1915’DE SAHİDEN KİM KİMİ KATLETTİ, SOYKIRIM YAPTI ? - Mehmet KASAP

1915’DE SAHİDEN KİM KİMİ KATLETTİ, SOYKIRIM YAPTI ?


 Savaşlarda kim güçlü olursa o galip gelir. Savaşı kim kazanırsa, o tarih yazar. Ezilen, yenilen, mağlup olan, güçsüz olan hiçbir zaman haklıdır, denmez! Yanı dünyada doğruluk, adalet olmadığında, güçlünün borusu öter! Yanında çakalları, tilkileri, kurtları, domuzları toplar. Yine baskına çıkar!

                1915 sözde Ermeni soykırımı da bunun gibi lanetli bir şeydir. 1890 yılından günümüze kadar hep o katil şizofren manyaklar saldırır, katleder, soykırım yapar! Yine suçlanan, katledilenler olur. Bu bir Siyonist Yahudi taktiğidir. Bu olayları çok kısa, makale usulü açıklamak istiyorum: “ Ermeniler 800 yıl Türklerle beraber yaşadılar. Rumlar ise 400 yıl Türklerle birlikte yaşadılar. Ama hiçbir güvenlik, katliam olayı gerçekleşmedi. Ermenilerden Osmanlı devletinde 217 sadrazam- başbakan oldu. Diğer ırklardan da oldu. Bulgar, Rum, Arnavut, Sırp, Macar, Ermenilerden de vezir- bakan, paşa, amir, memur, esnaf, sanatkâr oldu. Osmanlı’da ırkçılık olmadığı için birey ırkına göre değerlendirilmezdi. Millete, ümmete, memlekete yararlı ise görev verilirdi. Küfür, batıl, batılı mantığı yoktu. Ümmet, evrensellik anlayışı ile davranılırdı.

1789 Fransız İhtilalından ve 1839 Tanzimat uygulamalarından sonra toplumlarda ırkçılık- kavimcilik, ayrımcılık, bölücülük olayları daha da arttı. Osmanlı düşmanlığı İle Osmanlı’yı ve Türkiye’yi bölüp, parçalamak, bölüşmek fikri daha da yaygınlık kazandı. Batılıların tümü bu sapık ve düşmanca düşünceye katkı sağlarken; İngiliz, Fransız, Ruslar daha öne çıktı. Sevr’i dayatmaya kalkıştılar! Osmanlı’ya kefen biçiyorlardı! Selçuklu ve Osmanlı’da 800 yıl yaşayan Ermeniler; milli, manevi değerlerinden hiçbir şey kaybetmeden, güvenlik içinde yaşadılar. Onlara “Millet-i Sadika” denirdi.

Rumlar, Ermeniler Türk egemenliğinde bey, efendi, zengin, seçkin olarak hep mutlu oldular. Ama bunu kendileri 1878 Ayastefonos Anlaşması sonrası bozdular. Ruslar, İstanbul kapılarına dayanır. Osmanlı, Balkan ve Kafkasya topraklarını kaybetmeye başlar. Batılılar bölgelerinde yaşayan Müslümanlara saldırır. 5 milyon Müslüman bu bölgelerden kaçıp, Anadolu’ya sığınır. Sığınamayanlar katledilir! Artık Osmanlı yok oluyor, düşüncesiyle, Anadolu’daki azınlıklardan Rumlar ve Ermenilerde silahlı terör örgütleri kurar. Çevresindeki Türk, Kürt, Müslüman herkese saldırır, katleder, yakar, yıkar, yok ederler! En çok İngilizler, Fransızlar, Ruslar kışkırtmayı, her türlü destek vermeyi yapar. Hınçak, Taşnak, Taşnaksutyun terör örgütleri kurarlar. Bunu her yerde yapılandırırlar. 2. Abdülhamit Han’a da bombalı saldırı yapılır. Ama sultan yara almaz. 26 sivil ölür, 58 tanesi yaralanır. Osmanlı üst düzey devlet adamlarına, sivil halka katliam uygularlar!

Makalem uzun olmasın, diye yerleşke adı vermiyorum. Ama ülkemizin, Osmanlı topraklarının her yerinde soykırım yapmaya başlarlar ve bunu dış güçlerin kuvvetleri ile sürdürürler. Daha çok Kürt halkına zarar verirler! Çünkü o bölgelerde yoğundular. Aynı zamanda o bölge 1914- 1917 yıllarında Rus işgali altındaydı. Sadece bugün ki Türkiye’mizde değil, Balkanlar, Kafkasya, Suriye, Lübnan’da da katliamlar yaptılar! 1890 Erzurum, 1890 Merzifon, Kayseri, Yozgat, 1892 Sason isyanları yanında yüzlerce isyan çıkarırlar. Çevredeki Müslüman halklara saldırır, katleder, soykırıma tabi tutarlar! Balkan ve 1. Dünya Savaşı’nda ve savaşın sonrasında dış işgalci düşmandan güç alarak Doğu’da, Van, Kars, Iğdır, Muş, Elazığ, Bitlis, Trabzon, Başkale, Tatvan, Pasinler, Malazgirt, Bayburt, İstanbul, İspir, Nahçivan ve yüzlerce daha yerleşkede katliamlar yaparlar! 1918 de Azerbaycan’da 50 bin kişiyi katlederler! Katledilmeyen, yakılıp yıkılmayan köy bile kalmaz. Bu katliamlar köy , belde, şehir olarak M.E.B. 2004 yılı dergisinde geniş yer almıştır.

Osmanlı’nın üst düzey devlet adamları da katledildi! Talat Paşa, Cemal Paşa, Sait Halim Paşa, Cemal Azmi Efendi, Ermeni çeteleri tarafından katledildi! Şu anda yaşadığım İlçenin 2 bin nüfusu, 3 köyü vardı. Katledildi, yakılıp, yıkıldı! Yaşadığım İlin köylerine kadar, İzmit- Kollar Köyü’nde katliamlar yapıldı! Hakkı hakikati anlamayacak, kabul etmeyecek kadar sapık ve aptal olan batılılar, bizi de kendileri gibi şapşal sanmasınlar. Biz bu ölen insanlarımızın köylerini, insanların adlarını- sanlarını eksiksiz biliyoruz. Osmanlı’da katledilen mazlum, masum Müslüman halkın 523.103 kişi olduğunu arşivlerimizden harfiyen, tam, eksiksiz biliyoruz. Zalim, sapık, katil- cani, barbar, vahşi, akılsız Ermeniler, 1890 yılından beri hem katlediyor, hem de aleyhimizde soykırım iddiaları söylüyor, söyletiyorlar. Kullanılıyorlar ve kullanıldıkça yok oluyorlar!

Ermeniler, Bizans egemenliğinde çok zorluk çektiler. Selçuklu egemenliğinde hür, özgür, rahat, mutlu oldular. Melikşah zamanında çok rahat yaşadılar. Haçlı Seferlerinde Süryaniler Müslümanların yanında yer almalarına rağmen, Ermenilerden pek çok grup Haçlıların yanında yer aldı. Osmanlı döneminde Bizanslılardan da başkalarından da korundular. 1839 Tanzimat Fermanı’ndan sonra azıtmaya başladılar.

Balkan Savaşları sırasında, 1912- 1913 yıllarında Osmanlı Dışişleri Bakanı Gabriel bir Ermeni idi. İTC’nin yanlışları ile de ülkemiz kan kaybetti! İTC içinde her türlü hain, kahpe, kalleş, alçak ve Ermeni katiller vardı. Bu bir İTC aymazlığıdır. 1876 Osmanlı Parlamentosunda da Müslüman olmayanlar çoğunluktaydı. Bu da demokrasinin çıkmazıdır! Hak ve Hürriyet derken, 250 milyonluk millet, 24 milyon kilometre karelik toprak kül olup, rüzgârda savruldu! Geride 13 milyon millet, 780 bin kilometre karelik vatan kaldı.

1978 yılında PKK kuruldu. PKK’nın kurulması ile Asala Terör Örgütü devreden çıktı. Onun görevini PKK aldı. Asala örgüt üyeleri de PKK içinde görev aldı. Katliamlar yapmayı hala sürdürmektedirler! Her türlü saldırganlığı, hayvanlaşmayı, katliamı kınıyor ve de lanetliyorum.

Asala denilen Ermeni Terör Örgütü de 1973- 1988 yılları arasında terör eylemlerinde 21 ülkenin 38 kentinde 39 silahlı, 70 tane bombalı, 1 defa da baskın yapmak üzere 110 terör saldırısı düzenlediler! Saldırıda 42 diplomatımız, 4 yabancı, 15 Türk vatandaşı elçi, konsolos ailemiz, 68 yabancı birey öldü! Asala katilleri şimdi PKK terör örgütü içinde etkin görev yapmaktadır. Kürtleri kurtarmak, korumak, özgür, hür, bağımsız yapmak adına Kürtçülük yapmaktadırlar. Kürtler sadece canlarından, mallarından, nesillerinden değil; tüm milli, manevi değerlerinden de olmaktadır! Allah cc. zalimlere uyup, destek olanlara akıl, fikir, hidayet, bilgi, bilinç versin.  Lanetliyor ve Yüce Allah’a havale ediyorum.

Kim katliamları, soykırımları yaptı, derseniz; söyleyelim! Sırplar, Hırvatlar, Arnavutlar, Yunanlılar, Bulgarlar, Romenler, Araplar, Ruslar, Ermeniler, Macarlar, 1. Dünya Savaşı’nda ve sonrasında bize saldıran 7 devlet ve sömürge köleleri; alçak, barbar, katillerdir! Hatta hain isyancı bölücü Kürtçülerdir! Olay ve olguları, gerçek olayları tam söylemedikçe, doğruları söylemiş olmayız. Hak her yerde her zaman haykırılmalıdır. Batıl batının tümü saldırgandır, katildir, katliamcıdır, soykırımcıdır. Bizler masumuz, mazlumuz, mağduruz. Savunmadayız. Savunmada iken kendimizi savunuyoruz. Saldırgan olanlar, emperyalist işgalci serseri gâvur barbar batılılardır. Savunmada kalıp, kendini savunan asıl esaslı Müslüman Türk Milletidir. Her zaman her şey bahasına kendini amansız şekilde sürekli, kahramanca, cengâverce, alperence, yılmadan, bıkmadan, usanmadan, korkmadan mutlaka savunacaktır. Bu âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın Müslüman’a verdiği görev, yükümlük, ödev ve sorumluluktur. Bu da böyle bilinmelidir.

Sahiden Ermeniler niçin, neden, niye, nasıl, nerede, kaç kişi öldürüldü? Evlerinde yatarken herhalde öldürülmedi! Ya Müslümanlar neden bu kavimden 350 bin kişi kadar bireyi öldürdü? Zorunlu göç ettirilenler neden göç ettirildi de öldürülmedi? Öyle masum, mazlum, suçsuz, günahsız oldukları halde mi öldürüldüler? Osmanlı’da 1 milyon 350 bin Ermeni’den; 1,5 milyon Ermeni öldürüldü ise, dünyada bugün bunca Ermeni nasıl oldu? Osmanlı fethettiği yerlerde soykırım, katliam, baskı, şiddet uygulasa idi, bugün 3 eski kıtada İslam dışı insanlar olur muydu?

Kâfirin, müşrikin, münafığın, yalancının, fitne, fesat, nifakçının hiçbir sözüne inanmayınız. Allah deseler bile inanmayınız. Sizleri kandırmak için söylemektedirler. Bunu iyice aklınıza koyunuz. Her şeyi 5N1K olarak derinlemesine çok yönlü tefekkür edip, sorgulayınız. Bizden her zaman en dosdoğru, gerçek, hak hakikatin söylemesi ve bu bir tebliğdir.

                                                                                                                           

 

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem