EĞİTİMDE TÜM DEĞERLER ÖĞRETİLMELİ - Mehmet KASAP

EĞİTİMDE TÜM DEĞERLER ÖĞRETİLMELİ


Bugün tüm dünyada ve ülkemizde eğitim- öğretimde doğru, güzel, iyi, yararlı, insan edici, hayata hazırlayıcı bir eğitim programı yoktur. Olgun, yetişmiş, doğru eleman olmayınca; program berbat, öğretici haşat özelliktedir. Bir kimlik arayışı vardır ama bunu arayan, doğruyu kabul etmeyen özelliktedir. Evrensel, hak hakikatçi bir program ortaya konulamamıştır. İnsan, çocuk hakları, kadın hakları konulamamıştır. Pis, zalim, şaşırıp sapıtmış rejim ve yöneticiler, halklarına değer vermemiştir. Doğru bir örnek verelim: “Denir ki M. Kemal kadınlara 1934 yılında seçme seçilme hakkını vermiştir.” Bu tamamen yalan ve uydurma, kandırma, göz boyama, aldatıcı boş sözdür.

 Bunu açıklayalım: “ 1999 yılında ülkemizde yapılan Genel Seçimde ilk defa Merve Kavakçı denen Bayan, Fazilet Partisi’nden milletvekili seçildi. O zamanın ortak hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit, sözde solcu ve demokrat Başbakan, Merve Kavakçıyı, TBMM’ye sokmadı. Meclisten dışarı attı. Birde üstüne zalimlik yaparak, T.C. Vatandaşlığından çıkardı. Başörtülü olduğu için seçilme hakkını elinden aldı. 2015 Genel Seçimlerine kadar hiçbir başörtülü kadın TBMM’ye seçilerek başörtüsü yüzünden giremedi. Hani 1934 yılında Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermişti. ” İlk defa TBMM’ye Ak Parti Hükümeti’nin gayretleri ile 2015 Genel seçimlerinde bayan başörtülü milletvekili bayan seçildi. Bir de bakan oldu. Bundan sonra kaymakam, vali, subay, polis, amir, memur oldular.” Oysa Osmanlı döneminde ilk meclisi mebusunda, 1876 yılında pek çok kadın meclise girdi. Hatta azınlık olanlar bile milletvekili oldu. Kadınlara seçme, seçilme, okuma, amir, memur olma hakkını esas ve sahi anlamda Recep Tayyip Erdoğan verdi. Buda 1934 yılından tam 81 yıl sonra yapılabildi.

Pekâlâ, her Türk- Türkiye vatandaşı devletin okullarına öğrenci, öğretmen, memur, amir olarak girebildi mi? Buna da hayır diyoruz! 2012 yılı Eylül ayına kadar başörtülü öğrenciler, memurlar, amirler kamu- devlet alanlarından hizmet alamadı. Hizmet veremedi! Devletin zalim, zulmeden rejimi ve insanlık dışı davranan yöneticileri inançlı, imanlı, başörtülü kişileri devlete sokmadı. Ak Parti Hükümeti hiçbir kanun – yasa değişikliği yapmadan, bütün bunları kararnamelerle sağladı. Bu millet CHP ve materyalist din- iman, Müslüman düşmanlarından çok çekti. Başörtülü bayanlarda okuma, devlette görev alma haklarını yine 2012 Eylül ayında bir kararname ile aldı. Yanı bu hak da başörtülülere, hatta tüm dindarlara 1923 yılından tam 89 yıl sonra verildi. İmanlı vatanseverler devlete giremediğinden, devlet eşkıya, terörist, bozguncu, yıkıcılarla doldu! Darbe üstüne darbe, yıkım üzerine yıkım yapıldı!

İşte berbat ve bozuk eğitim sistemi bu ülkede insanlık dışı yaratıklar yetiştirdi. Kendi milletine zulmeden bir şer güç yetiştirdi. Bu kötü, çirkin, yanlış, yaramaz, olumsuz yola düşmemek gerekir. Despot laik, seküler, kapitalizm, faşizm, sosyalizm, komünizm, liberalizm, Kemalizm gibi sapkın, yanlış, hastalıklı fikirlere düşmemeli, düşürmemeli. Gerçek ilme, doğru bilime, hak İslam dinine ters işler asla yapmamalı. Aklı, zekâyı dosdoğru, en doğru kullanıp, tek doğruya ulaşmalı. Şaşırıp sapıtanlardan olmamalı. Devlet herkese adil, eşitlik ilkesine uygun davranmalı. CHP liderleri gibi zalim, zulmeden olmamalı. Darbeciler gibi katleden, ezen, yok eden olmamalı. Her pisliği özellik, nitelik yapan teröristler gibi olmamalı. Bunun içinde eğitimi doğru yolla yapmalı.

Ülkemiz 1839 Tanzimat Fermanı’ndan beri her pisliği yaşadı, yaşattılar! Hakkı, aklı, zekâyı, doğruyu, gerçeği, ilmi, bilimi, dini inkâr yolu denediler. Yararlı ve olumluyu düşman ilân ettiler. Bunun için insanımız çok çekti. Bu şer güçler kadrolaşarak; devleti, milleti ele geçirdiler. Çok kötü muamelelerde bulundular. 1970’lı yıllarda terör örgütleri açıktan çalıştı. Bugün dünya terör örgütü üzerinden birbirine karşı savaş vermektedir. Pek çok emperyalist devletin terör örgütü vardır. Bunu kendi çıkarları için eşek, it, köpek gibi kullanmaktadır! Batıl batı dünyası, İslam ülkelerini bu terörist örgütlerle yok etmeye çalışmaktadır! 14-15-16-17-18-19-20-21. Yüzyılın emperyalist itleri bu köpekleri ile dünyayı mahvetmektedirler!

İnsanda din iman, ahlak, insanlık kalmamış. Tüm insanı değerlerini kaybetmiş. En adi, zararlı hayvandan binlerce kat daha tehlikeli olmuştur. Eğitim ticarileşmiş. Eğitim kullanılacak materyal yetiştirmektedir. Bugün eğitimli insanlar bir dünyayı ateşe verebilmekte, vermektedir. Askeri silahlanmayı emperyalist ülkeler artırmaktadır. 3. Dünya savaşına hazırlık yapmaktadırlar! Bugün tüm yeni silahlar 20 İslam ülkesinin halkları üzerinde 1979 yılından beri patlamaktadır! Hiçbir İslam ülkesi rahat bırakılmayacaktır. İçten ve dıştan müdahalelerle yıkılacaktır.

İnsanlar doğru, insani eğitim oluşturma yerine; askeri saldırma, saldırma alanına yatırım yapmaktadır. Eğer savunma sanayisine yatırım yapılmayıp, insanların huzur ve mutluluğu için yatırım yapılmış olsa; tek bir aç, muhtaç insan dünyada kalmaz. İnsan doğru düşünemez duruma getirilmiş. Mal gibi davar gibi it gibi kullanılmaktadır! Artık kız ve erkek çocukları olması gereken gibi eğitimden geçirilmeli. Cennet gibi bir dünya oluşturulmalı. Bu mümkündür ama nasıl? Bunu becermek için küresel ölçekte çalışmalar yapılmalı. Sapık, zalim,  sömürücü, katil emperyalistler ikna edilmeli. İdeolojik, sapkın, azgın davranmaktan vazgeçilmeli. Değer yargıları öğretilmeli. Eğitim, değer yargıları ile yapılmalı. Değer yargıları özümsetilmeli. İçselleştirilmeli. Öze, genlere, ruha etki ettirilmeli. Eğitimci, öğretici en güzel örnek olmalı. Anne, baba, komşu, akraba, çevre, arkadaşlar en güzel örnek, rol model olmalı. Neyi öğretirsen onu görürsün. Neyi ekersen, beslersen onu bulursun.

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem