Karamürsel Belediyesi 3 ihale birden yapıyor

Karamürsel Belediyesi 1 Çay bahçesi ve 2 baz istasyonu için ihale yapıyor.

Karamürsel Belediyesi 3 ihale birden yapıyor Karamürsel Haber

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1-İlçemizde bulunan 3 işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir
Sıra No İşyeri Adresi İhale saati
1-4 Temmuz Mahallesi,Gazanfer Bilge Cad. No16 'da bulunan işyeri 10.00
2-4 Temmuz Mahallesi,234 ada,121 parsel içerisinde mezarlıkta bulunan alan 10.00
3-4 Temmuz Mahallesi,234 ada,121 parsel içerisinde mezarlıkta bulunan alan 10.00

2- İhalesi 26.06.2018 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
4- Tahmin edilen aylık kira bedeli ve geçici teminatı,
Sıra No İşyeri Adresi Tahmini bedel Geçici Tem Faaliyet alanı
1-4 Temmuz Mahallesi,Gazanfer Bilge Cad. No16 'da bulunan işyeri
4.000,00 TL(Aylık) 4.320,00 TL Çay Bahçesi

2-4 Temmuz Mahallesi,234 ada,121 parsel içerisinde mezarlıkta bulunan alan
120.000,00 TL(Üç Yıllık) 3.600,00 TL GSM Bazz İstasyonu

3-4 Temmuz Mahallesi,234 ada,121 parsel içerisinde mezarlıkta bulunan alan
120.000,00 TL(Üç Yıllık) 3.600,00 TL GSM Bazz İstasyonu

5- İsteklilerde aranan belgeler:
- Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.
- Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.
- Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.
- Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)
-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu
bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

Yorum Yaz


Yorumlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom
Savcılığa hem site olarak hem de hizmet aldığımız firma olarak ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk. Siz illegal link eklemeye devam edin lütfen. Şimdiye kadar hep vazgeçersiniz diye sustuk. Gerekli işlemler avukatımız aracılığıyla başlatıldı. Şikayetimizi asla geri çekmeyeceğiz. Asla! ...