İNSAN; İNSANCIL, İNSANLIKLI, İNSANİYETLİ OLGUN İNSAN OLMALI


İnsan; insancıl, insanlıklı, insaniyetli mükemmel insan olması, gerçek İslam olmaktan geçer. İnsan varlıkların en onurlusu, mükemmeli, güzeli, donanımlısı, birikimlisi, bilinçlisi olabilecek şekilde yaratılmış. Dünyaya belli yeteneklerle gelen insan; ilim, din, iman, sanat, zanaat, teknoloji öğrenimi ile kendini geliştirip, güzelleştirir. İlim, akıl kullanımı ile gerçek din İslam yaşantısı ile kendine ve başkalarına en yarayışlı varlık olur. Şeytandan, şeytanlaşmış insanlardan, şehevi isteklerden, çekememezlik, fitne, bozukluk, hırstan kurtulur. İslam’da tevhit, vahdet inancı, hak -hukuk, doğruluk, adalet, güzel ahlak, edep, yararlı olma, iki dünyada huzurlu ve mutlu olacak şekilde yaşama asıldır, esastır.

                İnsan fiziki ve manevi yapısı ile İslam nitelikli, ilim özellikli olmalı. İyi ahlaklı olma, Kur’an ve sünnete; ilim, sağduyu, ortak doğru akıl ile erişmekle olur. İnsanda iman, ibadet, ilim, takva, dini fazilet değerleri olmadan; yararlı, doğru, dürüst insan olması mümkün değildir. Mümin; duygu, niyet, düşünce, ilim, davranış olarak en güzel olmalı. Güzel söz söylemeli. İkramda bulunmalı. Hediyeleşmeli. Elinden ve dilinden hiç kimse zarar görmemeli. İslam’ın başta namaz olmak üzere tüm farz ibadetlerini yapmalı. Haramlardan mutlaka sakınmalı. Güler yüzlü, tatlı ve doğru sözlü, yararlı davranışta olmalı. İnsanda mutlaka iman, ibadet, güzel ve yüksek ahlak bulunmalı. İşlerini İslam dinine, ilme, teknolojiye göre en iyi biçimde yapmalı. İki dünyada mutlu olacak şekilde yaşamalı.

                Yaşantımızda Allah’ın sözü olan Kur’an’ı ve peygamberimizi örnek almalıyız. “Rabıtayı sahte, cahil, çıkarcı şeyhlerle değil; Allah cc. Ve peygamberimizle yapmalıyız. Allah ve peygamberimizin önüne hiç kimseyi geçirmemeliyiz.” Biz dinimizi özgür biçimde yaşamalıyız. Haram, günah, suç savunucusu asla olmamalıyız. Haksız olana haksızsın, demeliyiz. Suçlar kişiseldir. “Dinimizde vatan, millet, devlet, ümmet, bağımsızlık, özgürlük her şeyin önündedir ve kutsaldır.” Asla hak, hukuk, adalet, güzel ahlaktan ayrılmamalıyız. Milli, manevi, evrensel fazilet ve ilmi değerlere sahip olmalıyız. Sevgi, saygı, kardeşlik, barış, ilgi, hoş geçinme, uyumlu olma, uzlaşıcı olma, yardımsever, dayanışma, paylaşma içinde gayret sarf etmeliyiz. Herkesin ihtiyacını mutlaka karşılamalıyız.

                Önce kendimizle iyi geçinmeliyiz. Sonra eşimizle, çocuklarımızla, akraba ve komşularımızla, arkadaşlarımızla, çevremizle çok iyi geçinmeliyiz. Akıllı ve yumuşak huylu olmalıyız. Yalan, aldatma, kırıcı olma, güvensizlik içine düşme asla olmamalı. Yapıcı, doğru, dürüst, gönül alıcı olmalıyız. Sorunları büyütmeden, çözmeli. Kusurları affetmeli. Kötüleme, kırma, sorunu daha büyütme üzerinden muamele yapmamalı. “Bir ailedeki anne, baba, çocuklar, dede, nine, akrabalar sorumluluğunu bilip, yerine getirmeli. Katiyen sorumsuzluk olmamalı.” Bu bir iyi eğitim, öğrenim, ahlak, terbiye işidir. Çevrenin iyi olmasına da bağlıdır. “İyi bir birey sadece anne, baba, öğretmen ile yetişmez.” Çevrenin etkisi de çok büyüktür. Bunu komünistlerin illegal katillik yapmasında ve etkinliklerinde, Fetö örgütlenmesinde ve caniliğinde gördük!

                Mümin, hayatın her aşamasında; dine, imana, ahlaka, ilme, teknolojiye, doğruluğa uygun yaşamalı. Her şeyi sadece Allah cc. Rızası için yapmalı. İnsanlarla iyi geçinmeli. Müminlerle dost ve kardeş olmalı. Barış, sevgi, saygı içinde yaşamalı. Merhametli, düzeltici, iyileştirici, güler yüzlü, tatlı dilli, hak yol gösterici, yapıcı, kurallara uyucu, suç işlemeyen olmalı. Her zaman her yerde insanlara ve varlıklara yardımcı olmalı. Hiçbir varlığa zerre kadar haksızlık yapmamalı. Aldatmamalı. Hile yapmamalı. Hainlik, kalleşlik, kahpelik, düşmanlık yapmamalı. Kin, nefret, intikam duygusu taşımamalı. Yalan söylememeli. Kötü, zararlı, çirkin iş yapmamalı. Zalimlerle hiçbir şekilde bağ, bağlantı, yardımlaşma içinde kesinlikle olmamalı. Dinin ve hayatın ilke, kural, kaidelerine, hukukuna uymalı. Herkesin yaşama hakkına saygılı olmalı.

                İdeolojiler, bozuk felsefi görüşler, batıl üzerinden örgütlenmeler hep yanlıştır, zararlıdır. Bir ideoloji olan solculuk, komünistlik insanlık düşmanıdır. Bu felsefeden olgun insan çıkmaz. Gerçek âlim olmaz. Yaşar Nuri, Z. Beyaz, İ. Eliaçık ve benzerlerini düşünün. İslam dinini yozlaştırma, bozma, Müslümanlara hakaret etme, yıkıcı etkinliklerde bulunma içindedir. “Bu namazı bu milletin başına kim bela etti?” diyen Y. Nuri’dir. Bunların mürşitleri, rehberleri müşriklerdir. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı bunlara kaptırmamalı. Kaptırırsak bize ve hak olan kutsallarımıza saygılı olmaz. Bizleri dinlemez. PKK, DHKP-C, MLKP, TKP üyesi ve elemanı olur! Onlarla beraber anarşistlik, teröristlik yaparlar! 1958-1968-1978-2013 ve diğer yıllarda terörde kullanılanlar, bu vatanın çocukları idi. Bu memleketin çocuklarını acımasızca katlettiler! Sürekli katliam ve yıkıcılık yaptılar. Hala yapmaktadırlar!

                “Cemaatçilik, tarikatçılık da bugün ki anlamı ve işleyişi ile İslam ve Müslümanlık değildir.” Cemaatçilik, örgüt halini almış. Tefrika oluşturmuş. Bencillik ve husumet içindedir. “Zikir etme farz bir ibadettir. Zikirde bile şeyhleri ile rabıta kurarlar. Zaten şeyhle rabıta kurmadan tarikatçı olunmaz.” Bunlarda milli- yerli, manevi, evrensel, ilmi değerlerden çok uzaktırlar. İşi kazanca, şirkete, holdingleşmeye, milleti aldatıp, sömürmeye götürmüşler. Bunlardan da komünistler gibi gerçek alım çıkmaz. “Âlim, bilge sadece ve ancak tevhide, vahdete bağlı olup, elhamdülillah Hakk’a mümin ve Müslüman’ım, diyenden olur.”

                Bunlar doğru, normal, uygun işler değildir. Norm dışıdır. Duygu, niyet, düşünce, eylemleri yanlıştır ve de bozuktur. Hastalıklı düşünce ve halleri vardır. Psikolojik olarak hastadırlar. İyileştirilmezse, tedavi edilemez hal alır. Bunlarda kişilik ve davranış bozuklukları vardır. Bu sapıklara, sapkınlara aldanıp kanmamalı. İnsanları narkoz ederler, hipnoz ederler, telkinlerle beyin yıkarlar! İlmi kötü, zararlı, çıkarcı yolda kullanırlar. Bunlar normal değiller. Anormaldirler. Düşünce hastalıkları ve anormallikleri vardır.

                Din bir ihtiyaçtır. Dinsiz imansız yaşama zulümdür, zillettir. Dinimizi dürüst Diyanet görevlilerinden, okullardan öğrenmemiz mümkündür. Okulların hepsinden din ilimlerinden 5 ayrı dersi seçmeli olarak alabilmekteyiz. Bu da yetmez dersek, İmam- Hatip Okullarından, İlahiyat Fakültelerinden öğrenebiliriz. Diyanetin din ilimleri öğreten kurslarına gidebiliriz. Solcuların, komünistlerin, cemaatçi fırkacıların, teröristlerin eline düşmemek için çok bilgili, bilinçli, basiretli olmalıyız. “Allah cc. İndinde gerçek din sadece İslam’dır.” “Bize Allah cc. Mümin ve Müslüman adını koydu.” Diğerleri sahte ve sahtekârdır. Batıldır, küfürdür, tefrikadır. İslam tefrikayı- ayrılığı yasaklar. Müslümanların birbirine husumet, düşmanlık etmesini haram kılar.

                                                                                                                             Mehmet KASAP

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem