampı sanki

TC Mehmet Karagül Sami Bildiğin fabrika

Cengiz Emirönal Karamürsel i karamürsel yapan herşeyi tükettiler.. geriye betondan başka birşey kalmadı.

Nuran Karaca Eski hali ,salaş hali daha turistik daha güzel di, güzel olan herşeyi neden tüketmek bu kadar kolay hesaplarını nasıl vericekler

BeğenDaha fazla ifade göster

Gülseren Bozkurt Eski hali daha guzeldi mülteci kampında n farkı yok

Behice Korkutoğlu Çok daha güzel olabilirdi kapalı kamelyalar arkası güzel çay bahçeleri mahvetmişler Sahili görüntüsü bile beter hapis hane gibi

Ahmet Yılmaz demiştikya mehmet bey bir cezaevigibi degilmi lütfen

Necmettin Fırat İpekkağıt depolama alanı gibi

TC İsmail Çırak Beğenecek tarafı yok ahıra benziyor

Sevgi Tanyıldız Kamp gıbı o ne öğlee kim yapıyor onu yahuu bitmeden imza toplayın bari de düzenleme yapılsın tam sahilin ortasında cok kötüü güzelim sahilin içine ettirmeyin bizde destek verelim dışardan yaşayan Karamürselliler adınaa yoka iç işten çektii

Sevgi Tanyıldız Lüften sesımızı cıkaralımm

TC Mehmet Karagül Sami Kimse dinlemez

Mehmet Akdeniz bu proje tamamen fiyaskodur görüntü kirlilğidir ucubedir ve Karamürsel halkı tarafından asla beğenilmeyen bir projedir.

Ayhan Demir Proje büyük şehirmi bizim belediyemi dikkat. Etmedim

Sevgi Tanyıldız Kim yapıyor bu projekii bırdan yazmakla olmaz tepkımızı oradan gosterelimm

Ayhan Demir Projeyi çizeni merak ettim imam hatip mezunu herhalde

Mustafa Çetintaş Ben herzaman en eski halinin kalmasından yanaydım abi o hali keşke hiç bozulmasaydı

Saim Can Aynı ahır çatısı görüntü tam ucube

Zerrin Dalyancı Erdoğan İlk halini görünce ucak hangarı gibiydi masrafa yazık

Mahir Özdemir Depremden sonraki en büyük felakettir. Hukuki ve imar hakları ruhsatları yönünden derinlere inerseniz ayrıca cehalettir☹️

Münteha Purut Berbat kim çizmiş bu planı

Nurten Karaderegökkaya Aynı kendilerine benziyor proje sifir

ısmet Yılmaz İki kadeh PARLATMADAN çizilen proje bu kadar olur. MİMAR dediğin Platonik olacak değil. OZALİT-Traverten cızgısız Bld. binasından belli.

Ayhan Demir Dogdumdan beri inşaatçıyım. Tam ucube

Türkmen Yaşar Estetik sıfır. Antrepo gibi.

Hacer Öztop Eski hali daha güzeldi hiç güzel olmadı

Handan Türkmen Hiç beğenmedım eski hali daha güzeldi

Çankaya Kenan İyi degil.Balıkçılar geri gelsin.

Hayrettin Çampınar Belene kampına benziyor.

TC Oya Özdemir Güzelim yer yapıla yapıla bunumu yapmışlar...bütün güzelliği sıfıra indirmişler...

TC Oya Özdemir Pirefabrikmi bunlar...

Mahir Özdemir çelik konstrüksiyon üstü giydirme binalar

TC Oya Özdemir Bina demeye bin şahit lazım..

Sinan Aygün suriyelilerin cadir kampina benziyor öncesi güzeldi

Şükriye Yılmaz Tek kelime berbat

Hakan Eğrigöz filipinlerdeki deniz üstündeki gecekonduların bir basamak iyisi :)

Sezgin Birkan At bakım çiftliklerinde ki ahralar gibi

Fatih Erbaş Canım Karamürsel’imi ne hale getirdiler! Rant uğruna güzelim memleketim koca bir beton yığını oldu! Ne için, memleketi yönetenlerin cüzdanları biraz daha dolsun diye!Doymadılar bir türlü!Bu kadar vizyonsuz bir yönetim tarafından, heba edilen başka bir memleket yoktur! Nazım’ın dediği gibi;

Nasıl öfkelenmem düşündükçe Memleketimi,
Çırpınıyor ayakları altında Bir Avuç Hergelenin..”

TC Melek Glbtr Şaka gibiiii,kurban satış ve kesim yeri gibi

TC Emre Denizel Adamlar KARAMÜRSEL e antrepo yapmışlar

Arzu CG Berbat bir görüntü. Iltica kampına, balık halına benzemiş 

 

SOSYAL TESİS İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karamürsel Balık Adası Sosyal Tesisleri Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/476174

1-İdarenin

a) Adresi

:

4 Temmuz Mahallesi İnönü Caddesi No:17 Karamürsel/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2624521025 - 2624521389

c) Elektronik Posta Adresi

:

timucin.uysal@karamursel.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 ayrı bloktan kapalı ve açık alanlardan oluşup Yapı ölçüleri 15 m x 83,35 m,Açık alan 6.144,00 m², Kapalı alan 564,77 m² ve Yapı yüksekliği 6,20 m Balık Adası Sosyal Tesisleri Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi No:56 Balık Adası

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 365 (Üç Yüz Atmış Beş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

4 Temmuz Mahallesi İnönü Caddesi No:17 Kat:3

Karamürsel / KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin

% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİ BENZER İŞLER TEBLİĞİ B-III GRUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSİ veya MİMAR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karamürsel Belediye Başkanlığı - Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karamürsel Belediye Başkanlığı - Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Yorum Yaz


Yorumlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom