İNSANIN DOĞASI BOZULUNCA ORTAYA ADİ, ALÇAK YARATIKLAR ÇIKAR!


İnsanın yaratılışta olan saflığın, doğallığın bozulmaması için; İslam dininin önerdiği iradeyi yaşaması gerekir. Fikir, zikir, kalp, beyin, ruh, beden olarak; haram, günah, mekruh, kötü, zararlı, çirkin, pis, kötü, maddi- manevi şeylerden uzak kalınması gerekir. Sağlıklı ve temiz bir anne, baba, atadan doğmalı. İslam ve ilmin fazilet değerleri ile yetiştirilmeli. Vahşi davranış, saldırgan, kötü, bozuk, çirkin, zararlı düşünce ve davranışlardan uzak tutulmalı. Saldırganlık olmamalı. Biyolojik ve düşünsel olarak temiz yapı korunmalı. Sinirli, tartışan, hak kurallara uymama, uyumsuz, geçimsiz olmamalı. “Ben” merkezli, bencil olmamalı. Kinci, nefret edici, öç alıcı, intikamcı, zor kullanan olmamalı. Kötü örneklerden uzak tutulmalı. En ideal eğitim- öğretim, terbiye, görgü kurallarına uyma, güzel ahlakı yaşama iradesi kazandırmalı. Fizik gücü kullanma yerine; akıl, bilim, zekâ, ortak akıl kullanma öğretilmeli.

Ata ve çocuklar sigara, alkol, uyuşturucu kullanmamalı. Kumar, şans oyunları oynamamalı. Hak ettiği, helal emeği ile geçinmeyi benimsemeli. Çocuklar 12 yaşına kadar çok iyi, güzel, dosdoğru şekilde eğitilmeli. Zekâ, aklın doğru kullanılması benimsetilmeli. İçselleştirip, özümsetilmeli. Ruha, genlere etki ettirilmeli. Çocuk ergen oluncaya kadar tüm olumsuzluklardan uzak tutulmalı. Şiddet, dayak, baskı kullanmadan, lisanslı pedagojik formasyonlu uzman rehber eğitimci gibi eğitim- öğretim yapmalı. Çocuk yetiştirmede uzmanlık kazanmalı. Sinirli davranmamalı. Çocukla baş etmenin eğitsel yolunu bilip, uygulayabilmeli. Çocuklara sorunu çözme becerisi kazandırmalı. Çocuğa hobilerle, sporla enerji atma sağlanmalı. Bunları yapma bilgi, beceri, ilgiye sahip olmalı. Eğitim- öğretim, terbiye, güzel ahlak kazandırmada asla geç kalmamalı. Bu geç kalma kesinlikle telafi edilemez. Eğitimde geri dönüş sağlanamaz.

Çocuk strese sokulmamalı. Çıkmaza düşürülmemeli. Kaygı, korku içinde bırakılmamalı. Depresyona sokulmamalı. “Bakacak, yetiştirecek, eğitecek, meslek, sanat, zanaat, bilim kazandıracak sayıda çocuk sahibi olmalı.” Dünyada doğmak, yaşamak, başarılı olmak zordur. Hayatta sadece bilge, akıllı, zeki insanlar kalır. Hayatta vizyon, misyon sahibi olmayanlar; yok olur, gider! Bunun için çocuklarımıza, gençlerimize ruhsal gelişim sağlanmalı. Öğrenme modellerini kazandırmalı. Yapıcı, olumlu kişilik sahibi olma sağlatılmalı. Hoşgörü, anlayış, iletişim, diyalog kurma sağlatılmalı. “Modern bilgilerle, dini bilgileri birleştirerek kazandırmalı.” Çevremizdeki yararlı insanlarla işbirliği yaparak, iyiliği yaymalı. Dünya hayatı zordur. Balayı yaşamak değildir. İki dünya hayatının mutluluğu bu dünyada kazanılır.

Bugün ülkemizde 1,5 milyon eğitimci, 23 milyon öğrenci, 79 milyon insan var. Eğitim- öğretimde ulaşılması gereken hakça bir hedef bile yok! Yetişen insanların en az %35’i vatan, millet, devlet, bayrak, istiklal, istikbal düşmanıdır! Ulvi, kutsal değerlere düşmanlık edenler daha çok devletin içindedir. Millet, devlet, vatan, memleket; içten ve dıştan ablukaya alınmış! Sorun ve problem çoktur. Bu olumsuzluklar iç ve dış kaynaklıdır. Bizlere çok büyük görevler düşmektedir. “Allah indinde yaptıklarımızın hesabı verileceği gibi; yapmadıklarımızın da hesabı mutlaka verilecektir.” Kötü, zararlı, alçak kişiler, kötülük için canını verirken; iyi dediğimiz insanlar evinde manda gibi yatmaktadır! Görev ve sorumluluğun bilgi ve bilincinde değildir. İyiler kendi görevlerini yapmış olsalardı, dünya kötülerin elinde kalmazdı. Bugün dünyaya kötüler, pislikler hâkimdir!

Dünyanın güzel varlıklarını sadece gönlü Allah’ta olan, gözü insanda olan hayırlı insanlar kurtarır. İnsan olarak dünyaya gelen güzel, onurlu varlığı, kötüler; adi, alçak, yaramaz, zararlı bir yaratığa çevirmektedir! İyi insan dediklerimizde ağzını açıp, aval aval bakmaktadır! “Genel anlamda imam toplumun içine çıkmaz.” “Öğretmen hak bilince ulaşmamış. Eğitimci dediğin, hak- hukuk, bilim eğiticisi olmaktan çok uzaktır.” “Yazar, çizer, konuşanlar da kurbağa, ördek, kaz misali, boş ötmektedir!” “Anne, baba, veli, devlet, millet olgunluğa erişememiştir!” Erişmiştir, diyenlere; dünyada olan 1,000’den çok komünist, ulusalcı gerici terör örgütü ile 1,000’den fazla dini istismar eden aşırıcı terör örgütleri kanıt olarak gösteririz. “Bunlar ailenin, milletin, devletin ürünleridir!” Analarından terörist doğmadılar. Bugün en az 20 İslam ülkesini harabeye çevirdiler. Komünistler ve teröristler ise tüm dünyada katillik, yıkım, terör yapmaktadırlar. 200 yıldır insanlığın başına beladırlar. 200 yılda 200 milyon insanı katlettiler!

Bugün terörist komünistler “devrim” için kan dökme ilkesini benimsemiş. Vampir adi canavar durumundadır. “Zaten insanları maymun, hayvan olarak görmektedir.” 200 yıldan beri 200 milyon insanın kanını dökmüşler! Bunlarda insanlık, din iman ahlak adına hiçbir değer bulunmamaktadır. Zira zaten insan olmadıklarını kendileri söylemektedirler. Bunlar evrensel değerlerle başkalarını aldatıp, kandırırlar. Tuzağa düşürdüklerinde insanlıktan çıkarır, yok ederler! Bunların değişeceğini düşünmeyin. Zira sapık bir ideoloji, bozuk bir felsefenin zararlı ürünleridir. Bunlar katil, sapık, zalim, beyinsizdirler. Vatan, millet, devlet, özgürlük, insanlık düşmanıdırlar. Bunlar doğru değiller. Doğru söylemezler. Sapıktırlar. Akıl, fikir, düşünce, eylem olarak hastalıklıdırlar. Hem zalim hem komünist hem de faşisttirler.

Din istismarları ile benzer özellikli, nitelikli, sıfatlıdırlar. Vatan, millet, ümmet, insanlık umursamazlar. Hiçbir varlığın hayatına değer vermezler. Kadın, bebek, çocuk, yaşlı, hak- hukuk gözetmezler. Aileye, dine, imana saygı duymazlar. Yalancı, iftiracıdırlar. Şiddeti, terörü överler. Masumları, mazlumları, mağdurları, zavallıları katlederler. Son 30 yıl içinde Müslümanlık adına 11 milyon Müslüman’ı katlettiler! 65 milyonunu sakat- engelli bıraktılar. 20 ülkeyi harabeye çevirdiler. Her terör örgütü, PKK, FETÖ, DAEŞ birbirine asimetrik bağlantılı, emperyalist kölesidir. Bunların hiç birinin dini, imanı, insanlığı yoktur. Çocukları öldürürler. Çocukları katil olarak kullanırlar. Kadınlara hem tecavüz ederler, hem de cani olarak kullanırlar. İnfaz ederken hiç düşünmezler. İnsan öldürme robotu haline gelmişler, getirilmişler. Bunlarda hiçbir değer, insanlık, onur kalmamıştır. Emperyalist- sömürgeci, Siyonist, şer güçlerin bir elemanı olmuşlardır. “Bunlar kendini şehit, ölümsüz, dava insanı kahraman görmektedirler.” “Kandırılmış, aldatılmış, kullanılmış, gâvurlaşmış, leş, mundar gibi çukura atılan ve çoğu da çukur bulamayıp, arazide çürüyüp, kokuşan leş haldedir.” 

Allah cc. Yarattığı her varlığa akıl, zekâ, yetenek, beceri nimeti vermiş. İnsana da kendini mutlu yapacak kadar akıl, zekâ, altı duyu organı, yetenek, beceri vermiş. Düşünme nimeti, ilim öğrenme yeteneği, yapma sanatı, becerisi, yol gösteren İslam dinini bağışlamış. Nefsine, şeytana uymama yolunda ikaz- uyarı yapılmış. Ama Aklı, zekâyı doğru kullanmayan aptallar, felaketler yaşamakta, yaşatmaktadır!  

Allah cc. hayvanlara da kendini hayata tutacak kadar akıl, zekâ, yetenek, beceri, içgüdü, öğrenme yetisi vermiş. Sağlıksız olma durumunda tedavi olma, iyileşme imkânı tanımış. Ama ilmi, aklı, zekâyı, düşünme yetisini doğru kullanmayanlar, insanlığın başına hep bela olmaktadır. Biz iyileşmeleri, hak yola, dosdoğru yola gelmeleri, yönelmeleri için yine elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Olan olumsuzlukları da Allah’a havale ediyoruz.

İslam dini ifrat (aşırılık) ve tefriti ( gericilik) yasaklar. Dosdoğru yol üzere olmayı önerir. Allah’a yönelmeyi; aklı, zekâyı doğru kullanmayı emreder. İlim ile İslam ile akıl ile uzman ortak akıl ile yaşamayı emreder. İslam dinine yapışıp, yaşamayı söyler. Rabbimiz Yüce Allah, önderimiz peygamberimiz Hazreti Muhammet, mürşidimiz gerçek hak âlimlerdir. Başkalarına aldanıp, kendimizi asla kullandırmamalı. Aksi halde üstümüze pislik yağar. Bizden sadece tebliğ edip, hatırlatması!

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem