BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞA MI SAVAŞA MI NEDEN OLUYOR?


  “BM, Dünyadaki milletleri bir araya getirip, barış ve güvenliği sağlamlaştırarak; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel sorunları çözmek için kurulmuş, küresel ölçekte bir örgüttür.” 1. Dünya Savaşı’ndan sonra benzer örgütler kurulsa da, hedeflediği şekilde görevini yapamadı. Yapamadığı içinde 2. Dünya Savaşı çıktı! Bu savaştan sonra 51 devlet 26.06.1945 de bir BM Anayasasını imzaladı. Bugün BM örgütüne 196 devlet üyedir.

                BM amacı; “birliğe üye ülkeler arasında ki, anlaşmazlıklara barış ve güvenliği tehlikeye sokmadan; çare bulmak, kişisel özgürlükleri ve insan haklarını korumaktır.”

                BM Güvenlik Konseyinin 5 Daimi üyesi bulunmaktadır. Bunların aldığı karar geçerli. Sadece birisinin bile veto ettiği karar ise geçersiz kabul edilmektedir. “Bu 5 Daimi üye; ABD, ÇİN, RUSYA, FRANSA, İNGİLTERE’DİR.”  Savaşı çıkartıp, silahı daha çok satanda bu 5 ülkedir! “Dünyanın silah satışını %33 ABD, %23 RUSYA, %6,2 ÇİN, %6 AL MANYA, %5 FRANSA, %4,6 İSE İNGİLTERE YAPMAKTADIR!”

                “Bu 6 ülkenin 4’ü aynı zamanda 28 ülkeden oluşan NATO’DA yer almaktadır.” “ Almanya’da 28 ülkeden oluşan AB’nin başını çekmektedir.” Bunlar dünyanın barış, huzur, mutluluk, refah, felahını sağlamak şöyle dursun; fitne, ayrılık, karışıklık, kargaşa, insan haklarını yok edecek girişimlerin açık- gizli yapmaktadırlar! Bozukluk, bozgunculuk, anarşi, terör, savaş, zalimlik, zulüm çıkarmaktadırlar! İnsanlığı rejimlerin kötü uygulamaları ile ayrılığa, belaya, bölücülüğe, anarşiye, savaşa sürüklemektedirler! En çok da bilgisiz bilinçsiz Müslümanları sıkıntıya, savaşa, zarara, isyana, vahşete, dehşete sürüklemektedirler! Fikirleri olmayan, doğru, gerçek, insanlık bilmeyen; bu vahşi, barbar katiller; bilgisiz, bilinçsizleri savaş çıkartarak yok etmektedirler! Ya kendileri bilfiil saldırmakta ya da akılsız, beyinsiz, bilgisizleri maşa olarak kullanmaktadırlar! Yeterli akıl, zekâ, doğru bilgi, bilinç kullanamayanların, üzerlerine pislik yağmasına neden olmaktadırlar!

                Bu kahpe, sapık, sapkın, kalleş, katil hainler; mert değil, doğru, dürüst, insanlıklı değillerdir. Yaşatmak için değil, yok etmek için çalışmaktadırlar! BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, WHO, IBRD, İMF, FAO, UNESCO, AIFA, UPU, DMM-WMO, UNHCR, UNIDO, UNCTAD, OLAC gibi alt organlarını da doğru çalıştırmamaktadırlar!

                1979 yılından beri Afganistan, İran, Irak, Bosna Hersek, Çeçenistan, Kafkaslar, Balkanlar, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Keşmir, Mora, Arakan, yine Irak, Suriye, Libya, Yemen, Mısır, Cezayir, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti Müslümanları, Habeşistan’ın iç savaşla dörde bölünmesi, Kırım Müslüman halkları perişan oldu! Savaş ile çok kötü duruma düşürüldü. Saldırıldı! BM duyarsız, ilgisiz kaldı, sadece demiyorum. Savaş Müslümanların aleyhinde oldukça ses çıkarmadı. Müdahale etmedi. Savaşın seyri dönünce BM askerleri müdahale etti. Ettiğinde de Müslüman katliamları Bosna Hersek’te olduğu gibi devam etti! Sadece Müslümanların katliamlarına sessiz kalınmadı. Ruanda da ve diğer ülkelerde savaş çıkararak halkları birbirine kırdırdılar! Kendileri silahlarını sattılar. Hedefledikleri yararlılıklara ulaştılar.

                Başkalarını birbiri ile savaştırırken, kendileri de Irak’a 34 ülke olarak, Libya’ya 20 ülke olarak, Afganistan’a NATO 28 ülke olarak, Suriye’ye 70 ülke olarak, Yemen’e 15’den fazla ülke olarak silahlı müdahale ederek; İslam ülkelerin altını üstüne döndürmektedirler! Zalim, işgalci, emperyalist, sömürücü, sömürgeci ülkelere zerre kadar güvenilmez. Bunlar insanlık düşmanıdır. Bunların zarar verdiği dünyanın 140 ülkesinin mazlum, masum, mağdur insanlarına Türkiye her türlü yardımı yapma durumunda kalmaktadır. 5 milyon kadar mülteci, sığınmacı, kaçak ülkemizde barındırmaktadır. Allah cc. Akıl, fikir, hidayet, doğru bilgi, bilinç isteği versin. Akıl, zekâ, doğru bilgi kullanmadan, işler düzelmez, düzelmiyor. Allah cc. Basiret, hidayet nasip etsin, inşallah.

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem