BU STRATEJİK PLÂN VE TKY PROGRAMLA OLGUN İNSAN YETİŞTİRİLİR. AKSİ HALDE..! - Mehmet KASAP

BU STRATEJİK PLÂN VE TKY PROGRAMLA OLGUN İNSAN YETİŞTİRİLİR. AKSİ HALDE..!


İnsanlar bilgisini doğrudan doğruya edinir. Öğretimde model ve numuneler somut olmalı. Somuttan soyuta, basitten zora doğru öğrenmeyi götürmeli. Bilgiler, numunelerle, gösterilerle, başkalarının yardımı ile iletişim, bilişim, medya, televizyon, radyo, plak, internet, CD, görsel semboller, eğitim – öğretim araçları- gereçleri ve pek çok yol ile edilir. Altı duyu organını, vücut bölümlerini, 6. Duyu organı olan hissi kullanarak öğrenilir, bilgi edinilir. Bilgi öğrenmede en başta “ilgi” duyma gelir. Bilginin beşte dördü ilgidir. Tutarlılık, sebat, sabır, azim, gayret, kararlılık, sistematik çalışma, ilkeli olma, gerçekçilik, uygulanabilirlik, sistematiklik, gereklilik ve merak olursa, daha kolay öğrenme sağlanır. Bilgi edinme kolaylaştırılırsa, daha kolay öğrenme sağlanır. Bilgi edinmede kolaylık, anlamlılık, örnek olacak bilgi ve teknoloji üretmeli. Bilgide millîlik, evrensellik, doğruluk, gerçekçilik, genelden özele, dengeli,

 

ölçülü, birbiriyle ilgili, bağlantılı olmalı. Bilgi bilimsel doğruda, dinsel gerçeklikte, ahlaklı yapıda, insan doğasına uygun olmalı.

                Bilginin ihtiyaca dönük olması gerekir. Kavranması, algılanması kolay olması gerekir. Öğretende öğrenciye her yolu, yöntemi deneyerek öğretmeli. Bilgi kavranabilir, uygulanabilir, analiz, sentez, çözümleme yapılabilir, değerlendirilebilir olmalı. Bilgi anlaşılabilen, uygulanabilen, doğru ve gerçekçi olmalı. Yaşanılabilen, hayatı kolaylaştırabilen, esnek ve duruma uygulanabilen olmalı. Yapıcı, iyi, güzel, doğru, yararlı, insancıl durum oluşturucu olmalı. Hedefi hak, istikameti dosdoğru, insanı ve tüm varlıkları koruyucu ve geliştirici olmalı. Yenilikçi, değişimci, AR- Ge’ye uygun, inovasyon olabilen olmalı. Sonuçlar varlıkların yararına olmalı. Bilginin içeriği, dışı, özü, parçası, bütünü; insanlık için yarar oluşturmalı. Bilgi olumlu yönde kullanılmalı. İnsanlığı ve varlığı yok edici bilim ve teknoloji üretmemeli. Barışa, hayata yardımcı olacak bilim ve ürün elde etmeli. Bilgi insanlığa güzellik vermeli. Doğaya ve evrene hayat kazandırmalı. Zarar verecek tüm bilgi ve teknolojiden sakınmalı. “Müslüman başka canlıları yok edecek bilgi ve teknoloji üretmemeli. Zalimlerden ve zulmedenlerden asla olmamalı. Her şeyi 5N 1K en az 10 T ile sorgulamalı.”

                İnsan bilgiyi mutlaka olumlu, iyi, güzel yönde üretip, kullanmalı. Açık fikirli, olumlu, esnek, harika, harikulade, sevecen, esprili, cesaretli, hoşgörülü olmalı. Sabırlı, edepli, en yüksek güzel ahlaklı, duygu, düşünce ve davranışları ile en güzel olmalı. “Güzel numune, rol model, örnek insanlar yetiştirmeli.” Birey olarak sosyal, etkin, toplumsal, hizmet eden olmalı. Kültürlü, bilge, gelişmiş, medeni, insanlıklı, İslam olmalı. Lider bilge, örnek olgun insan olmalı. “Bizler güzel bilge olmadan, iyi insan yetiştirmemiz mümkün değildir.” Dersleri iyi kavratan olmalıyız. Dikkat çekmeyi, bilgiyi içselleştirip özümsetmeyi başarmalıyız. Sevdirerek, özümseterek, geliştirerek algılatmalıyız. “Öğrenmede ödüllendirme sistemi kullanmalı. Evcil hayvanların eğitiminde bile “ödüllendirme” kullanılmaktadır. Başarıldığında ödül, ikram verilmektedir. Derslere mutlaka hazırlıklı girmeli. Plân, program, proje, tasarım hazırlanmalı. Açık ve kolaydan başlayarak ders anlatmalıyız. Öğrenicinin anlayacağı şekilde anlatmalıyız. Öğrenci, öğretmeni, dersi, bilgi edinmeyi, uygulamayı, okulu, okumayı mutlaka sevmeli. Öğretmen, sevgi, saygı, ilgi, bilgi, görgü bilmeli. Yöneticilerde böyle olmalı.

“İlçemizdeki 22 okulu, Kızılay Şubesi olarak geziyoruz. Ekonomisi düşük olan öğrencilere burs vermeyi sağlamak için gerekli bilgileri almaya çalışıyoruz. 100’den fazla öğrenciye burs sağlıyoruz. Yüzlerce öğrenciye okula hazırlık katkısı sunuyoruz. Bunu bir gönüllü hizmet eri olarak kendi kaynaklarımızdan yapıyoruz. “Bazı okullara gittiğimizde bir olgun insan karşılaması – ağırlaması ve uğurlaması yapılıyor. Bazı okullara gittiğimizde de makamda sanki boynuzu olmayan öküz var, gibi oluyor! İlgi, karşılama, ağırlama, uğurlama, kıçını- poposunu koltuktan 10 cm. bile kaldırma olmuyor. Bazı yöneticiler daha çok öğrencinin yardım alması için istekte bulunurken, bazı yöneticiler 1,000 öğrencilik okulda; ihtiyaç sahibi öğrencimiz yok diyor! Edep, adap, güzel ahlak, insanlık, insaniyet, adabı muaşeret – görgü olmadan öğretmenlik, yöneticilik, öğrencilik, insanlık olmaz. Olmuyor. O modern binalara böylesi ilkel, insanlık bilmeyen öğretmenleri, yöneticileri yakışık bulmuyoruz. Uygunda olmuyoruz.”

“ Birde okulların bahçeleri, bina kolonları mermerlerle, betonla kaplanmış. 1 metrekare okul bahçesine 10 kişiden fazla öğrenci düşüyor! Peş peşe gittiğimiz 2 okulda başı yarılan 2 öğrenci gördük. Birisine ambulans gelmişti. Diğerini öğretmenler kendi taşıtı ile hastaneye götürüyordu. Oysa bu keskin yerler ve bahçe kauçuk ile kaplanabilir. Ya da daha akıllıca bilimsel yapılabilir. İnsan sağlığını koruyucu önlemler alınabilir.”

                Öğrencilere sarmal, çözümsüz, zor, anlaşılmayan konular vermeye çalışmamalı. Açık, net, tutarlı anlatım ve uygulama yapılmalı. “Dersler uygulamalı olarak anlatılmalı. Ne öğretmen merkezli ne de öğrenci merkezli ders anlatmalı. Ders öğretmen, öğrenci arasında işlenmeli. Öğretmen ve öğrenci arasında iletişim, diyalog, ilgi, bilgi sağlanmalı. Öğretmen ve öğrenci derse hazırlıklı gelmeli. Ders ile beyni geliştirmeli. Bilgi artırılmalı. Bilgi öğrenme sağlanmalı. Bilgi edinme öğretilmeli. Öğrenmede, bilgi artırılmalı. Varsayım, teori; bilim diye öğretilmemeli. “Bugün bu teoriler yüzünden pek çok öğrenci kendinin dedesinin şempanze maymunu olduğunu sanıyor. Darvin dedi, diye kendini maymundan türeme, üreme sanıyor!” “ Karl Marks dedi, diye de kendini konuşan hayvan sananlar var.” “Afrikalı ilkel pagan inanışında olanlarda kendilerinin çekirgeden olma sanıyor!”  

“Bilimsel doğru bilgi anlatımı yapılmalı. Olaylar, bilgiler; objektif, analitik, bütünsel, farklı, betimsel, çözümsel, bütünsel yaklaşımlı anlatılmalı.” Tüm zekâ bölümleri geliştirilmeli. Eğitim- öğretim bireye özel olmalı. Kişiye özel ders verilmeli. Bir konuyu sınıfta bulunan her öğrencinin anlaması mümkün değildir. Bir de sınıfta kaynaştırma öğrencisi varsa, konu anlaşılmayacaktır. Eğitim Bilimleri okumak, öğretmen- eğitimci olmak için yeterli değildir. “Öğreticinin öğretmenliğe elverişli yaratılışta da olması gerekir.” Eğitimcilik yapacak haslete, yeteneğe, beceriye doğuştan ve eğitim sonrası sahip olması lazımdır.” Yanı öğretmenlik, eğitmenlik yeteneğine, becerisine, yaratılışına sahip olmalı. Yenilikçi, değişimci, üstün zekâda, bilimsel bilgi, sanat, kültür, medeniyette olmalı. İdealist, realist, milli- yerli, manevi, evrensel, dinsel niteliğe sahip olmalı. Değer yargıları olmalı. Değer yargıları yaşam biçimi yapılmalı. Basiretli, yetenekli, becerikli olmalı. Vatanı, milleti, devleti, bayrağı, geleceğimizi, geçmişimizi sevmeli. Pragmatik olmalı. Değer yargılarını hayata uygulamalı. Dinamik olmalı. Bilim üretmeli. Bilimden teknoloji çıkarmalı. Keşifler, icatlar yapmalı. Dini inançları İlahi nitelikli ve esnek olmalı. Yobaz, gerici, sapık, serseri olmamalı. Peygamberimiz gibi yaşayan olmalı. Üretken olmalı. Cefakâr, vefakâr, diğerkâm, özverili olmalı.

                Eğitim- öğretim çok stratejik plan, program, tasarım, ortak yüksek akıl ve bilimsel dosdoğru bilgilerle yapılmalı. Yapıcı, olumlu, işlevsel, eğitici, öğretici, yansıtıcı, eleştirel, sorgulamalı, analitik düşünmeyi yaparak yapılmalı. Etkin, aktif, anahtar sözcük üzerinden açık fikirle yapılmalı. Sıcakkanlılıkla, sevecen, esprili, cesaretle, özverilerle, fedakârca yapılmalı. Bilimsel bilgi üreterek yapılmalı. Bilgiden icat, keşif, ürün, teknik, teknoloji çıkarılmalı. Sanat, kültür, bilgi, iletişim, diyalog olmalı. Nitelik, özellik kazandırılmalı. Beden dili, göz teması, kalp sıcaklığı verilmeli. Meslek, sanat, kültür, bilim, güzel ahlak  kazandırılmalı. Eğitimde yakınlık, sıcaklık, ilgi, dostluk oluşturulmalı. Sorumluluk bilinci, görev, ödev, yükümlülükle hareket etmeli. Hayatta lazım olacak olan tüm yetenek, beceri, değer kazandırılmalı. İnsan aldanan, aldatan, kullanılan, itilen, kakılan, özgürlüksüz bırakılan biçimde yetiştirilmemeli.

                Düşünme biçimlerinden her biri kazandırılmalı. Düşünme Biçimleri: “Lateral Düşünme, Analitik Düşünme, Eleştirile Düşünme, Meta Bilişsel Düşünme, Yapıcı Düşünme, Olumlu Düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Özenli Düşünme, Mantıksal Düşünme, Sağduyulu Düşünme, Akıllıca Düşünme, Ölçüt Kullanılarak Düşünme, Hayal Gücünü Kullanarak Düşünme, Yargılayarak, Sorgulayarak Düşünme, Geçmiş Bilgilerden Yararlanarak Düşünme, Değer Vererek Düşünme öğretilmeli.” Bu düşünme biçimleri öğretilen öğrenci zararlı, pis, hain, kişilerin aldatmasına kanmaz, aldanmaz, satılmaz. PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C ve benzerlerinin kullandığı katil, kahpe, katil serseri, adi, cani olmaz.”

                Öğrenciye her sorunu, problemi çözüp, üstesinden gelme öğretilmeli. Öğrenciye ideal, stratejik, kaliteli, yüksek standartlı, gerçekçi, düşünme öğretilmeli. Analiz etme, düşünme biçimlerini kullanma, sınıflandırma yapma, hak ile batıl, güzel ile çirkin, doğru ile yanlış, iyi ile kötüyü ayırt etme öğretilmeli. Ülkemizde ve dünyada üretilen pisliklerin farkında olması gösterilmeli. Sınıflandırma yapma, derse ve çalışmayı motive etmeli. Çalışkanlık, azim, gayret, sebat, tutarlılık, kararlılık, takım çalışması yapma öğretilip, becertilmeli. Bu değerli, önemli bilgiler tekrarlanarak; kalbe, beyne, ruha, DNA’ya etki edip, beyne yazdırılmalı. Eğitimde isteklendirme, istek, merak, azim, gayret, çalışkanlık, stratejik planla çalışmalı. İşte motivasyon, tutarlılık, kararlılık, sorumluluk olmalı. Eğitimde hayalci düşünmeli. Hayâlı gerçeğe dönüştürmeli. Her zaman doğru ve yüksek ortak akıl kullanıp, karar vermeli. İşitsel, görsel, bilişsel düşünmeli.

                “Bilgileri tekrar etmeyi unutmamalı. Günlük, haftalık, aylık, yıllık tekrarlamalar yapmalı. Tekrarlama olmazsa bilgi unutulur. Bilgi uygulamaya, yaşamaya girmeli.” Duyu organı ve vücut bölümleri ile işler hale getirilmeli. Grupsal çalışma yapılmalı. Laboratuvar çalışmaları olmalı. Gezi, gözlem, inceleme, irdeleme, araştırma yapılmalı. Bilgiler anlamlandırılmalı. İçselleştirilip değerlendirilmeli. AR- GE ve inovasyonlar gerçekleştirilmeli. Anlama, algı değerlendirilmeli. Bilgi edinmeye bağımlılık oluşturmalı. İnsanlığın yararına üstün özellikli, güzel nitelikli, yarayışlı projeler gerçekleştirilmeli. İnsanlığın olgunlaşmasına, gelişmesine, yararlı hale gelmesine katkı sağlamalı. Bugün Türkiye’mizde ve dünya ülkelerinde olgun, yararlı, barışçı insan yetiştirmekten çok; zararlı, pislik yapan vahşi insan kılıklı yaratıklar yetiştirilmektedir! Bugün de insanlar birbirini yok etmektedir! Sadece 325 yıl savaşın olmadığı söylenmektedir. Yanı okulun, okumanın, bilgili olmanın insan üzerine pek yararlı, olumlu olmadığı görülmektedir! Çünkü hep ideolojik pislik öğretildi. Pisliklerle insan kirletildi. İnsan temiz doğasından koparılıp, adileştirilip, vahşi canavar yapıldı.

                Akıl, zekâ, bellek, zihin, hafıza dedikleri doğru kullandırılmadı. Zekâ Bölümlerinden; “ mantıksal zekâ, sayısal zekâ, müziksel zekâ, sosyal zekâ, doğa zekâ, sözel zekâ, görsel zekâ, bedensel zekâ, içsel zekâ hak, hakikat, insanlık için kullandırılmadı. Hayra, iyiliğe, güzelliğe, yararlılığa, sevaba, helale teşvik edilmedi. Kötülükler iyiliğe dönüştürülemedi. Hak, hukuk, insanlık sevdirilmedi. Bilgi öğretilirken, hak- doğru bilginin beyne, kalbe, ruha, genlere etki etmesi sağlanmadı. Sevgi, saygı, muhabbet, insanlık, İslam, Müslümanlık gerçek anlamı ile kazandırılmadı. Bugün ülkemizde 1 milyon öğretmen, 200 bin akademisyen, 200 bin kadar İmam –Hatip ve Kur’ân Kursu görevlisi var. 22 milyon öğrencimiz bulunmaktadır. “Buna rağmen ülkemizde 123 terör örgütü aktiftir.” 1800 yılından beri terör yapılmaktadır! Terör yapanlar daha çok komünistler iken, komünistlerin terör örgütü olarak ülkemizde ve dünyada milyonlarca insana zarar verdiler! Katlettiler! Şimdide münafıklıkla terör yapan bir de Fetöcular terör yapmaya başladı. Bir başkada İslam dini altında terör yapan aşırıcılar ortaya çıktı! Biz hep emperyalizmden, dış düşmandan söz ediyoruz ama bunlarda eşek değil ya! Kullanılmasınlar. Akıllı, zeki, bilge insan kendini başkalarına hiçbir şekilde kullandırmaz. Kanı, sütü, fikri temiz olan hainlik, ihanet yapmaz. Gerçek mümin ve Müslüman asla, katiyen, kesinlikle terör yapmaz. Teröriste zerre kadar direkt, dolaylı destek verenin imanından şüphe ederim. Bilerek katliam yapandan imanlı kişi olmaz. Vatan, millet, devlet, bayrak, insanlık sevgisi olmayandan Müslüman olmaz. Müslüman arı duru tertemizdir. Böyle olmalı ve kalmalıdır.

                Ülkemizde 3,5 milyon kamu görevlisi vardır. Çok güzel, doğru, dürüst, özenli, görevini tam yapmamaktadır. Aylık almaktadırlar. Evleri, otomobilleri var. Tatil yapmaktadırlar. Ama çok büyük kısmı görevini doğru, dürüst, yasa gereğini tam yapmamaktadır. Her iş yarım yamalaktır. İş savsaklanmaktadır. İşi kurtarma derdindedir. Amiri, müdürü, memuru, işçisi böyledir. Böyle olmasa idi ülkemiz bu hazın, berbat durumda olmazdı. Devletin %65- 85 - 95’lik bazı bölümleri sadece bir terör örgütünün eline geçmiştir. Ya diğer 122 terör örgütünün uzantıları! 5N 1K ile siz derinlemesine sorgulayınız. İnsanlığa saygı, bilgiye sevgi, Allah’a aşk, peygamberimize muhabbet kalmamış. Her türlü haram, günah, çirkinlik, kötülük, yanlış işlenmektedir! İnsanlar tüm dünyada adi canavar olmuştur. Mazlumlar, mağdurlar, düşkünler, zayıflar ezilip, yok edilmektedir! Hiçbir halktan tepki ve koruma hareketi yoktur. Biz ve bizim gibi birkaç ülke vatandaşı hariç diyelim. Hiçbir şeyde tüm- bütün kastedilmez. Hiçbir zaman bütünü kapsayıcı yazmam, anlatmam.

                Öğretmede ders araç- gereçleri mutlaka kullanılmalı. Ezbere ders anlatılmamalı. Uygulama, deney yapılmalı. Öğrenmede devamlılık- daimilik olmalı. Ders vermede her şart yerine tam olarak getirilmeli. İstikrarlı bir şekilde ders içselleştirilip, özümsetilip, benimsetilmeli. Küçük şehirlerin merkezinde okul olmamalı. Gürültülü, pis kokulu, güneşsiz mekânlar kullanılmamalı. Toplumsal, sosyal tüm değerler, normlar, bilgi, teknik, materyal kullanılmalı. Materyalistler, hainler; öğretmen, memur, amir olmamalı. Bugün hain teröristler devlet memuru, amiri olmuş. Hain, katil serseri canilerin üstesinden bunun içindir ki gelemiyoruz. Eğitimde ideolojik sapkınlık, safsata hurafeler, bozuk görüşler, beşeri saçmalıklar verilmemeli. 2015 yılına kadar ülkemizde medyanın %50’den fazlası teröristlerindi. Yanı terör örgütlerinin legal görünümlü kurumları vardı. Sendikaları, okulları, dershaneleri, dernekleri, vakıfları, bankaları, odaları, birlikleri, polisleri, askerleri, subayları vardı. Ancak devlet bunlara el koymaya 15 Temmuz 2015 darbe olayından sonra başladı. Yanı 1889- 2016 arası terörist örgütler ülkemizde özgür, serbest işlev gördüler. Devlet, millet olarak bu teröristlerin üstesinden bunun içindir ki gelemiyoruz. 1889 yılından beri bu terör örgütleri devlet olmuş. Devleti yönetmekte, milleti kırmaktadır!

Bu terör örgütleri 1889 yılından beri 5 milyon insanımızı telef etmiş, şehit etmiştir! Vatandaşlarımızdan 5 milyon insanın telef olmasına neden oldular! Beyin fırtınası, sorgulama, yargılama, muhakeme yaparak bu gerçeklikler kavratılmalı. Grup tartışmaları, eğitsel oyunlarla, beyin fırtınaları ile rol oynama ile panel, konferans, münazara, görüş pekiştirme ile iletişim, bilişim yolları ile bu yanlışlar öğretilmeli. Doğru, gerçek, yararlılık kazandırmalı. Dost, düşman kim bilinmeli. 123 terör örgütü tanıtılmalı. Destekçileri bilinmeli. İç ve dış destekçileri olmazsa, yaşayamazlar. Kim? Kim? Kim iç ve dış destekçileri? Toplumun %35’i direkt ve dolaylı destek vermektedir. Ama bunu bu kafasız beyinsiz denizanalarına anlatmak mümkün olmuyor.

                İnsanlara din- iman, İslam, güzel ahlak, bilim içselleştirilip, özümsetilmeli. Benimsetilip, davranışa dönüştürülmeli. Helal, haram, sevap, günah, sorgulama, yadırgama, yargılama, eleştirme, yararlıyı seçebilme öğretilmeli. İyi, doğru, güzel, yararlı, hak olan seçilebilmeli. Nitelikli olan beğenilmeli. İlim- bilim, sanat, kültür, zanaat, teknik, teknoloji kazandırılmalı. Vatan, millet, devlet, bayrak, din- iman sevgisi, saygısı olmayana değer verilmemeli. Kim olursa olsun, hain kabul görmemeli. “Dün Şemdinli’de 18 şehidimiz oldu. 10 askerimiz, 8 sivilimiz şehit edildi.” Yakınlarına ve milletimize başsağlığı, sabrı cemil temenni ediyorum. Allah’ımdan rahmet, mağfiret, bağışlama, af diliyorum. Hain katilleri lanetleyip, kahrolmaları için Rabbime dua ediyorum. PKK, 5 tonluk bombayı karakol önünde patlattı! Zaten hep böyle yapıyor!  5- 10- 15 ton bombalar patlatıyor. Bu şehitlerimize, Yaratan Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Hain beslenmemeli. Ya ıslah edilmeli, iyileştirilmeli. Ya da yaşamasına fırsat verilmemeli. Bunlar yılan, akrep, çıyandan çok daha tehlikeli olmuşlar.

                Eğitim- öğretimde, terbiye, güzel ahlak, edep, hayâ, vatan, millet, devlet, bayrak sevdirmesinde; hak değerler, ilim, din, iman kullanılmalı. İçi- dışı boş şeylerle eğitim yapılırsa, ruha etki etmez. İlahi değerler, gerçek bilim ve dosdoğru bilgiler pedagojik yolla, yöntemlerle kazandırılmalı. Genel zihin yeteneği, akademik yetenek, beceri verilmeli. Yapıcılık ve üretkenlik kazandırılmalı. Liderlik, üstün yöneticilik, bilginlik, bilgelik oluşturulmalı. Görsellik ve sanat, kültür, bilim, meslek, zanaat, teknik öğretilip, kazandırılmalı. Üretim öğretilip becertilmeli. “Psiko- motor yetenek, genel algılama, bütünü kavrama, bütünden detaya gitme, özel yetenek ve beceri kavratılıp, geliştirilmeli. Doğru, gerçekçi düşünme becertilmeli. Güdüleyici yetenek, öğrenme, öğretme yeteneği, gerçek bilgi anlayışı edindirmeli. Problem ve sorun çözme yeteneği artırılmalı. Sorgulama, muhakeme, eleştirme, yanlışı kabul etmeme öğretilmeli. Analiz yeteneği geliştirilmeli. Coşkulu, hızlı, çabuk öğrenme, doğru akıl yürütme, değer ile çalışma yapılmalı.”

                Peygamberimizin yolunda, Rabbimizin emrinde, ashabın yaşantısında olmalı. Bu değerlerle yaşamalı. Sahabenin, âlimlerin, velilerin yolunda olmalı. Sultan Alpaslan, Fatih, Yavuz, Kanuni, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Mevlana, Osman Gazi, Dede Korkut, İbn-i Sina, Evliya Çelebi, Farabi, Ulubatlı Hasan, Barbaros Hayrettin Paşa, Mimar Sinan, Gazi Osman Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Menderes, Özal, Erbakan, Erdoğan gibi; vatan, millet, devlet, bayrak, İslam, Müslüman için candan çalışan olmalı. Hainleri lanetleyip, kahrolmaları için dua etmeli. Aklın, naklin, vahyin, ilmin, İslam’ın tüm fazilet değerlerinden yararlanmalı. Başka çıkış ve kurtuluş yolu yoktur. Bunu asla unutmamalı.

                                                                              

                yargıları içinde davranma, mükemmel davranma, muazzam, muhteşem hareket etme sağlanmalı. Mantık, sağduyu, sabırlı, sebat ederek davranma sağlatılmalı. Performans yüksek olmalı. Kondisyon sağlanmalı. Dinamizm yüksek tutulmalı. Güçlü bellek, hafıza, beyin, yürek olmalı. Özgün, evrensel düşünmeli. Bilimsel, dinsel, sağlıklı düşünüp, iş yapmalı.

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem