Stratejik Sürüklenme


Ulusların karşı stratejik planları, öngörüsü ussal olanın belirlediği yönde ulusal güvenlikleri beklenmedik tehlikelerle karşı karşıya bıraktığı gibi ussal olanın lehine yeni fırsatların da ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

 

Bu nedenle devletlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, stratejik sürüklenmeye dayalı tehlikelerden korunma politikalarına ve oluşturdukları fırsatları değerlendirme yetenekleriyle doğrusaldır.

 

Beklenmeyen ve önceden sezilmeyen yapılanmalar, devletleri krize sürükleyip öyle ki sosyal yapısında da zoraki değişmeye neden olup tüm planlarını altüst edebilmektedir.

 

Ortaya çıkan böyle bir kriz durumu karşısında kriz yönetimi yöntemi ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri içeren davranış düzlemi, kamuoyunu oluşturan vatandaşların olumsuzluklar karşısında üstlenmesi gereken rol nasıl olmalı ki, devlet kuru kalabalıktan ibaret olmasın?

 

Etkili bir stratejik yönetim, devletlerin kayıp ve kazançlarının büyüklüğü ve sürekliliği ile yakından ilgilidir.

 

Devletlerin birbirleri üzerine oluşturduğu etkiler, kesin belirleyici rol üstlenmiş vatandaşların etkisi ile Planlanan muhtemel strateji, biri veya birileri için fırsat diğeri veya diğerleri için korku krizi olur.

 

Bu sayede ülkelerin içinde bulunduğu sosyoekonomik ve politik durumdan sürüklenmek istenildiği sosyoekonomik ve politik duruma yönlendirebilmek için, planlanan değişimi yönetecek ve yeni faaliyetler geliştirecek sistem eksikliğinin oluşmasını sağlayacak eşgüdümsüzlük veya koordinasyonda kargaşa yeniden yapılanmanın faaliyeti sürecinde mihenk taşını oluşturmaktadır.

 

Eğer gelecekle ilgili sürekliliğin sağlanabilmesi için devletin kuvvetler ayrılığında sistematik eksikliğe neden olan kişilerle ilintili hukukun pekişmesi mümkün değilse stratejik sürüklenme başlamış demektir.

 

Her koşulda psikolojik, ekonomik veya güvenlik krizine karşı hazırlık ve korunma yöntemlerine ilişkin devletin erken uyarı sistemlerini oluşturan iyi eğitilmiş ve organize olabilen halk temel unsurdur.

 

Halk kurumlar aracılığı ile kamuya paylaşılan verileri aidiyetin verdiği sorumluluk doğrultusunda kullanarak muhtemel kriz veya krizlere karşı hazırlık ve önlemler alabilmesine yardımcı olan mekanizmaların bir parçası olduğunu ve devletin kendisine, kendisinin de devletine gerekli olduğunun bilinci kaçınılmaz gerçektir.

 

Uluslararası faaliyetlerde kullandığı basının algı etkisi ile kamuoyunu yönlendirme gücü sayesinde, sosyal sorumluluğunu bilen erdemli insanların itibar, güvenilirlik ve iletişim bilgisi üzerine kurguladıkları olumsuz algı yönetimi politikaları uyguladıkları toplum mühendisliği kapsamında görünmez el ile gerçekleşen ilişkiler beklentilerin sürekliliği ile ilgili sosyal pazarlamanın kısacası psikolojik harbin bir fonksiyonudur.

reel@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Nis
14Mar
06Mar
01Mar

Aklın Şifreleri

20Şub

Uluslararası Portföy