Karamürsel Belediyesine ait işyeri ihale ile kiraya verilecektir

İlçemizde İlçemizde Ereğli Mah, Hürriyet Cad No:105, 263 ada 6 parsel (550 m2 )’da bulunan işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir.

Karamürsel Belediyesine ait işyeri ihale ile kiraya verilecektir
Bölgesel
İlçemizde İlçemizde Ereğli Mah, Hürriyet Cad No:105, 263 ada 6 parsel (550 m2 )’da bulunan işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir.

Haber Editörü: Pelin Yıldız

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemizde İlçemizde Ereğli Mah, Hürriyet Cad No:105, 263 ada 6 parsel (550 m2 )’da bulunan işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir.

İhalesi 25.06.2019 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Tahmin edilen aylık kira bedeli 3.0000,00 TL ve geçici teminatı 3.240,00 TL'dir.

İsteklilerde aranan belgeler: Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.

Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.

Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)

-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

Son Güncelleme: 18 Haziran 2019 06:20

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN