İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BİLMEK YARARLIDIR - Mehmet KASAP

İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BİLMEK YARARLIDIR


“İlçemizde İnsan Hakları Kurulu bulunmaktadır.” Bu kurul Kaymakam başkanlığında toplanıp, bireyin şikâyetleri, mağduriyetleri görüşülerek giderilmektedir. İnsanlar şikâyet ve mağduriyetlerini ya direkt olarak bu kurula bildirmektedir. Ya da İlçemizin 8 ayrı yerinde koyulan “İnsan Hakları Kurulu Kutularına” dilekçe biçiminde atmaktadır. Her ay görevlendirilen kişi, bu dilekleri toplamaktadır. Her ayın son Çarşamba günü Kaymakamlıkta kurulan bu kurul tarafından görüşülmektedir.

Kurul, insan hakları ihlal iddialarını incelemek ve araştırmaktadır. İnsan hakları korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki, idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmaktadır. Her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Vatandaşa hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacı ile gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Kurul, halkla ilişkiler ve insan hakları eğitimi vermektedir. İnsan hakları ihlali yapanlar; devlet memurları, kişiler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. İnsan hakları ihlallerini araştırma, inceleme, değerlendirme yapılmaktadır.

“İnsan haklarına ilişkin ihbar, dilekçe, talep ve şikâyeti olan kişiler, İnsan Hakları Kurullarına başvurabilir. İlçedeki 8 tane İnsan Hakları Kutusuna şikâyetlerini resmi dilekçe şeklinde atabilir.” Yeni çıkan yasaya göre memurlara soruşturma, mağdur eden kişilere 15.000 liraya kadar maddi ceza verilebilmektedir. “Telefon ve elektronik posta aracılığı ile de başvuru yapabilir.” Tabii ki işin doğru olması, yapılması gerekir. Başvuru yapan kişinin suiistimal, istismar etmesi de suç sayılmaktadır. Herkesin insan temel haklarına sahip olduğu asla unutulmamalı.

Kurul, “Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi,” “Türkiye Cumhuriyeti yasaları,” “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini” temel almaktadır. Halkın bilinçlenmesi için tüm çalışmaları yapmaktadır. Kurul kararları herkesi bağlamakta, tüm insanlara açık olmaktadır. İlçelerde kaymakam başkanlığında, İllerde de vali başkanlığında bu kurul çalışmalarını yürütmektedir. Kurul her yeri, mekânı denetlemektedir. Kimse bu kuruldan üstün değildir. Herkes bu kurula karşı sorumludur. Kimsenin kimseye haksızlık etme hak- hukuku asla yoktur. Kimse kimseyi yersiz, haksız da suçlama hakkına sahip değildir.

Kurul gerekli gördüğünde durumu Cumhuriyet Savcılıklarına, ilgili idari makamlara iletmek ve sonucu takıp etmekle görevlidir. Kurul her ay bir defa toplanmaktadır. Kurul salt çoğunlukla toplanmaktadır. Amaç; hiç kimsenin insan haklarını ihlal etmemesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesidir.

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem