İnsanların müşterek amacı yaşamaktır - Reel Analiz

İnsanların müşterek amacı yaşamaktır


İnsanların bağımlı veya genelde bağımsız değişkenlerden oluşan ve bulunduğu ortamın değer yargıları ile çelişen veya çelişmeyen etken ve edilgen davranış düzlemi olarak ruh halleri toplum çevresinde yansır veya toplum çevresinin davranışları insanlar üzerinde etkili olur.

Bu nedenle düşünceler ve muhakeme yeteneği ile ortaya çıkan herhangi bir eyleme ilişkin davranış, toplumu yöntemler düzeninde yönlendirici etkiye sahiptir.

Genel kabul görmemiş kurallar, olması gereken amaçlardan uzaklaşan alışkanlıkların niteliklerini yansıtan tutum ve değerlerin yozlaşmasıdır.

Kibirli benliğin çıkarları doğrultusunda ayrıştırıcı ve ötekileştirici davranış bozukluklarının çevre faktörlerine olan etkisi olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.

Gerçekleşen değişimler neticesinde olumlu veya olumsuz yönlü neden veya nedenlerden kaynaklanan ve süreç ilerledikçe daha ileri düzeyde yıpratıcı hatta yıkıcı etkisi olan aykırılık, kişinin algı ve yorum yeteneği ile doğru orantılı olarak etkin olan gerilimin şiddetine göre kaygı etmenlerinin ortaya çıkmasına ve bu doğrultuda sorgulanmasına, önlem alınmasına hatta tepki gösterilmesine neden olur.

Her insan başarılı olacak diye hiç bir kural ve kaide yoktur. Öyle ki eşit koşullarda ve ortamda her çalışan insandan eşit başarı beklemek de kural dışıdır.

Çünkü; Başarı, insana öğretilen bilginin yanısıra, insanın o bilgiye gösterdiği ilgi ve kabiliyetler zinciri olarak tanımlayabileceğimiz yetenek ile doğru orantılı bir izdüşüm sergiler.

Kendine güvenmeyen bir insan, başarılı olduğu bir sınav sonucu için “o gün şanslıydım” ifadesini kullanırken, kendinden emin olan ve bu nedenle olaya iyimser bakan bir insan, hiç çekinmeden “ben akıllıyım ve bu benim başarım” diyebilir.

Veya;

Mevcut kültür içinde genel kabulgörmüş ve pekiştirici yaklaşımlar ile şahsiyetli benliğin sorumluluk anlayışı doğrultusunda çevre faktörlerine olan etkisi, olumlu sonuçların topluma yansıması olarak kabul görür.

Hayatın her anı sınav olduğuna göre, birilerinin tutarsız davranışlarının önüne geçmek için davranış düzlemindeki olumlu istikrarı sürekli olan bir toplum kütlesini, istikrarsız davranış sergileyenlerin veya tutarsızlığı alışkanlık haline getiren insanlar için alınan önlemler genel kabul görmüş kurallar dışına taşmayan diğer grup için hakedilmeyen bir ceza mahiyetinde olabilmektedir.

En basitinden, herhangi bir akışkanın yeraltından boru devreleri ile aktarılması çevre açısından önem taşır. Ancak sisteme yeni bir ek ilave etmek veya onarım için gerekeni yapmak faydalı bir çalışma. Bu çalışma neticesinde, yapılan altyapı işlemi nihai sonuç olarak kusursuz tamamlanmış olsun.

Ancak; Bu işlem sonunda, o gürzergahı kullanan araçlar olması gereken sınırlar altına inebilmek için hız kesiyorsa, o bölgede zemin çökmeleri gerçekleşiyorsa, yayaların yürümelerini engelliyorsa, Yağmurlu havalarda su birikintisi oluşuyor ise, fayda amaçlı yapılan bir işin topluma yansırken önemsenmeyen tutumların getirisi o işi yapanlar ve kullananlar için bir kazanç olduğu halde, toplum çevresi açısından rahatsız edici bir etken olmakla kalmaz, maliyeti yüksek olanve birdaha geri dönüşü olmayan insan hayatınıda tehdit eder nitelikte önemsenmeyen sorumluluklardır.

Modern şehirleşmenin anlamı, ileride doğabilecek sorunlara bugünden çözüm üretmektir. Çözüm senaryoları hazırlama aşamasında, öngörüsü mutlak planlar işin uzman ekipleri tarafından koordinasyon kurulmadan yapılmadıkça imkansızdır. Bu süreç başlatıldıktan sonra en ufak bir menfi yaklaşıma taviz vermeden daha iyiye doğru geliştirme elastikiyeti ile mümkün olur.

İnsan hayatında, olması gereken normal sınırlar içersinde her bir faaliyetin veya faaliyetler zincirinin aksaması, insanların moral ve motivasyonlarını olumsuz etkileyecektir.

Ekonomik değerlerin bölgelere göre ağırlık merkezlerinin bileşkesi iç göç dengelerini bozacak nitelikte oluyorsa, her açıdan etkisi olumsuz olur ve bu durum, dengeyi sağlayacak ağırlık merkezinde eksen kayması olarak nitelendirilebilir.

Ekonomik etkenlere dayalı tercihlerin yöneylemi üzerinde etkili olan eksen kayması, stratejik tehditleri de beraberinde getirir. "Vahit Sunar"

reel@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Nis
14Mar
06Mar
01Mar

Aklın Şifreleri

20Şub

Uluslararası Portföy