TÜRKİYE’MİZDE CEMAATLER VE TARİKATLAR! - Mehmet KASAP

TÜRKİYE’MİZDE CEMAATLER VE TARİKATLAR!


“Cemaat, ümmet kelimesi ile eşanlamlıdır.” Peygamberimiz cemaat kelimesini sık sık kullanırdı. Ama bugün ki anlamda kullanmazdı. “İslam, mümin, Müslim, Müslüman, ümmet anlamında kullanırdı.” O zaman böyle Müslümanların fırkalara ayrılmış ve sapıtmış durumları yoktu. Müslüman olmayanları İslam cemaatine çağırırdı.

 

Hadis-i şeriflerinde: “ Cemaatten bir karış bile ayrılan kişi, İslam bağını boynundan çıkarmıştır.  Cemaatten bir karış ayrılan ve o hal üzere ölen kişi, cahiliye ölümü ile ölür. Allah’ın rahmeti (yardımı) cemaat üzerinedir. Ümmetim dalâlet (sapıklık) üzerine bileşmez. Hepiniz Allah’ın ipine (dinine) sarılınız. Fırkalara (grup, parti) bölünmeyiniz.”

 

Al-i İmran süresi 103. Ayette: “ Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün…”

 

Hucurât süresi 10. Ayet: “Müminler ancak kardeştirler…”

 

Enfal süresi 46. Ayet: “Ayrıca Allah’a ve resulüne itaat edin. Ve birbirinize düşmeyin. Ve sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”

 

“Bugün ki cemaat, tarikat yapısı İslam dininin yasakladığı, haram kıldığı durumdadır. Zira Müslümanları bölüp parçalamakta, birbirine düşürmekte, birbiri ile savaştırmakta, hainlerin piyonu durumuna getirmektedir!” Pek çoğu T.C. Devletini darül harp görüp, ele geçirmeye, yıkmaya çalışmaktadır! Pek çoğu “gizli dünya şer güçlerinin” kullanmasına açıktır. Bugün izlediğimiz kadarı ile Melamiler, Ömer Öngüt, İcmal, M. İslamoğlu, Ali Mir, Adnan Oktar, Aleviler akademik ve bilimsel olarak incelendiğinde İslam dinine mesafelidirler. Bunun için hep sıkıntı, istenmeyen olay içindedirler.

 

Yaşar Nuri, Zekeriya, İhsan Eliaçık, A. Bayındır ve gibileri sapık ideolojide, bozuk felsefede olmalarına rağmen İslam dinini anlatmaktadırlar! Bunlar ümmeti dinden, imandan, insanlıktan, vatan, millet, devlet, hak hakikat, doğruluk, gerçeklik, kutsal değerlerden uzaklaştırmaktadır. “Aslen bunların hiçbiri İslam, Müslüman bütünlüğü içinde değildir.” Müslümanları bölüp parçalamaktadırlar. Her parçayı kendileri ve şer güçler istediği gibi kullanmaktadır. “Her biri ifrat ve tefrit içindedir.” İfrat ve tefrit haramdır. Biri İslam dinini şalvar, cübbe, sarık, çarşaf, gözleri bile kapatmak sanmaktadır. Diğeri de soyunup tepinmektedir. Allah’ın dini İslam, peygamberimizin tebliğ ettiği, irşat ettiği, feyiz verdiği, yaşadığı din bunların ki değildir. İtiraz edenler varsa, açsın televizyonda bunları canlı izlesin. Biz sadece bilimsel doğruları söylüyoruz. Hak hakikati aslı olduğu gibi, esaslı şekilde anlatmaya çalışıyoruz.

 

Tarikatlarda da büyük sıkıntı vardır. Zikir; cin, şeytan, elektrik çarpmış gibi yapılmaz. Hiç peygamberimizin kendini böylesine parçalayarak zikir ettiğini düşünebiliyor musunuz? Olgun, akıllı, bilge Müslüman’a bu durum hiç yakışıyor mu?

 

“Gölbaşı Polis Özel Harekât binasını havadan vuran katil sapık albaya yargıç soruyor: “ Niçin bombaladın? – Öyle emrettiler!- Hiç düşünmedin mi?- Hiç sorgulamadım, diyor.” Eleştir, özeleştiri yap. Yargıla, sorgula, akıl erdir, düşün, danış. Derinden düşün. İmanın bile “tahkiki” olanı önemlidir, değerlidir. Bugün Müslümanlar akıl erdirmemekte, yeterince düşünmemektedir. Bunun için hep kayıp edenlerden olmaktadırlar. Kendimizi âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın dini ve ilmi ile yetiştirmeli. Merkeze Allah’ı ve peygamberimizi koymalı. Onlara tabi olup, ilim ile bağlanıp, teslim olmalı. Onların yerine efendi hazretleri, önder, şeyh, Seyda diye birisini ya da bir sapığı koymamalı. Bugün İslam adına terör yapan yüzlerce terör örgütü vardır. Aklı doğru çalıştırmasak yarında başkaları olacaktır! Bizden sadece hak hakikati, doğru ve gerçeği, ilmi olanı söylemektir. Bize bu kadarı düşmektedir.

 

Cemaatçiliğin, tarikatçılığın, ideolojik ve felsefi sapkınlığın tefrika (ayrılma, ayrılık, bozuşma, nifak) olduğunu da unutmadan söyleyelim. Bu durum haramdır, günahtır, küfürdür, batıldır! Allah cc. Hidayet versin. Milletime, devletime, vatanıma, ülkeme, bayrağıma, bağımsızlığımıza zarar vermesin. Ümmet olalım, millet olalım, Müslüman olalım. Bölünüp parçalanmayalım. Ayrılıp, birbirine düşmanlık etmeyelim. Kurtuluş, bölünüp parçalanmada değil; birleşip, bütünleşip; hakta hakikatte, ilimde olmaktadır.

 

Mehmet KASAP

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem