Karamürsel Belediyesine ait 1 Baz istasyonu ve 1 iş yeri ihale ile kiraya verilecek

Ereğli Mahallesi , Kumyalı Caddesinde bulanan işyeri

Karamürsel Belediyesine ait 1 Baz istasyonu ve 1 iş yeri ihale ile kiraya verilecek
Gündem Haber
Ereğli Mahallesi , Kumyalı Caddesinde bulanan işyeri

Haber Editörü: Pelin Yıldız

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemizde bulunan 2 işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir.

1-Ereğli Mahallesi , Kumyalı Caddesinde bulanan işyeri    10.00 2       Ereğli Mahallesi ,Hürriyet Caddesi No:87 ,270 ada,5 parsel’de bulunan taşınmaz 10.00

2- İhalesi 31.03.2020 Salı günü saat 10'da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

4- Tahmin edilen aylık kira bedeli ve geçici teminatı, Sıra No     İşyeri Adresi     Tahmini bedel       Geçici Tem   Faaliyet alanı 1   Ereğli Mahallesi , Kumyalı Caddesinde bulanan işyeri      3.500,00 TL(Aylık)   3.780,00 TL      

İşyeri 2 Ereğli Mahallesi ,Hürriyet Caddesi No:87 ,270 ada,5 parsel’de bulunan taşınmaz    90.000,00 TL (Üç yıllık   2.700,00 TL   Bazz İstasyonu

5- İsteklilerde aranan belgeler: - Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

- Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.

- Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi. - Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz) - İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

Son Güncelleme: 00 0000 00:00

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN