TÜRKİYE’DEKİ TERÖRİZMİN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Evrensel olarak terörizm; “siyasal bir amaca ulaşmak için topluma karşı korku salma ve yıldırma eylemleri” olarak adlandırılırken; Türkiye’de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesinde; “Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek ” şeklinde tanımlanmaktadır.

Türkiye’de terör eylemlerinin sayısı ve terör sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı ele alındığında her geçen gün daha da öldürücü ve yıpratıcı sonuçlar doğurduğu görülmektedir.

Terör Türkiye’de gerek psikolojik, gerek sosyolojik, gerekse ekonomik açıdan bireyin ve toplumun en üst derecede etkilemiş olup sosyal hayatta da insan hayatında da derin yaralar açmaktadır.

Terör kurbanı ailelerin ya da bireylerin çalışma hayatındaki rolünü, motivasyonunu ve çalışma isteğini düşürdüğü gözlenmektedir. Sosyal politikanın önemli bir unsuru olan terör akıllardan silinmeyecek kötü sonuçlar getirmekle, aynı zamanda beraberinde yine sosyal politikanın en önemli unsurlarından biri olan işsizliği de tetiklemektedir.

Günümüzde gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun işsizlik, meydana getirdiği sosyoekonomik sonuçlar itibariyle bütün toplumların ve sosyal politikanın en önemli sorunlarından biridir. Özellikle son günlerde Türkiye’de yaşanan finansal krizin sebebi işsizliğin genel olarak artmış olmasıdır.

Bunun asıl sebeplerinden biri ise Türkiye’nin son zamanlarda ciddi bir terör saldırısı altında olmasıdır. Söz konusu terör örgütlerin stratejik hedeflerinin “Türkiye’yi güçsüzleştirmek, istikrarsızlaştırmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak, yok etmek.” olduğu açıkça anlaşılır biçimdedir.

Ekonomistler uzun yıllardır savaş ve barış dönemlerinin ekonomik sonuçları ile ilgilenmektedir. Terörün ekonomik sonuçlarını net olarak ortaya koymak kolay olmamaktadır ancak son zamanlarda terörün maliyetlerini hesaplamak için yapılan çalışmalar vardır.

Türkiye’deki terörizmin son bulması, terörü ve terörün nedenini anlamakla beraber buna çözüm yolları aramakla ve bu çözüm yollarını kullanmakla mümkün olabilir. Siyasal ve ekonomik çıkarlar, terörizmin son bulması için çözüm yolu aramayı, çözünebilirliği yüksek çözüm yollarının da uygulanmasını engellemektedir. Terör saldırılarının ve terörizmin önüne geçilememesindeki bir diğer sebepse; terör militanlarının, eğitim seviyelerinin yükselmesi ve gelişen teknolojidir.

Gelişen teknoloji ve militanların eğitimlerinin yükselmesi, aynı zamanda sayılarındaki çoğalma ile de beraber, daha acımasız ve tecrübeli şekilde eylemde bulunmalarına olanak sağlamaktadır. Bu durum, işin içinden çıkılmaz bir hal almıştır ve önüne geçilmesi her gecen gün güçleşmektedir.

Türkiye’deki terörizm, yabancı ülke yatırımcılarının ülkede yatırım endişesi yaşamalarına sebep olmuştur. Bu endişe Türkiye’ye yabancı sermaye ve yatırım girişimini engellemekle birlikte Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bu durum Türkiye’nin; ekonomik, siyasi, toplumsal ve turistlik açıdan imajını büyük ölçüde zedelemiştir.

Terörizmin verdiği bu ve bunun benzeri kötü sonuçlar ve imaj zedelenmesi sebebiyle yabancı yatırımcıların yeni yatırımlarını yapmamakla beraber önceden yapmış oldukları yatırımları geri çekmelerine ve dövizin yükselmesine sebebiyet vermiştir. Dövizin yükselmesi enflasyon artışı ve piyasalarda durgunluğa, bu durgunlukta işsizliğe sebep olmaktadır.

Zeynep AYDOĞDU

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencisi

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI