OLGUN, İYİ, YARARLI, DOĞRU, DÜRÜST BİLGE İNSAN OLMAK İÇİN


Önce kendimiz ilim, irfan, bilgi, hikmet sahibi olmalıyız. Hak, hukuk, doğruluk, adalet, güzel ahlak, edep, ilim, fazilet değerlerini içselleştirip, özümsemeliyiz. Maddi, manevi tüm zararlı, kötü öğelerden, kirden, pislikten, haramdan, günahtan tövbe ederek arınmalıyız. Allah’ı Rab, Hazreti Muhammet’i peygamber olarak kabul edip, emirlerine uymalıyız. Yasakladıklarından sakınıp, kaçınmalıyız. İlim ile tüm samimiyetle, takva ile sadece Allah cc. Rızası için; İslam ve ilmi yaşam tarzı yapmalıyız. Kendimizi düzene, nizama, intizama koyduktan sonra iyi bir eş ile evlenmeli. Güzel çocuklar yetiştirmeliyiz. Kendimiz yetişmeden, başkalarını güzel, iyi, doğru yetiştirmemiz mümkün olmaz, olmamaktadır.

                Önce iman ile işe başlamalı. İmansız, İslamsız, ilimsiz hiçbir iş, ödev, görev, sorumluluk, yükümlülük dosdoğru olmaz. İşimizde samimiyet ve Allah cc. Rızası olmalı. Çıkar, kâr, yarar, kazanç, bencillik, haram olmamalı. Varsa hemen tövbe etmeli. Tövbesiz ibadet olmaz. “Bir el haramda, diğer el sevapta, göz çıkarda Müslümanlık olmaz.” Allah cc. Ne emrettiyse, o harfiyen yapılmalı. Peygamberimiz örnek rol model, rehber edinilmeli. Bugün Allah cc. Ve peygamberimiz önüne geçirilmiş şeyhler, önderler, sahte ve sahtekâr sözde mürşitler vardır. Bu sahtekârlar havada uçurulmaktadır! Farklı kıtalardan emir verilmekte, oy kullanılmaktadır. Emredilmekte, darbe yapıp, yüzlerce insan acımasızca şehit edilmekte, binlercesi gazi olmaktadır! Birçoğu da meczup, cahil, dünyadan ve ahiretten habersizdir. Akıllarını, iradesini kiraya verenler, körü körüne bunlara biat etmekte, kadını- erkeği onlarla rabıta yapmaktadır.

İster tarikat, cemaat, terör örgütü liderleri, önderleri olsun; pek çoğu psikolojik, sosyolojik, pedagojik hasta ruhludur. Fetö, Apo, Oktar’a ve diğerlerine bakın. Bunlar tek başına karar alıp, taraftarlarına karar iletilip, uygulatılmaktadır. Taraftarlarında sorgulama, alternatif düşünme, karara uymama, eleştirme, özeleştiri yapma durumu yoktur. Tamamen bir robot makine haline getirilmişlerdir. “Tüm liderleri ve taraftarları şer güçler tarafından kullanılmaktadır.” Ben iyisini henüz, daha göremedim. Bir telefon ve sosyal medya mesajı ile harekete geçmektedirler.

Komünistin vatan, millet, devlet, din, iman, insanlık, varlık sevenini hiç görmedim. Dış hain güçler bunları vatan, millet, devlet, insanlık düşmanı olarak yetiştirir ve kullanır. Bunlar vatanseverleri, millete hizmet edenleri sevmezler. İyilere ve iyilik yapanlara karşı silahlı ve yıkıcı mücadele sürdürürler. Cemaatlerde bunlara benzerler. Milli değerden yoksundurlar. Bunlarda devlete, millete, insanlığa hizmet edenleri hiçbir şekilde desteklemezler. “Çünkü ipleri hainlerin elindedir.” Dinide ön planda anlatmazlar. Ön planda olan kendi şeyhlerdir. “Onlar mümin, Müslüman, Hazreti Muhammet ümmeti yetiştirmekten çok, cemaatlerine eleman kazandırma hedefi gütmektedir.” Fetöcular’ın sohbet toplantılarında din anlatılmaz. Dini hükümler, ilkeler, kurallar anlatılmaz. Bir aşır (kısa süre) okunmaz. Besmele çekilmez. Bir Fatiha ile bitirilmez. Hedef: “Siyasallaşma, kadrolaşma, gelişme, çoğalmadır. Din bir tavlama, avlama tuzağı olarak kullanılır.”

Hiç kimseyi beğenmeyen Cübbeliyi dinliyorum. Okul görmemiş. Samimi görünüyor. Ama nerede bir saçma sapan düşüncesizlik varsa din olarak anlatıyor. İnsanları dinden bile soğutuyor. “Peygamberimiz burnunu sildiğinde sahabenin sümüğü hemen alıp, eline yüzüne sürdüğünü anlatıyor. Peygamberimizin idrarını ve kanını içtiklerini ve bunun için cehenneme girmeyeceklerini açıklıyor. Peygamberimizin 30- 40 erkek gücünde cinsel gücü olduğunu dün açıklıyor. İki peygamber adı da vererek, onların da 300’er karısı, 400’er tanede cariyesi var, diyor. Hazreti Hasan’ın da 400 eşi olduğunu açıklıyor.” Bunları Kur’an, tarih yazmıyor. O zamanın nüfus kütüğü de yok. Bin yıl önce kendileri gibi bir cahil veya sapık yazmış. Onu belge olarak alıyor. Şimdi olduğu gibi bin, on bin yıl öncede sapıklar vardı. Hak da vardı. O zaman bir şehir bile bin kişi değildi. İdrar ve kan içmek haramdır. Başkalarının peygamberlere saygı göstermediğini anlatan bu zat, peygamberler için olmayacak, olmamış şeyler açıklıyor. Böyle âlim, dindar olmaz. “Peygamberimiz bu tip sözde âlimlerin, insanların en şerlisi olduğunu açıklıyor.”

                Allah ile peygamberimiz ile rabıta kesilmiş! Araya sahte, sahtekâr, kör, sapık, cahil sözde mürşitler girmiştir. Tam bir komünist kafasızlığı! Onlarda Marks, Lenin, Stalin, Darvin, Mao ne demiş ise, bugün hala onu yapmaktadırlar. “Onlar, devrim kansız olmaz, demiş.” Komünistlerde onun için kan dökmektedir! Dünyanın her ülkesinde katliamlar yapmaktadır! “İnsanlar maymundan türedi, demiş.” Onlarda atalarının maymun olduğunu sanmaktadır. Akıl işletilmeli. Beyin çalıştırılmalı. Yeterli, dosdoğru, derinden düşünmeli. Bilmediğimizi akıllı bilgelere sorup, öğrenmeli. Akıllı, bilge, olgun Müslüman sadece Allah’a, peygamberine, ilme, akla, bilge insanlara uyar. İnsanı Allah’ın önüne geçirmez. Geçirirse işte darbeciler gibi zelil, rezil, rüsva, kepaze, perişan olur. İnsan, taklit ettiği kimseye bir bakmalı. Doğru değerlendirme yapmalı. Yapacağı işin iyi, hayırlı, yararlı, önemli, değerli, beğenilen olmasına dikkat etmeli. Haram, günah, suç olmamalı.

                Dosdoğru söz sahibi, iş- eylem sahibi, zikir, ibadet sahibi olmalı. Her varlığa iyilik yapmalı. Yardım etmeli. Elimizdekini başkaları ile paylaşmalı. İyi insanlarla dayanışma içinde olmalı. Hakka yönelmeli. Batıldan, küfürden, sapıklıktan uzak kalmalı. Kuldan şefaat dilememeli. Rehber edinmemeli. Aklı ona kiraya vermemeli. Ya da satmamalı. Her işimiz, ibadetimiz en harikulade, güzel olmalı. İnsana, varlığa, doğaya zarar veren olmamalı. “Kim emrederse emretsin, haram, günah, suç asla işlememeli.” Kendimizi, neslimizi en iyi biçimde yetiştirmeli. Sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeli. Bizler iyilik meleği olmakla görevliyiz. Şeytanın uşağı olmamak için gayret etmeliyiz. İnsanı putlaştırmamalı. Peygamberleştirmemeli. İlahlaştırmamalı. “Onlarca şeyh, sözde mürşit gördüm. Gerçekten bir olgun bilge Müslüman olanını görmedim. İlimde yok, İslam’da yok! Bilgi, din, teknoloji, doğa ilimleri yok! İstişare yok! Şeyh ne derse o olur. Taraftarları sorgulamadan dediğini, emrini yerine getirir.” Sonra ortaya Fetölar, Ticaniler, Müslim Gündüzler, Şeyh Saitler, Adnan Oktarlar, Apolar vb. çıkar! Bizler hak mümin ve Müslüman olmalıyız. Her şeyimizle bir bütün olmalıyız. Düşünmeliyiz, sorgulamalıyız. Eleştirmeliyiz. Yargılamalıyız. “Hiçbir kula köle, esir olup, biat etmemeliyiz. Allah’ın dini, peygamberi, ilmi bizlere yeter.”

 “Vatan sevgisi imandandır,” diyen peygamberimizdir. İnsan sevgisi, millet- ümmet sevgisi dinimizdendir. Her eylemimiz dine, imana, İslam ahlakına, ilme, edebine, düsturuna uygun olmalı. Hiçbir varlığa, çiçeğe, arıya, karıncaya, ağaca, canlıya zarar veremeyiz. “İnsan kutsal varlıktır. Bizlere emanettir. Her varlık bizlere emanettir.” Bilmediğimizin peşine düşüp, kendimizin iki dünyasını mahvetmemeliyiz. Hep iyilik, helal, güzel, doğruluk içinde olup; olgun, mükemmel insan olmalıyız. “İlmin ve İslam dininin tüm faziletlerini yaşamalıyız.” Fitne, bozukluk, ayrılık, zarar, çirkinlik, kötülük vermek için çalışmamalıyız. Her zaman ölçülü, dengeli, akıllı, bilgili, sağduyulu, mantıklı, makul, ilmi hareket etmeliyiz. Sevgi, saygı, hoşgörü, duygudaşlık içinde olmalıyız. Merhametle yaşamalıyız. Özverili, vefakâr, fedakâr, cefakâr olmalıyız. Her şeyimiz Allah’ın iradesine, peygamberimizin sünnetine, gerçek ilme uygun olmalı.

                Her türlü kötülüğü, çirkinliği, yalanı, yanlışı, zararlıyı def etmeliyiz. Batıl ve küfre dalmamalıyız. “Dinimizi Diyanet’ten öğrenmeliyiz.” Okur- yazar olmayan şeyh olmuş. Tarikat, cemaat lideri olmuş. İlkokul bitiren ve 2 yıl Kur’an dersi alan hoca olmuş! Ev sohbetlerinde din anlatıyorlar! Saçma sapan düşüncelerle akılları bulandırıyorlar. Osmanlı döneminde cemaat ve tarikatlar kontrol edilirdi. Şimdi her şey başıboş kalmış. “Biri dinsizliği yayıyor! Diğeri din adına sapıklık anlatıyor!”

                Bugün tüm İslam ülkeleri savaş, çatışma, çekişme, husumet içindedir. Demek ki doğru bir din, ilim eğitimi- öğretimi, öğrenimi yok. Fenalık, kötülük, azgınlık gittikçe artıyor! 50 yıl öncesinden 50 kat daha kötü durumdayız! Barış, sevgi, kardeşlik, uyum, uzlaşı, geçimli olma çok azaldı. Nankörlük arttı. Kalpler katılaştı, beyinler kirlendi. Kıyameti, hesap gününü düşünüp, güzel işler yapanlar azınlıkta kaldı. “Müslüman’ım diyenle, komünist caniler işbirliği içinde ortak katillik, katliam yapıyor!” İslam adına terör örgütleri kuruluyor. Komünistlerle işbirliği içinde katliamlar yapıyorlar! Her biri aynı gâvur tarafından yönetiliyor.

                “Kur’an hayat kitabıdır. İslam, yaşatma dinidir.” Ama dinleyen yok! Çıkar söz konusu ise hemen yüz çeviriliyor. Gerçek dindarlık pek kalmadı. Gösteriş için yapanlar çoğaldı. Medyaya bakalım. İnsanlık, İslam görünürde yok. Ama bu sapıkların milyonlarca taraftarı var. Hiçbir zaman kendimizi kaybetmeyelim. Sınırı aşmayalım. Dinin yasakladıklarını yapar olmayalım. Allah cc. Ve peygamberinden başkalarına tam teslimiyet içinde asla olmayalım. Kullanılan eşek, it gibi olmayalım. Dünyaya boş gelip, boş gidenlerden asla olmayalım.

                İlahi görevleri, şahsi görevleri, ailevi görevleri, medeni ve vatanı görevleri, insani ve toplumsal görevleri eksiksiz, tam yapalım. İnsanları iki dünyada iyiliğe ve mutluluğa eriştirmeye çalışalım. Dosdoğru sözlü, güvenilir, akıllı, zeki, bilge, günah ve suç işlemeyen olalım. İnsanların dinini, canını, aklını, neslini, malını, değerlerini koruyalım. Çağın bilgi, birikim, teknoloji, ekonomi, sanat-mesleğine sahip olalım. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı sevelim. Koruyalım, gözetelim, yüceltelim. Tüm güzel ve yararlı değerlerimize sahip çıkalım. İnsanları dosdoğru yetiştirelim. Bugünümüze ve yarınlarımıza sahip çıkalım. “Aile birliğimizi, bütünlüğümüzü mutlaka ama muhakkak koruyalım.” Geçmişimize, günümüze, geleceğimize sahip çıkalım. İslam’ın ve ilmin tüm fazilet değerlerini yaşam biçimi yapalım. Önce kendimizi sonra neslimizi, çevremizi en iyi biçimde yetiştirelim. Bugünümüz aydın, yarınlarımız parlak olur, inşallah.

                                                                                                                                             Mehmet KASAP

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem