Karamürsel Belediyesi 5 iş yerini ihaleye çıkarıyor

Karamürsel Belediyesi ilçe genelinde bulunan beş iş yerini ihale ile kiralayacak.

PAYLAŞ

İlçemizde bulunan 5 işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir.

2- İhalesi 13.10.2020 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

 

3-  İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4-  Tahmin edilen aylık kira bedeli ve geçici teminatı,

 

5-  İsteklilerde aranan belgeler: -  Gerçek  Kişilerden:  İkametgah  belgesi,Nüfus  cüzdan  belgesi,Noter  tasdikli  imzasirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

 

Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri. Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.

 

Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz) İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

 

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

 

 

Pelin Yıldız

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN