KENDİMİZİ VE ÇOCUKLARIMIZI ÖRGÜTLERDEN UZAK TUTALIM!


 “Ülkemizde 108,338 dernek bulunmaktadır. Bunlardan sadece 422 tanesi kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsündedir.” Birde illegal- yasadışı örgütler vardır. Bunlar terör, şiddet, zarar, kötülük, çirkinlik, insanlık dışı olaylar yapmaktadır! Bu zararlı örgütlerden kendimizi, eşimizi, çocuklarımızı, akraba, komşu ve çevremizi uzak tutulmalı. Net, açık, şeffaf olmayan örgütlerden uzak kalmalı. Bunlara karşı sürekli mücadele vermeli. Zararlı insanlar bir şekilde insanları kendi tuzaklarına düşürmektedir. Bunu hayvanlar için bile yapanlar vardır. Bunları sizlere kısaca açıklamak istiyorum.

_ Fil, kara hayvanlarının en büyüğü olan yabanı bir hayvandır. Fili insan tuzaklayarak kendine bağlamaktadır. Binek ve yük hayvanı olarak kullanmaktadır. “Fillerin yürüyüş yollarına büyük çukurlar açılmaktadır. Bu çukurların üstleri örtülerek gizlenmektedir. Fil yürürken, bu çukura düşmektedir. Fil burada aç bırakılmakta, her gün az yem ve su koyulmaktadır. Aradan 10 gün geçtikten sonra düştüğü çukurdan kurtarılmaktadır. Fil kendini kurtaranı dost sanıp, ona bağlanmakta, bineği olmakta, yüklerini taşımaktadır. Oysa eşeği olduğu o kişi onu tuzağa düşürendir. Ama fil bunu bilmemekte, kurtarıcısı sanmaktadır.”

_ “Köpekler eğer enik iken sahibi tarafından bakılıp, eğitilmeye başlanırsa, sahibine kul köle olur! Sadakatle bağlanır. Sahibi önünden yiyeceğini alsa bile sahibine kızmaz. Narkotik köpekleri, istihbarat köpekleri böyledir. 7 aylık bir eğitim ve bakımdan sonra emre itaat etmektedir.” Yavru iken sahibi olmayan kimseye köpek pek sadık olmaz. Yemeğini önünden alamaz.

_ “Atmaca ve şahinlerin uçuş yollarına ağlar gerilir. Ağın arkasında gözleri bağlı bir serçe kuş ayağından bağlanarak konur. Serçe çırpınır. Bunu gören atmaca ve şahin adlı kuşlar, serçeyi görünce av için yakalama hücumuna geçer. Ama kuşu avlayayım derken, tuzaklanan ağlara takılır. Avcı tarafından yakalanır. Bu kuşlarda sahipleri tarafından kullanılır.”

                _ “Olta ile balık tutmada böyledir. Balık küçük bir yem ile kandırılır. Ağzına olta takarak tutulur.”

_ “Kapan ve tuzak kurulur. Bu gereçlere bir yem koyulur. Pek çok hayvan bu yeme aldanarak kapana, tuzağa tutulur.” Bu insanların hayvanları avlama, kandırma, aldatma, kullanma şeklidir. İnsanları ise kandırıp avlama, aldatma şekli olarak binlerce tuzak vardır! Bunları bilgi, birikim, deneyim, his, basiret ile öğrenip bilmeliyiz. Her şeye balıklama, çivileme atlamamalıyız. İnsanların fitne, bozukluk, bozgunculuk, kötülük, aldatma, kandırma, kullanılma içinde olduğunu aklımızdan asla çıkarmamalıyız.

                Sol örgütler, zararlı örgütlerin bir de yasal olanları vardır. “Bu yasal olanlar, illegal olanlara eleman toplar.” Sol olanlar, evrensel değildirler. İdeolojik sapkınlıkta ve saçmalıktadır. “Ama ilmi, evrensel, ulusal değerleri kullanarak, insanları ağlarına düşürürler.” Yardım dernekleri, öğrenci dernekleri, sendikalar, odalar, birlikler, kültür- sanat dernekleri, pansiyonlar, okullar ile çocukları avlar ve tavlarlar. Yeme, içme, kalma, okuma, gezme, kültür, sanat edebiyat etkinlikleri derken; kafa kola alırlar! Onları idare edenlere sorgusuz sualsiz, sorgulamasız itaat ederler. Onların iradesi altına girerler. Yanlışa ses çıkaramaz, hale gelirler. Bir çeşit kul, köle, esir durumuna düşerler. Artık kurşun asker durumundadırlar. Bundan sonra PKK, DHKP-C, MLKP, TKP, FETÖ, DAEŞ gibi illegal terör örgütleri ile ortak çalışabilirler. Bu örgülerin devlet içinde uzantısı vardır. Odaları, birlikleri, sendikaları, siyasi partileri de vardır. Artık 1958-1968-1978 yıllarında sol – komünist terör örgütlerinde tetikçilik, katillik yaptılar! PKK içinde terör yapma için görev aldılar! Resmi oda, birlik, sendikalarda çalıştılar! Cumhuriyet mitingleri yaparken; “ordu göreve” pankartı açtılar. Ordu göreve gelmediğinde; 31 Mayıs 2013 Taksim- Gezi Terör Olaylarını 86 terör örgütü ile bir ayı aşkın süre 80 İlimizde sürdürdüler! 3,5 milyon solcu tüm ülkemizde terör yaptı! Etrafı yakıp yıktılar! İçlerinde CHP’de vardı. DİSK, KESK, TTB, MMOB adları olan yasal örgütlerde vardı. Bu terör olaylarında siyasi partiler de rol oynadı! Hedefe ulaşılamadığında, PKK devreye geçti! 37 İlimizi kan gölüne çevirdi! O da yeterli görülmediği için Fetö ve Daeş terör örgütleri devreye geçti, geçirildi! Bunların hepsinin efendileri, ağababaları birdir, aynıdır. Şer güçlerin maşaları, taşeronlarıdır.

                Dünya üzerinde 1,000’den fazla komünist terör örgütü var. Dünyanın her ülkesinde terör yapmışlar, yapmaktadırlar! Destekçileri 1991 yılına kadar başta SSCB ve komünist ülkelerdi. Şimdi ise emperyalistler hemen hepsini tetikçi, katil olarak kullanmaktadır! En az 200 milyondan fazla insan katletmişler! Katliamda Lenin, Stalin, Mao en başta gelmektedir. Daha sonrada Nazi Adolf Hitler ve onun türevleri gelmektedir. Faşistlerde komünistler gibi hep katliamlar yapmıştır! Bu vahim durumu diğer makalelerimde yazmıştım.

                “Cemaatler büyüyene kadar cemaat olmaktadır.” Büyüyüp, devletleştiğinde, Fetö gibi, devlete - millete kafa atarlar! Devlet, millet içinde hiçbir grubun güçlü olmaması gerekir. Güçlü olduğunda ben devletim, demeye başlıyorlar! Kendileri demese bile, bunu biri onlara dedirtiyor. Kışkırtıp, devlete- millete kafa, tank, top, roket, silah attırıyor! “Bunun için ben sol gibi, Fetö gibi aklı dışarıdan alan bir yapı istemem.” “Cemaat olurken, cemaat-çilik, tefrika-cılık yapan bir yapı da istemem.” Bugün İslam dünyasında sol ve dini cemaatler; ırkçılık yapmaktadır! Mezhep-çilik yapmaktadır! Cemaat-çilik yapmaktadır. İdeolojik sapkınlıkta bulunmaktadır. Tarikat-çılık yapıp, bir diğeri ile çatışıp savaşmaktadır! Bu şer güçler, İslam dünyası diye bir şey bırakmadılar. İslam kardeşliğini, birliğini, beraberliğini, dostluğunu, barışını; ayrımcılıkları, nifakları, düşmanlıkları ile bozdular.

                Milliyetçilikte sapkın, ırkçı- şoven bir ideolojidir. Milleti, devleti, vatanı, memleketi, bayrağı sevmekle hiçbir ilgisi yoktur. Milliyetçilik, ulusalcılık, solculuk, sosyalizm, komünizm, kapitalizm, liberalizm, faşizm, Nazizm, İslamcılık birer sapık, sapkın batı ideolojisidir. Bunlar insanlığı tefrika ile bölüp, parçalamak, birbirine düşman edip, savaştırmak için çıkarılmıştır. Hepsinin kökü batının sapıklığına, Siyonizm’e dayanır. Batı menşelidirler.

 İslamcılıkta bir ideolojidir. İslamcılık diye Allah’ın bir dini yoktur. İslam-cılık içinden yüzlerce terör örgütü çıktı! “Allah cc. Bizim adımızı sadece ve ancak İslam, Mümin, Müslüman olarak koydu.” Diğerleri sahte sıfatlardır. Bizlere düşen görev; solcu, komünist, milliyetçi- ırkçı, İslamcı- dinci, cemaat-çi, mezhep-çi, İslam-cı olmamaktır. Bunlar sapıklıktır, ayrımcılıktır, bölücülüktür, tefrikadır, nifaktır. Hepsinden uzak kalmalı. Olgun insan, İslam olmalı. Hak mümin ve Müslüman olmalı. Zalimleri dost edinmeyip, tüm insanları kucaklamalı. Müslüman’ın kimseye kin, nefret, intikam, kötülük, öfke beslemesi doğru değildir. Kardeşliği, barışı ve dostluğu tesis etmekle görevlidir. Huzur ve mutluluğu oluşturmakla yükümlüdür. Düşmanlık, kin, nefretten kötülükler doğar ve gelişir. Bu cehaletin sonucudur. Olgun bilge insan, İslam’ın ve ilmin fazilet değerleri ile yaşar ve hayat kurar. Bizler barış, kardeşlik ve dostluğa doğru hızla yürümeliyiz. Kurtuluş bundadır.

                Peygamberimiz buyuruyor: “ Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz sürece asla sapıtmayacaksınız. Allah’ın Kitap’ı ve Resulün sünnetidir.”

 

                                                                                                              Mehmet KASAP

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem