İNSAN HAKLARI VE VAHŞİ DEHŞETÇİ VAHŞETÇİLER! - Mehmet KASAP

İNSAN HAKLARI VE VAHŞİ DEHŞETÇİ VAHŞETÇİLER!


İnsan hakları evrenseldir. Fakat insan hakları her zaman kabul edilmemiş, uygulanmamıştır. Bu durum zalimlik, zulüm, haksızlık, insan dışılık, kölelik, şiddet, ayrımcılık, savaş, dehşet veren vahşetleri doğurmuş. İnsani ve hak- hukuk değerleri ortadan kaldırmayı getirmiştir. İnsan hakları, insani değerler; doğuştan, hayattan, hak dinden gelen haklar her zaman insanlara verilmemiştir.   

Allah’tan gelen İslam dini, 104 İlahi kitap, bütün peygamberlerimiz, Peygamberimiz; Allah’ın hakkı ile tanınmasını, insanların ve tüm varlıkların hak- hukuklarına riayet edilmesini emretmiş. Ama bu peygamberlere, İlahi kitaplara inanıp, uygulayanlar, her zaman azınlıkta kalmıştır. Öyle ki bazı peygamberlere inananların sayısı bir elin parmaklarını bile geçmediği olmuştur.

İnsan kendi varlığını, yeteneklerini, becerilerini, enerjisini, bilgi ve birikimini daha çok kötü, küfür, batıl, sapık yolda kullanmayı tercih etmiştir. Doğru düşünme, iyi iş yapma, güzel çalışmalar sürdürmeyi istememiş. Yaptığı projeleri kötülük üzerine kurmayı yeğlemiş. Bugün ülkemizdeki ve dünyadaki yöneticilere, bilgin, bilge olanlara, sözde sanatçılara, kültürlü, birikimli olanlara bir bakalım ve değerlendirme yapalım. İnsana verdiği güzel değerlerin ya olmadığını ya da çok az olduğunu görürüz. Daha çok güzel ahlak, edep, ilim, hak, hukuk, doğruluk, gerçeklik, adalet yıkma işi ile ilgilenmektedirler. Hakka, hukuka, adalete, hakkaniyete, doğruluğa, güzel ahlaka, edebe, iyiliğe, yararlı olmaya hizmet etmemektedirler. Yazılar, sözler, filimler, işler, davranışlar, ideolojiler, doktrinler kötülüğü yayma ve yaşatma üzerine kurulmaktadır. Evrensel insani, İslam’ı değerelere düşmanlık yapmaktadırlar.

Dünyayı izleyin. Tarihi, gerçek ve doğru yazılmış kaynaklardan inceleyin. Şu anda dünyanın 66 bölgesinde savaş, çatışma var! Bu savaşın durdurulmasını gerçekten isteyen ülke var mıdır? “Afganistan, NATO’nun 28 ülkesi tarafından 2002 yılından beri işgal edilmiş. Afganistan ve Pakistan vurulmaktadır!” “Irak 1990 yılında Amerika tarafından saldırıya uğradı! 2003 de 34 ülke ile işgal edildi. 2012 den sonrada 63 ülkenin ve terör örgütlerinin işgali altındadır!” “ Suriye 2012 yılı Mart ayından beri 70 ülkenin saldırısı altındadır! 130 ülkeden 1,200 terör örgütü orada katliamlar yapmaktadır!” “ Yemen’de savaş vardır. İran, Suudi Arabistan, ABD’de savaşa müdahil olmuş. İnsan katliamı yapmaktadır! 15 milyon insan bu ülkede açlıktan ölmeye başladı!” “ Libya’ya 20’den fazla ülke saldırdı! Ülkeyi mahvettiler!” “ Mısır’da darbeci katillere destek verilip, alkış tutan zalim soytarılar var.” “ Doğu Türkistan, Myanmar’da Arakan Müslümanları, Çeçenistan, Bosna – Hersek, Kırım, Kosova, Keşmir, Filipin- Mora, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Somalı ve diğer İslam ülkelerinde son 30 yıl içinde 11 milyon insan katledildi! 65 milyon insanı engelli bırakan kudurmuş yaban köpekleri, durmadan insan hakları bildirgesi yazmaktadırlar. Savaş bölgelerinde insanlar kötü koşullar yüzünden de ölmektedir!

Artık insanlık, insaf, vicdan, merhamet, acıma kavramları yok edildi. Zalimlik, zulüm, ideolojik sapkınlık ve serserilik revaçtadır! Beyinler kirletilmiş, kalpler körelmiş, taşlaşmıştır. Bu iş İnsan Hakları Bildirgesi yazmakla olmuyor. M. Ö. 1760 Hammurabî Kanunları, 1215 İngiltere’de yayınlanan M.C. Libertatum Fermanı, 1789 Fransız İnsan Ve Vatandaş Hakları Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi, Kopenhag Kriterleri, 1839 Tanzimat Fermanı, 1876 Kanuni esası, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ülkemizde yapılan 6 Anayasa, Kadın Hakları Hukuku ve diğer yasalar insanlığa pek rahatlık getirmedi. Bunları yapanlar, kabul edip imzalayanlar, bugün insanlığa daha çok zalimlik yapıp, zulmetmekte, katlımlar yapıp, kan dökmektedir!

İnsanlar güzel söz ederler ama aralarındaki farklılığı; savaş, çatışma, sataşmaya dönüştürürler. Uzlaşmayı bile düşünmemektedirler. Haksız egemenlik kurmayı hedeflemekte, hak- hukuk ihlali gerçekleştirmektedirler. İnsanların düşüncelerine önem verilmemekte; hak, hukuk, özgürlükler çiğnenmektedir. Kültürel tercihlere saygılı olunmamakta, güven vermemektedirler. Kişisel ve toplumsal saygı, sevgi olmamakta, gelişmeler engellenmektedir. Bencillik yüzünden başkalarının hak- hukuku gasp edilmektedir. Hoşgörü, anlayış, duygudaşlık yapılmamaktadır. Hak ve özgürlükler çiğnenmekte, toplumlar, devletler işgal edilmektedir. Anarşi, şiddet, terör desteklenmektedir. Kalıp yargılarla, önyargılarla hareket edilmekte, kendinden olmayan düşman kabul edilmektedir. Kendine alternatif olanlar, yok edilmeye çalışılmaktadır. Bildirgeler, hak-hukuk, kanun ve yasalar ikinci plana itilmektedir.

İnsanlar, zalimler yüzünden hak- hukukunu koruyamamakta, insan haklarına erişememektedir. Güçlü olan haklı sayılmakta; hak, hukuk, doğruluk, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, insanlık çiğnenmektedir. Haksızlığa karşı mücadele edenler, yok edilmeye çalışılmaktadır. İnsanlar haksızlıklar yüzünden sorumluluklarını yerine getirememekte, her zaman zayıf kalmaktadır. Çünkü zalimler birbirine destek olmaktadır. Zalimler insanları ırkçılık, mezhepçilik, statü, kültür, bölge gibi farklılıklarla birbirine düşürmektedir. Zayıflar karar verme süreçlerine katılamamakta; bilgi, bilinçlerini kullanamamaktadır. Kendi sorunlarını çözme fırsatı bulamamakta, bulsa bile engellenmektedir. AB, ABD, NATO, VARŞOVA PAKTİ, gizli şer örgütleri ve de terör örgütleri bu gâvurlukların yapılması için kurulmuştur.

“Oysa dünya görüşü ne olursa olsun; başkalarının giyim- kuşamına, diline, şivesine, vatanına, bayrağına, kimliğine, gelenek -göreneğine, kişisel tercihlerine, sanatına, kültürüne, lisanına, rengine, yaşam tarzına, hak -hukukuna, yeme içmesine, dinine, mezhebine, yaşamasına müdahale edilmeyip, duygudaşlık ile bakılsa; bir sorun olmayacak.” Herkes senin gibi olma zorunda değildir. “Her birey farklı bir dünyadır.” Kimse ile alay edilmemeli, hor- hakir görülmemeli. İtme, kakma, çekme, çekiştirme, tekmeleme olmamalı. Saldırma, vahşet, dehşet, vahşilik, barbarlık oluşturmamalı. Dedikodu, söylenti, fitne, bozgunculuk yapmamalı. Tehdit etmemeli. Küçük düşürmemeli. İnsanlık dışı, hayvancısına davranmamalı.

“Elinden gelen domuzluğu ve gâvurluğu yapan zalim kişi ve güçlerin yaptığı anayasadan, hukuktan yarar gelmez. Hukuk, İlahi ve ilim kaynaklı olmalı ki; hak, hukuk, adalet, hakkaniyet, doğruluk, insanlık, güzel ahlak, edep, koruyucu özellikli, yarayışlı nitelikli olsun.” Tertemiz insanların hazırladığı güzel metinler ve uygulamalar ortaya çıksın. Temiz, ilmi ve İlahi özellikli hukuk metinlerinin eksiksiz uygulanması ile kanı, sütü, soyu, davranışları tertemiz insanlar yetişir. Ebeveyn- ata tertemiz ise doğan bebek temiz doğar. Temiz bir şekilde harika, harikulade, şahane yetiştirilir. İnsanın temiz doğası sapık ve batıl ile bozulmamalı. Anne, baba, öğretmen, imam, toplum İlahi özellikli olursa, her şey iyileşmeye, düzelmeye başlar.

Yüce Allah’ın İlahi mesajını, peygamberimizin örnek numune davranışlarını, gerçek dosdoğru ilmi örnek almalı. Aklı, zekâyı, bilgiyi doğru çalıştırıp; akıllı, mantıklı, sağduyulu, yüksek uzman aklı ile hukuk hazırlamalı. Kur’ân, sünnet, İslam’ı ve evrensel hukuk ilkelerini bilerek, hukuk metni hazırlamalı. Bu hak hukuku en iyi biçimde uygulayacak, dürüst bilge insanlar yetiştirmeli. İnsanların doğası bozulmadan, mükemmel biçimde harika yetiştirilmeli. “Birey ve aile hayatı muhteşem nitelikte olmalı. İnsanlar en doğru şekilde eğitilip öğretilmeli.” Doğruluk ve adaletten şaşmamalı. “İnsanlığa ve varlığa zararlı işler yapmamalı. Rab olan Yüce Allah’a ibadeti eksiksiz yapmalı.” Her zaman yenilikçi, değişimci, gelişmeci, yükseltici olmalı. “Bireye, aileye, topluma, devlettekilere; sevgi, saygı, iffet, nezaket, güzel geçim, uyum, güler yüz, tatlı dil, anlayış, vefa öğretilip, benimsetilmeli.” Kardeşlik, alçak gönüllülük, hoşgörü, kutsal değerlere sadakat, güven; kavratılıp, özümsetilip, içselleştirmeli. Samimiyet, hakka -hukuka riayet, mahremiyetin korunması, ölçülü, dengeli olma sevdirilmeli. Yeme, içme, giyinme, yaşamda hak değerler yaşam tarzı edilmeli. “Temizlik, tertip, düzen, intizam, nizam hakça olmalı.” İkram etme, hediyeleşme, konuksever olma, akraba ve komşularla iyi geçinme mutlaka olmalı. Dostlarla dostça yaşamalı. Kur’ân, sünnet, ilim, görgü kurallarına uygun yaşamalı. Çocuklarımızı en iyi biçimde yetiştirilmeli. Çocuklar bizlere Allah’ın emanetidir, asla unutmamalı. Sevgi, şefkat, müşfiklik, merhamet göstermeli. “Anne, baba, çevre, imam, öğretmen de hak değerlere bağlı olmalı.” Haram ve günahlarla temiz olan insan doğası bozulmamalı. Çocuk temiz, iyi çevrede iyi yetişir, unutmamalı. Çocukların eğitim, terbiye, öğrenimlerine çok özel önem vermeli. “Ama önce biz eğitimden geçmeliyiz.” Bunu kesinlikle unutmamalı.

                Gençlerin evlenmesini en iyi, güzel, doğru biçimde yapmalı. Türk toplumunun evliklerinin %20’si boşanma ile sonuçlanmaktadır! Ortaya onarılması mümkün olmayan kangrenler çıkmaktadır. Önlemler şimdiden hemen alınmalı. Sonuçlar hemen değerlendirilip, sebepleri ortadan mutlaka kaldırılmalı.

                “Bozuk düzende, rejimlerde bozuk insanlar yetişir, unutmamalı.” “ İnsanları en güzel biçimde yetiştirmek için hak- hukuk değerli anayasalar, hukuklar yapıp, eksiksiz uygulamalı.” Doğru, dürüst, güvenilir, adaletli, yenilikçi, gelişmeci, çalışkan, yetenekli, becerikli insanlar yetiştirmeli. Toplumdaki herkes, çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, yetimler, engelliler, gaziler, şehit aileleri, fakirler, özürlüler, işçiler, memurlar, amirler; hak- hukuk değerleri ile en güzel biçimde yetişmiş olmalı. Kurtuluş sadece bu hak değerlerdedir. Diğerleri sapıklık ve bataklıktır. Sapıtıp azıtmamalı. Sapıtıp; vatan, millet, devlet, memleket, bayrak, din- iman düşmanlarına geçit vermemeli. “Hainlere, kahpe katil kalleşlere hak ettikleri ceza hukuk içinde mutlaka verilmeli.” Hak mümin ve Müslüman olarak birlik beraberlik içinde olmalı. Her türlü ayrılıktan, ayrımcılıktan, sapkınlıktan, saçmalıktan, küfürden, batıldan uzak kalmalı. Batıldan, küfürden, sapıklıktan, ideolojilerden hiçbir yarar gelmez, gelmemektedir. Bunu da asla unutmamalı.

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem