Karamürsel Belediyesi bir çok iş yerini için ihale düzenliyor

Karamürsel Kent Meydanı Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan bir çok iş yeri ihale çıkıyor.

Karamürsel Belediyesi bir çok iş yerini için ihale düzenliyor Reklam

Karamürsel Kent Meydanı Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan bir çok iş yeri ihale çıkıyor. İşte yapılacak ihale detayları.

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İlçemizde bulunan 4 Temmuz Mah. Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı Belediye Hizmet Binasında bulunan 1 nolu 82.37 m², 2 nolu 88,80 m²,3 nolu 93,69 m² sinema salonu ve Kent Meydanında bulunan kafeterya kiraya verilmek üzere 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilecektir..

2- İhalesi 05.12.2017 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
4- Tahmin edilen aylık kira bedeli 5.000,00 TL ve geçici teminatı 5.400,00 TL dir.
5- İstekli her 3 sinema salonu ve kafeterya için ihaleye katılacaktır
6- İsteklilerde aranan belgeler:
- Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.
- Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.
- Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi. 
- Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)
-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu
bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Yorum Yaz


Yorumlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom