AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR! - Mehmet KASAP

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!


İnsanların %98’inde akıl, zekâ vardır. Ama bu insanların büyük çoğunluğu aklını, zekâsını doğru, düzgün kullanamamaktadır! Bazıları bilmeden yanlış yapmakta, bazıları da hainliğinden; bozuk, sapkın anlayışından yanlış kullanmaktadır. Yanlışta da inadına ısrar etmektedirler! Münafık, müşrik, kâfir- gâvur, sapık olarak yaşantılarını sürdürmektedir! Hak yol dışında kalanlar; İslam dinini, ilmin faziletlerini doğru anlayamamaktadır. İslam ve gerçek ilmin dışına çıkıp; azgınlaşıp, sapıtmaktadırlar.

Bu azgın sapıklar; “hak ile batılı, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı, adalet ile zulmü- ataleti, olumlu ile olumsuzu, hak din İslam ile batıl felsefi- beşeri düşünceleri birbirinden ayıramamaktadır! Hele birçok iyiden en iyiyi, en doğruyu hiç tercih edememektedirler.”Bunun içinde insanlarla barış, kardeşlik, sevgi, saygı, dostluk, sorumluluk anlayışı, hoşgörü, huzur, mutluluk içinde yaşayamamaktadırlar! İnancı, niyeti, duygusu, düşüncesi yanlış olduğundan; yanlış eylemler içinde olmaktadırlar! Bu sapkın azgınlar; hak, hukuk, adalet, doğruluk, hakkaniyet, güzel yüksek ahlak, edep, hayâ, iyi, güzel, yarar içinde olamamaktadır. İyilik etme, yardım etme, hizmet etme anlayışları yoktur. İyiliğe değil, kötülüğe yardım etmektedirler! Azgın, şaşırmış, sapıtmışlar; batıl, küfür hayranıdırlar.

Bu azgın sapıklar; edindikleri ilmi, bilimi, sanatı, kültürü, mesleği insanlık ve doğa aleyhine kullanırlar! Sadece kendi çıkarlarını düşünürler gibi görünürler ama sonunda hep zarar ederler! Sosyal, kültürel anlamda insanlıkları sıfırın altında, hayvanlardan çok daha düşüktür! İdeolojik sapkınlık, azgınlık içinde; bozguncu, yıkıcı, anarşist, terörist olmuşlardır! Akılsız, mantıksız, sağduyusuz holigan, militan, eşkıya, terörist, fanatik olarak; iki dünyalarını heder ederler! Başkalarına da kötü örnek olurlar. Zarar verirler! Hep fitne, fesat, bozukluk, bozgunculuk, yıkıcılık, aşırılık, kötülük içindedirler! Bunu bir maharet, meziyet sanmaktadırlar. Çünkü doğaları bozulmuş. Bu kötülüğü yapmaya uygun hale gelmişlerdir. Akıl, beyin, ruh, gen yapıları artık anormal olduğundan; doğru düşünce ve eylem içinde bulunamamaktadırlar! Serseri mayın olmuşlardır! Kula kul olmuşlar! Sapık felsefeleri kendilerine din, kişileri de tanrı- ilah edinmişlerdir! Onların maşası, piyonu, kölesi, aracı- gereci konumundadırlar. Tanrı edindikleri kişilerin felsefeleri doğrultusunda alçakça yaşarlar!

Komünistler, Karl Mark’ın faşist+ dinsiz imansız felsefesini yaşam tarzı yaparlar. Hep kan kokusu alır ve kan dökerler! Devrim endekslidirler. Devriminde ancak kan dökerek yapılacağına inanırlar! Dünyada 1917- 1991 yılları arasında devlet olarak hüküm sürdüler. Devletleri birkaçı hariç bitti. Ama felsefesinde olan kişi ve gruplar kan dökmeye devam etmektedir!

Ülkemizde 18 yasal komünist partisi vardır! 10 tanede yasal olmayan etkin terör örgütleri vardır. Terör örgütü olarak da;  PKK-KCK, THKO, DHKP-C, TKP-ML, MLKP, MKP-HKO, TDKP, TKPEP-L, TİKKO, TİKB örgütlerdir. Bunların dışında 35 tane daha yasadışı komünist örgüt vardır! 1980 ve sonrası komünist terör örgülerin bazıları ad değiştirmiştir. Yıkıcı sol komünist terör örgütleri ülkemizde 1800 yılından beri yıkıcılık yapmaktadır! Bölücülük yapmaları da 1806 yılında başlamıştır! “Bugün TBMM’de bulunan , %25 oy alan, 132 milletvekili olan CHP bu sol komünist terör örgütleri ile meydanlarda ortak eylem, yıkıcılık yapmaktadır!” “ Bölücü olup, %13 oy ile 80 milletvekili ile TBMM’ye giren, HDP’ de bunlarla işbirliği içindedir.” Yanı hainler, yıkıcılar işbirliği içinde çalışmaktadır! 2013 Haziran ayı Gezi olaylarında 80 İl de ve pek çok İlçemizde bir ay boyunca hep birlikte yıkıcılık, terör yaptılar. Bu terör olaylarında 3,5 milyon kişi, 86 terörist örgüt, CHP, HDP de başı çekti!

CHP, “Adalet Yürüyüşü” diye 25 Haziran 2017 de Ankara’dan başlayıp, 25 günde İstanbul’a yürüyüşünde de hep birlikteydiler. Oysa bu ülkede gerçek adalet olsa idi, bu hainler bu kadar katillik, zalimlik, zulüm yapamazdı.

 “PKK- HDP” 150 bin kadar terör eylemi yapmış! CHP, onlara “arkadaşım,” demiş. Hep destek olmuş, birlikte hareket etmişlerdir. “Tabii ki sadece zararlı eylem yapanda vebal yoktur. Destek olanlarda da vebal, günah, zalimlik vardır. Destek bulmasalar, bu kadar yıkıcılık yapamazlar.”

“Bu sol komünist terör örgütlerin tamamı, şehir ve kır teröristleri; çekirdek savaşçı, kitleleri bozma, terör ile yıldırıp, köleleştirme; halkı yanlarına çekip, kullanma, ülkeleri çökertme, halkı örgütleyip, kullanma, baskı, şiddet, yıkıcılık, halk savaşı yapma, iktidarı ele geçirip, ağababalarının hizmetine sunma, kendi faşist+ komünist rejimlerini kurmayı hedeflemişlerdir!” Fetö, Deaş ve benzeri din görünümlü terör örgütleri de aynı emperyalist şer odakları tarafından aynen kullanılmaktadır.” Hepsinin yönetim merkezleri aynıdır. “Dindardan terörist, zalim, eşkıya olmaz. Olursa Mümin Müslüman olmaz. Zalim, sapık, kime benzerse ondan olur.” Hepsinin canı cehenneme diyelim. Hepsini kınıyor ve lanetliyorum.

 Ülkemizde bugün 123 tane terör örgütü vardır. Başlarını FETÖ, PKK-KCK, DHKP-C, DEAŞ çekmektedir. Bunların devlet içinde örgütlenmiş yapıları da bulunmaktadır. Meydanlarda CHP+HDP+TTB+ TMMOB+ DİSK+ KESK 2013 Gezi olaylarında da birlikte oldular. Tüm ülkeyi yakıp yıktılar! 2 polisimiz şehit olurken, 8 sivil vatandaş da öldü! Ama hiç kimse ağır ceza almadı! Demek ki ülkemizde hak, hukuk, adalet, doğruluk, hakkaniyette işlemiyor. İşlese idi zaten bunlar böyle yıkıcılık, teröristlik yapamazlardı. Bir de bunları materyalist rejimler yetiştirmekte, şer odakları kullanmaktadır.

İlimle, bilimle, İslam ile donatılmış Müslüman; Kur’ân hükümlerini peygamberimiz gibi anlayarak; barış, kardeşlik, sevgi, saygı, hoşgörü, yararlılık içinde en doğru, dosdoğru, tek doğruda yaşar. Ümmete ve insanlığa hizmet eder. Vatana, millete, devlete, bayrağa, dine- imana hizmet eder, iyilik yapar. Ülke bütünlüğü için çalışır. Huzur, mutluk, refaha eriştirir. Zalime boyun eğmez. Çalışmaları ile teröristleri başarısız kılar. İlmi, dini değerleri özümseyerek, yaşam tarzı yapar. Ülkemizin tüm değerlerine tüm varlığı ile sahip çıkar. Barış, iletişim, diyalog, yardımlaşma, dayanışma içinde sağlıkla esenlikle hayat sürer. Dünyanın düzenini bozan, insanlık ve din- iman düşmanlarına karşı akılla, ilimle mücadele verir. Aklını dosdoğru, ilim ve İslam ile birlikte, ehil ve uzman kişilere sorup, danışarak; öğrenerek kullanır. Sapık ve zalimlerden olmamak için Hakk’ın sesine kulak verir. Peygamberimizi örnek alarak, izinde yürür. Hak karşıtlığının zararlı, kötü, çirkin, yanlış, angarya olduğunu bilir. Batıldan, küfürden, zalimden Allah’a sığınır. Asla, katiyen, kesinlikle hain, sapık, vatan, millet, devlet, bayrak, din- iman düşmanlarına karşı; kalben, aklen, ruhen bir milimetre bile meyletmez. Meylederse onlar gibi mundar, lanetli, zalim, insanlık düşmanı olur. Çok dikkatli, uyanık, ileri görüşlü, öngörülü olmalıyız. Su uyur, düşman uyumaz, unutmamalıyız.

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem