İNSAN VE İSLÂM OLMA


 İnsan öncelikle ailesi tarafından çok iyi yetiştirilip, okulda iyi bir öğretim- eğiitm gördürmeli. Çevresinden olumlu etkilenerek kendini donatmalı. İlim, sanat, iman, İslam’i öğrenip, ruhuna işletmeli. Benimsemeli, özümsemeli, içselleştirmeli. DNA yapısını asla bozmamalı. Haram, günah, yasak olan şeylerden uzaklaşmalı. Bunlarla gen ve ruh yapısını bozmamalı. Farz, vacip, sünnet, ilim yaşayarak, yaşantısını sürdürmeli. İlmi, İslam dinini katiyen hafife alıp; iki dünyada rezil, perişan, hüsran olmamalı. “Allah’ın bizleri dirilttiğini, yaşattığını, nimetlendirdiğini, öldürdüğünü, tekrar yaratıp, rızıklandırdığını bilip; hamt etmeli.” “ Emirlerini tutup, yasakladıklarından sakınmalı. Yarattığı varlıklara iyilik edip, hizmette bulunmalı.”

                İslam, sanat ve ilim ile ömrü bereketlendirmeli. Sevilen, sevimli insan olmalı. “Rabbe ibadet etmeyi, varlığa iyilik etmeyi görev kabul etmeli.” İlim ve islam’dan ayrılıp; zelil, kötü, çirkin, yaramaz duruma düşmemeli. İki dünyayıda cehenneme çevirmemeli! İki dünya hesabını çetine dönüştürmemeli.  Zararlı, kötü, çirkin madde kullanmamalı. Kumar, şans oyunları, boş ve zararlı işlerle ilgilenmemeli.  Dini, aklı, ömrü, rızkı, insanlığı, ibadeti, iyilik etmeyi azaltacak işlerde bulunmamalı. Küfür, şirk, batıl içine düşüp; her pisliğe alet olmamalı. İnsan öldürme, haksızlık etme, hakka - hukuka uymama, yalancı olma, hırsızlık, gasp, rüşvet alma, ölçü ve tartıya uymama, zalime destek olma, sapıtmışlarla beraber olmada bulunmamalı. “Hakk için yaptığımız ibadetler, ahlakımızıda güzelleştirmeli.” “ Haram ve büyük günah işleyenlere yardım etmemeli.” Onlarla birlikte hareket etmemeli. “Batılı batıl, hakkı hak bilip, haktan -hukuktan yana tavır almalı.”

                “İlim, sanat, doğru kültür, din- iman bilgisi edinip, yaşam biçimi yapmalı.” Çevreci ve insancıl anlayışla davranmalı.” “ Kendini ilme ve insanlığa adamalı.” “Müminlerle dost geçinmeli. Düşmanlara karşı temkinli , önlemli bulunmalı.” “ Kutsal değerelere hainlik etmemeli.” “ Helalları bile ölçülü, dengeli yapmalı. Haram ve günahlardan sakınıp, mutlaka kaçınmalı.” “Akıllı, ilmi, dosdoğru, sağduyulu, mantıklı olup, ortak akıl kullanarak hareket etmeli.”  Eşek, it gibi kullanılan olmamalı! “Hakka kul, insanlara iyilik etmekten geri bulunmamalı.” Maddi, manevi anlamda tertemiz olmalı. İslam, millet, devlet, insanlık, varllık hakkına saygılı olmalı. “Haçlılar, Siyonistler, masonlar, şer güçler, otoriter, totaliter, Faşist, Nazi, komünist, zalim sapıklar gibi asla davranmamalı.” “ Onlardan dost, kardeş olmaz; kesinlikle unutmamalı! “Bu zalim sapkın, azgın kişiler; fitneci, fesatçı, bozgucu, katliamcı, haram, günah, Allah, peygamber  bilmeyenlerdir! Rableri, ilahları, rehberleri kendileri gibi zalimlerdir. İnsanlara zulmederler, haksızlık ederler. Nefisleri ile şeytanca davranırlar. Haindirler, dönektirler, iki bin yüzlüdürler. Anlaşmalarında durmazlar. Kaypaktırlar. Kendilerinden olmayanları insan yerine koymazlar; katlederler! Çünkü kendileri insan , insani, insanlıklı, insancıl değillerdir. Geçmişe, bugüne bakıp, görebilirsiniz.

                Müslüman sadece ve ancak ilim ve İslam ile akıllıca yaşar. Rab olarak sadece Allah cc. Tanır ve ona uyar. Yarattığı varlıklara hizmet eder, iyilikte bulunur. “Hak, hukuk, adalet, doğruluuk, dürüstlük, güzel ahlak, edep, haya, ilim, teknik, teknoloji içinde olgun mümin olarak yaşantısını sürdürürür.” Azgın, zalim sapıklara zerre kadar uymaz. “Sadece ilme, Hak olan Allah’a ve  resulüne uyar. İzzet, şeref, onur, islam değerleri ile Müslümanca yaşar. Hakka uymayan her şeyi kendinden uzak tutar.” “Doğru dürüst gerçek Müslüman; vatana, millete, devlete, bayrağına, onuruna, kutsal hak değerlere asla hainlik etmez.” İnsan öldürmez. Katil- cani, canavar olmaz. Emanete ihanet etmez. Nankörlük etmez. Kul hakkı yemez. Zalim, zulmeden olmaz. Allah’ın sevmediği işleri yapmaz.

                Al-i İmran süresi 100. Ayet: “ Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi yeniden inkârcılığa sevkederler.”

                Al-i İmran süresi 104. Ayet: “ Sizden , hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülüğü meneden, bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”

                Hadis-i şerif: “ Birbirinize buğzetmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın, din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.”

Hadis-i şerif: “ İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Sizden biriniz kendisi için istediğini- sevdiğini; Müslüman kardeşi içinde sevmedikçe, gerçek mümin olamaz.”       

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem