Karamürsel Belediyesi 2 iş yerini ihaleye çıkarıyor

Karamürsel Belediyesi 2 iş yerini açık arttırma usulü ile ihaleye çıkartıyor. Bütün detaylar haberimizde

PAYLAŞ

İlçemizde bulunan 2 işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir.

 

4 Temmuz Mahallesi 1130 sokak No:5’de 19 pafta,125 ada, 63 parselde bulunan taşınmaz     ve Akçat Mahallesi 114 ada,64 parselde bulunan işyeri    28.07.2020 Salı günü,

Saat:10.00 Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

 

İhale şartnamesi; Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

- Gerçek Kişilerden: İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan belgesi, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname veya vekâlet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkârlar odası belgesi.

 

-Tüzel Kişilerden: İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait imza sirküleri.

Ortak girişimlerde: Ortak girişim beyannamesi. Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz) -İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

İHALE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Mahizer Türk

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN