HARİTALAR VE ÖRGÜTLER - Reel Analiz

HARİTALAR VE ÖRGÜTLER


Sınırları çizilmemiş stratejik haritalar ve Örgütler

Dünya siyasetine yön veren bazı önemli etkenler vardır.

Bir genelleme olarak somut ve soyut kavramlar insanlarda aidiyet hissiyatının oluşturması, bireyin ruh halinin etkilenmesinin bir göstergesidir.

Bireyleri güdüleyen aidiyet hissiyatı yönlendirilerek toplumsal beklentileri tetikleyen nedenlerin yaptırımlar haline getirilebilmesi sebebi ile insanların bölgesel gruplaşmaları, farklı dini veya kültürel inançları, mülkiyeti çoğaltma edimleri ve diğer toplumlar üzerinde hâkimiyet sağlamak amacı ile biçimlendirilmek istenmesi geçmişten günümüze hala neden olmaya devam ettiği gibi gelecekte de neden olacaktır.

Her devletin veya aynı ırka mensup birbirinden farklı devletlerin veya aynı ruhani inanç etrafında toplanmış farklı devletler veya farklı ruhani inanç etrafında toplanmış bir devletin aidiyet unsurları diğerlerine göre daima esnek olması insanlık gereğidir.

Ancak, güdülenen birey veya toplumların heves ve arzularını tatmin edecek bir takım koşulların gerçekleşmesi için oluşturulan örgütlere karşı örgütlenme, sınırların ve sınır ötesi kabiliyetlerin arttırılmasına ve korunmasına yönelik hissiyat teşkilatlanma ihtiyacının oluşmasına ve gelişmesine neden olmuştur.

Dünya genelinde bu stratejik yapılanmalar yani kümeleşmeler öyle ki üye ülkelerin uluslararası doğrusal veya çapraz ilişkilerinin pekiştirilmesine yönelik faaliyetleridir.

Bir taraftan doğrusal faaliyetlerin güvence koşulları titizlikle sürerken, bir diğer taraftan aynı topluluğun üyesi olmalarına rağmen farklı bileşenlerin etkisi ile kurulan bir başka örgütte çapraz ilişkiler göz önüne alınarak hedef kitle olunabilmektedir.

Bu tehditler askeri güçlerin iptidai yetenekleri ile ilgili olabileceği dibi, ekonomik yaptırımlar sağlayabilecek nitelikte ham madde veya teknolojik gelişimin ortaya çıkarttığı yaptırımlarla veya nüfus ve eğitim kapasitesi ile de ilgili olabilir.

Nüfus, askeri güç, para piyasaları, dil yaygınlığı, eğitim seviyesi, turizm, enerji kaynakları, değerli madenler, genetiği bozulmamış tohum depoları, bitki çeşitleri, canlı hayvan miktarı, kullanılabilir tarım arazileri, ulaşım kanalları, bilişim hızı, nüfus artış hızı,  gibi etken unsurlar önemli ekonomik gücü ve stratejileri alt üst edebilen kapasite oluşturur.

Bu oluşumlar bir alanda üyesi olduğunuz topluluğu besleyeceği gibi, aynı zamanda o topluluğa mensup bir üye devlet için tehlike arz edecek çekincelerin olması anlamındadır.

Böyle bir durum karşısında, bir ülkenin diğer ülke üzerinde klasik yöntemler ile yaptırım gücü olmasına rağmen uluslararası sahnede hukuk kurallarını çiğneyip suçlu konuma düşmemesi için veya kendi insan kaynaklarını tüketmemek adına faaliyet göstereceklerdir.

Daha da önemlisi etkisi yüksek bir yöntem olarak terör unsurlarını örgütleyip çeşitli faaliyetlerde bulunan ülkelerin varlığıdır. Kapsamlı bir tehdit unsuru olarak kendilerince haklı olan görevlerini yerine getirme yöntemleri acımasızdır.

Sınırları belirlenmemiş stratejik haritaları planlayanlar, legal veya illegal örgütler aracılığı ile sürekli tehdit unsuru olarak varlıklarını sürdüreceklerdir.

Demek ki, ülkelerin vizyonlarını yani planladıkları geleceğe yönelik gerçekleştirilebilir amaç ve hedeflerini sergiledikleri duruşlarından okuyabiliriz. Bir başka ifade ile ulaşmak istediklerine yönelik uluslararası aile fotoğrafı bazı gerçeklerin yansımasıdır.

 

Bu planlanan amaçların yerine getirilmesi amacı ile kararlılıkla yürütülen misyon yani görev, devam etmesi gereken sürekliliğin süreç içerisindeki değişim ölçütüdür.

 

Vizyonun gerçekleşmesi için yürütülen misyona ilişkin planlanan stratejiler doğrultusunda izlenecek yollar yani aksiyon fırsatların oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde güçlü yönlerin, zayıf yönlerin, tehdit ve tehlikelerin iç ve dış durum değerlendirmesi ve bunu sezinleyecek toplum bilinci ile mümkündür.

Durağan değil, sürekli ilerleyen bir millet olmak anlayışı, üzerinize etki edecek yöntemlere uymak yerine, kullanılmanız için geliştirilen yöntemleri yazboz tahtası haline getiren sınırları harita üzerine tanımlanmamış olan yaptırımlara yönelik genişlemelere karşı bağımsızlık ve hürriyetin koruyucu unsuru olmak gerekir..

 

TCG ANADOLU – L 400 HAYIRLI VE UĞURLU  OLSUN..

ENGİN DENİZLERDE RÜZGÂR ARKANDAN ESSİN…

 

“Yapılması gerekenler ortadan kalkmaz, sadece yöntem değiştirir”.

 

 

 

reel@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Nis
14Mar
06Mar
01Mar

Aklın Şifreleri

20Şub

Uluslararası Portföy