Karamürsel Belediyesi 3 ihale birden yapıyor

Karamürsel Belediyesi 1 Çay bahçesi ve 2 baz istasyonu için ihale yapıyor.

Karamürsel Belediyesi 3 ihale birden yapıyor Karamürsel Haber

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1-İlçemizde bulunan 3 işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir
Sıra No İşyeri Adresi İhale saati
1-4 Temmuz Mahallesi,Gazanfer Bilge Cad. No16 'da bulunan işyeri 10.00
2-4 Temmuz Mahallesi,234 ada,121 parsel içerisinde mezarlıkta bulunan alan 10.00
3-4 Temmuz Mahallesi,234 ada,121 parsel içerisinde mezarlıkta bulunan alan 10.00

2- İhalesi 26.06.2018 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
4- Tahmin edilen aylık kira bedeli ve geçici teminatı,
Sıra No İşyeri Adresi Tahmini bedel Geçici Tem Faaliyet alanı
1-4 Temmuz Mahallesi,Gazanfer Bilge Cad. No16 'da bulunan işyeri
4.000,00 TL(Aylık) 4.320,00 TL Çay Bahçesi

2-4 Temmuz Mahallesi,234 ada,121 parsel içerisinde mezarlıkta bulunan alan
120.000,00 TL(Üç Yıllık) 3.600,00 TL GSM Bazz İstasyonu

3-4 Temmuz Mahallesi,234 ada,121 parsel içerisinde mezarlıkta bulunan alan
120.000,00 TL(Üç Yıllık) 3.600,00 TL GSM Bazz İstasyonu

5- İsteklilerde aranan belgeler:
- Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.
- Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.
- Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.
- Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)
-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu
bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

Yorum Yaz


Yorumlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom
hd porn https://pornfap.org