Ey Kariyer.. Geldiysen Üç Kere Klikle!..


Ey Kariyer.. Geldiysen Üç Kere Klikle!..

 

Faaliyetler zincirine ilişkin işlevlerin kusursuz dengesi herkes tarafından kullanıldığı halde, insan bedenini, duygularını rutin bir görev olarak yapan çok fonksiyonlu bir sistemin koordinatöründen bahsetmek istiyorum.

 

Amaç-araç ilişkisi içerisinde duygulardan ve sezgilerden arındırılmış bir düşünce sistemi olarak Post modern akıl, her şeyin sistematik bir biçimde mekanikleştirildiği robotik verimlilik sayesinde akla veda eden ve tek boyutlu insanı türeten sistem, dünya üzerinde sürekli güncellenen ve yenilenerek yinelenen uygarlık yöntemi olarak yorumlanabilir.

 

Oysa akıl, detaylarına kadar düşünüp yorumlama anlamına gelen ince eleme ve sık dokuma aracıdır. Yani, kişinin kendinden başka herkesten ve her şeyden bağımsız karar vermeye yönelik zihin faaliyetidir.

 

Hızlı algı ve karar aklın değil, zekânın bir kabiliyetidir. Bu nedenle aklın ölçülmesi zekâ kadar kolay ve hızlı olamaz.

 

Modern dünyada eğitim sistemleri hızlı düşünüp hızlı karar vermeye yönelik olduğu için, bireyin güdülemesi Post modern akıl yönünde gerçekleştirilmektedir.

 

Bu sayede gerektiği gibi düşünmeyen bir sistem oluşturulmakta ve ortaya çıkacak doğrudan veya yan etkileri ile zararlar kanıksatılmış olmaktadır. Asıl hedef kârlılık adı altında çıkar olduğu için, fırsatçı bir yaklaşım modelidir.

 

Anlaşıldığı gibi akıl durgunluğunun genetik bir alt yapı ile alakası olduğunu söyleyemeyiz. Akıl durgunluğu koşullandırma ile ilgili zaman yönetimine odaklı hızlı yaşama biçiminin getirdiği sonuçtur.

 

Birey, değerlendirme ölçütü olan akıl sayesinde sosyal ve fiziksel çevresinde gelişen olaylara anlam vermesine ve özellikle tercih etme yeteneği sayesinde akıl bireyi sorumluluk sahibi yapar. Kısacası akıl sorumluluğun esasıdır.

 

Aklın en önemli işlevinden biri de, gözlem ve tecrübeye dayalı elde ettiği verileri derleyip bilgi türetmek veya üretmektir. İslam tefekkürü önemser.

 

Öyle ki; Kur’an, bilmeden ve araştırmadan atalarını takip etmeyi ve taklit ederek iman sahibi olmayı tenkit eder.

 

Kur’an da yer alan böyle bir uyarı, sosyal yaşantımızın diğer rol gereklerine taşıyabilir, kulaktan dolma bilgilerle veya koşullandırılmış öğrenme yöntemlerinin model öğesi olarak hayata dair yön verenlerin çelişki dolu aykırılıklara karşı akıl ile gerekli önlemlerin alınabileceğini öngörü olarak sunmuştur.

 

Anlaşılacağı üzere akıl, şeriat yani vahiy olarak indirilen kurallar doğrultusunda hükmün hikmetini ve bu hikmetin kudretini idrak etrafında yoğunlaşır.

 

Öyle ki, evrensel kümenin tüm fonksiyonlarının bağımsız fakat tamlaştırıcı özelliğini ifade eder.

 

Örneğin, göz ve foton parçacıkları arasında yapısal özellik olarak herhangi bir ilinti bulunmamasına rağmen, gözdeki bir sarı nokta milyarlarca piksel foton parçacığını algılar ve görmemizi sağlar, sarı noktaya her saniye etki eden bu tür parçacıklar bir ömür sarı noktayı deforme etmemekte veya edememektedir. Oluşabilecek bir biçim veya yapısal bozum (sarı noktanın kuruması gibi) görme yeteneğinin kaybolması anlamına gelir.

 

Bunun aksi öyle bir durum teşkil etmektedir ki, her şey tüm berraklığı ile açık olduğu halde, sorgulayıcı aklı kuşatan ve dikey eksende değil de yatay eksende var olan geleneklerin etkisi altında kalarak değişim sonucu ortaya atılan yenilik arasında beklenen çatışmalarla şekillenen önemsemez zihniyetin ortaya çıkmasına engel olamamıştır.

 

Kur'an bizi, · Allah'ın verdiği bu aklı, · deneye dayanan bilimi bilgelik (hikmet)ten ve de vahiyden ayırmaksızın, bütünüyle kullanmaya davet eder. (Garaudy, Roger, İslam ve İnsanlığın Geleceği çeviren Cemal Aydın İstanbul 1990 / Sayfa 81.)

 

Bu nedenle, taklidin tek alternatifi olan ve kullandıkça Tükenmeyen bir varlık olan akıl, kullanmazsanız her şeyi tüketir.

reel@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Nis
14Mar
06Mar
01Mar

Aklın Şifreleri

20Şub

Uluslararası Portföy