İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR - Mehmet KASAP

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR


 Olgun bilge insan, samimi mümin ve Müslüman olmak için pek çok özelliğe, niteliğe, sıfata sahip olmak gerekiyor. Öncelikle âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ı bir bilip, eşi benzeri olmadığına, Kur’ân- Kerim’e,  Hazreti Muhammet’in sas. Son peygamber olduğuna, Esma’ül Hüsna ad ve sıfatları ile inanmak, kabul etmek gerekiyor. Allah’ın meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, hayır ve şerri Allah’ın yarattığına inanmak gerekiyor. “Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şahadet kelimelerinin anlam ve içeriğini tam anlamı ile kabul etmek de imanın şartıdır. “Kısacası; Kur’ân,  imanın şartıdır.” İslam, Müslüman’ın hayat, yaşama kitabıdır.

                “Müslüman; Allah’ın emirlerini yerine getirir. Yasakladıklarından sakını ve kaçınır.” Haram, günah işlemez. İffetli, namuslu, saygın, doğru, dürüst, hakkaniyetli, güzel ahlaklı, edepli, hayâ sahibi, hak -hukuka uyan, hak- hukuk çiğnemeyen olur. İçki, alkol, uyuşturucu, bağımlılık yapan madde asla kullanmaz. Hırsızlık, hortumculuk, yolsuzluk yapmaz. Rüşvet alıp, vermez. Mahremiyete dikkat eder, zina yapmaz. İnsan öldürmez. Namuslu kadına iftira atmaz. Yalan söylemez. Yalan yere tanıklık etmez. Doğru şahitlik yapar. Gasp, çalma, yolma, sömürme, hak- hukuk yeme yapmaz. Faiz alıp, vermez. Pis, çirkin, kötü, zararlı, olumsuz, insanlık dışı işlerle uğraşmaz. Anne ve babasına, akraba ve de komşusuna, arkadaşlarına, çevresine, her varlığa en güzle şekilde davranır. Arkadaş ve akrabaları ile ilgiyi kesmez. İslam’ın farz emirlerini eksiksiz yerine getirir. Sünnet olan ibadetleri harfiyen yapar. Namaz kılar, oruç tutar, zekât verir, hacca gider, kurban keser. Hiçbir işte ölçüsüz, tartısız, dengesiz davranmaz. “İslam dinini peygamberimiz gibi en güzel şekilde yaşar.”

                Hile, entrika, kandırma, aldatma, şaşırtma, sihir ve büyü yapma, fal ile ilgilenme yapmaz. Şans oyunları, kumar, haksız kazanç elde etme yapmaz. İnsanlara, hayvanlara eziyet etmez. Bitkilere, doğaya, çevreye zarar vermez. Merhametli, acıyan, şefkat ile davranan, müşfik olandır. Domuz eti, eşek sütü, leş, kan, besmelesiz kesilen hayvan eti, haram olan hayvanların et ve ürünlerinden yararlanmaz. “Kur’ân ve peygamberimiz haram, günah olanları bildirmiştir.” Öğrenip, buna göre davranılmalı. Allah’tan başkası için kesilen hayvan etlerinden de yenmez. Dedikodu, iftira etme, yetim ve başkalarının hakkını yeme, kul hakkı yeme, içme de bulunmaz.

                Allah’tan ümit kesilmez. Ümit kesmek haramdır. İsyan etmek, haramda ısrar etmek, yol kesmek, eşkıyalık, anarşistlik, şiddet, terör yapmak haramdır. İntihar etmek, namus ve iffete küfretmek, dokunmak haramdır. Müslüman’a silah çevirmek, dövmek, öldürmek, zulmetmek haramdır. Stokçuluk etmek, fahiş fiyatla satmak, insanları aldatıp, kandırmak, kötü, zararlı çığır açmak haram ve günahtır. İslam’dan başka yol edinmek haramdır. Allah cc. İndinde tek din, inanç, inanış, yaşam tarzı sadece İslam dinidir.

                İnsanlara yumuşak, iyi, güzel, nazik, kibar davranılmalı. İnsanlarla gereksiz yere tartışmamalı. Öfke halinde hiç tartışma asla yapmamalı. Kızgınlığı, öfkeyi kontrol etmeli. Felaket, facia oluşturmamalı. Öfke ve şiddet ile hiçbir sorun çözülmez. Güzler yüz, tatlı dil ile davranmalı. İnsanların ihtiyaçlarını gidermeli. Selam ve merhaba deyip, hal hatır sormalı. Sürekli eleştirmemeli. Hele yıkıcı eleştiri asla yapmamalı. Yapıcı olmalı. İnanları düşmanlığa çağırmamalı. İnsanları dinlemeli. Orta, dosdoğru, hak istikametli yol bulmalı. Hiç kimsenin zarara uğramasına sebep olmamalı. Her işte Allah cc. Rızası gözetmeli. Allah’ın hoşuna giden işler yapmalı. İbadetleri sadece Rab olan Yüce Allah cc.  rızası için samimiyetle yapmalı. Zikretmeli, dua etmeli, ibadet etmeli, tövbe etmeli. Boş, gereksiz, kötü, küfürlü kesinlikle konuşmamalı. Alçak gönüllü olmalı. Kötü huydan sakınmalı.

                Mümin, kindar olmamalı. İntikam duygusu katiyen taşımamalı. Ölümü, ahiret hayatını çokça hatırlamalı. “ Ağırbaşlılık ve alçak gönüllük içinde ibadet, iyilik, hizmet, yardım etmeli.” Savurgan olmamalı. Çalışkan olup, orta yollu harcamalı. Allah’ın yarattığı cana kıymamalı. Kulluğu hakkıyla ve layığıyla yapmalı. Hoşgörülü, sevgi, saygı, sempati dolu olmalı. Mümin, yalana tanıklık etmez, yalancı tanık olmaz. Allah’ın ayetlerine duyarlı olur ve harfiyen uyar. Eşlerine, çocuklarına, anne ve babasına, akraba ve komşusuna en güzel şekilde davranır. 32 farz ve 54 farzı ve diğer farzları, sünnetleri yerine getirir.

                Müslüman şirk içinde olmaz. Meşru savaştan kaçmaz. Dini değerlere saygısızlık yapmaz. Kötü kişileri dost ve arkadaş edinmez. Gerçeği gizlemez, saklamaz. Yalan yere yemin etmez. Peygamberimiz ve Allah cc. Adına söz uydurmaz. İbadeti vaktinde yapar. Eşcinsel sapkınlığında bulunmaz. Gerçek din âlimlerini küçümsemez. Zalimin yanında olmaz. Eşini kıskanmama yapmaz. “İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar. İyiliği yayar.” Kur’an okur ve öğretir. Allah’ın azabından emin olmaz. Günah işleyene destek olmaz. Şehveti tahrik edici işle uğraşmaz. Pis şeylerden uzak durur. Temizliğe çok önem verir. İyiliği başa kakmaz. İslam hükümlerini beğenemezlik, yalanlama yapmaz. Çocuğunu ilimsiz ve inançsız, dinsiz imansız yetiştirmez. Müslüman’a silah çevirmez. Hadimleşmez. Nimete nankörlük yapmaz. Başkalarının kusurlarını araştırmaz. Uyumlu, geçimli, doğru, dürüst olur. Kötülüğü örnek almaz. Karşısındakini küçük düşürmez. Nimete nankörlük etmez. Allah’a hamt eder, şükreder. Müslüman’a kâfir demez. Cuma namazı kılmazlık yapmaz. “İslam dinini bırakıp ya da İslam dini yanında sapık, batıl ideoloji, felsefi, beşeri inanışlarda olmaz. Bu küfür olur!”

                Başkasının evini dikiz etmez. Dedikodu yapmaz. Karşı cinse hiçbir şekilde benzemez. Giyiminde harama girmez. Kadınlarla yalnız baş başa kalmaz. İlim, bilim, sanat, meslek, kültür öğrenir. Çevreyi hiçbir şekilde kirletmez. İnsanlara hizmet olacak işler yapar. Ölümünden sonra yararlanılacak eserler bırakır. Farz, vacip, sünnetleri harfiyen yerine getirir. Haram ve günahlardan, şüphelilerden sakınır. Boy abdesti alır. Kadir gecesini ibadetle geçirir. Mübarek gün ve gecelere ayrı önem ve değer verir. Kurban keser. Kur’ân öğrenir ve öğretir. İslam hükümlerine göre yaşar. “ İdeoloji, beşeri- felsefi ideoloji ve inanışlardan uzak durur. Bu sapıklıklara uymak haramdır!”  Helal kazanç elde eder ve helal yer, içer, giyer. Hak, hukuk, doğruluk, hakkaniyet, güzel ahlak, edep ile hükmeder. Dürüst olur. Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, içinde yaşar. Misafiri en güzel şekilde ağırlar, uğurlar. Hak ilimle ve din imanla ibadet eder. Söz verdiğinde yerine getiri. Emaneti ehline verir. Haram ile ilgisi, diyalogu olmaz. Din kardeşinin arkasından konuşmaz. Allah aşkı için gözünden yaş akıtır. Ayet, hadis, sünnet, ilim ile dosdoğru, dürüst şekilde yaşar.

 “Mümin, bugün ( Kur’an İslam’ı )  diye anlatıp; peygamberimizi, hadis ve sünnetleri dışlayan; sapık, art niyetlilere itibar etmez.” Kur’ân’ı bize ulaştıran, öğreten, eğiten, örnek olan peygamberimizdir. Peygamberimiz olmasa; namaz kılma, oruç tutma, zekât verme, hac yapma gibi farz ibadetleri yapamayız. Zira bunların yapılış şekli Kur’an’da açıklanmamıştır. Kur’an’da detay yoktur.”

“İslam dinini bırakıp; Adam Simit’in kapitalizmini, Karl Marks’ın ve diğer ateistlerin komünizmini, Musolin’in faşizmini, Hitler’in Nazizm’ini, batının sapıklığını yaşam tarzı edinenlerde de hayır yoktur. Bunların alayı İslam ve Müslüman düşmanıdır. Müslüman, dostunu düşmanını çok iyi tanımalıdır. Sapıklara benzememelidir.”

                İslam dışı yaşantıda; huzur, mutluluk, rahatlık, kolaylık, bereket, rahmet, helal nimet, sağlık, esenlik, kolaylık, iki dünya saadeti yoktur. Nefsin maskarası, şeytanın oyuncağı olunur. Şehvetin bilinçsiz kölesi olup, iki dünya yaşantısı perişanlık olur. Afet ve felaketler yaşanır! İslam ve Müslümanlığın yaşanmadığı yerde iyilik, güzellik, doğruluk, dürüstlük, yararlılık, olumluluk adına pek bir olay, olgu olmaz. Dünyayı izleyin ve olup biten olay ve olgulardan ders alıp, ibretler çıkarınız. Musibet, belaların oluşunu derinlemesine kapsamlı irdeleyiniz.

                Sizler sağduyu içinde akılla, bilgi ile düşünün. Susmasını ve konuşmasını bilin. Boş ve gereksiz yere konuşup, tartışmayın. Kötü söz, eylem içinde olmayınız. Öfkeli iken hiçbir davranış içine asla girmeyiniz. Kimseyle çekişmeyin. Dikkatli, kibar, düşünerek, çekiştirmeden konuşunuz. Tuzağa düşmeyiniz. İşi, işin uzmanına sormadan, yapmaya kalkışmayınız. Herkesin anlayacağı dilde; açık, net, anlaşılır konuşunuz. “Her hareketinizde peygamberimiz ve gerçek âlimleri örnek alınız.” Bağırmadan, öfkelenmeden hareket ediniz. “Aile içi ve dışında tartışmaya girmeyiniz. Felaketlere neden olmaktadır!” Sade ve temiz olunuz. Maddi, manevi tertemiz olunuz. Hak yoldan sapıp; sapık, azgın, zalim olmayınız. “Hiçbir varlığa kesinlikle haksızlık yapmayınız. Sıradan basit insan olmayınız.” Her işte, ticarette doğru, dürüst, Müslüman gibi olunuz. Allah’ın hükmü dışına çıkmayınız. Sapık ve zalim kapitalizmi, komünizmi, faşizmi, liberalizmi, ideolojileri yaşam tarzı yapmayınız. Ölçülü, dengeli davranınız. Örnek aile, birey, toplum oluşturunuz. “Kur’ân-ı rehber, peygamberimiz rol model örnek, ilmi yaşam tarzı yapınız. Allah’ın emirlerini tutunuz. Yasakladıklarından kaçınınız. Âlemlerin Rabbine ibadet, zikir, dua, hamt, şükür, tövbe ediniz. Yarattıklarına hizmet, iyilik, yardımda bulununuz...”

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem