ÜLKEMİZDEKİ HAİN KATİLLERİN BİR KISMINI TANIYALIM


İç ve dış gizli şer güçler, ülkemizde daha çok sol, komünist grupları kullanmaktadır. Yıkıcı sol terörist şer güçler ülkemizde 1820 yılında yıkıma başladı. “Komünizm; ilkel, insanlık dışı, insan doğasına uymayan bir safsata ideoloji, sapık felsefeden oluşmaktadır.” Halk böylesi adi, insan onuruna ve yaratılış özelliğine uygun olmayan rejimi kabul etmediğinden; kandırmak için insani, ulusal ve evrensel değerleri kullanmaktadır. Bu da olmasa şiddet, terör, baskı, korku uygulamaktadır.

 

Ülkemizde komünistler 1820 yılından beri yıkıcılık, şiddet, terör, geri bırakma için her pisliği yapmaktadır. Şehir ve kır teröristleri yetiştirmektedir. Çekirdek terörist birlikleri kurmaktadır. Kitleleri kandırarak politize etmektedir. Devrim yapmak için silahlı güçler oluşturmaktadır. Ülkede anarşi, terör, kaos çıkarmak için her yolu denemektedir. Halkı her yol ve yönde örgütlemektedir. Baskı, şiddet, korku ile halkı kendine bağlamaktadır. Halk savaşı yapmak için güç toplamaktadır. Hedefleri; “devrim savaşı ile iktidarı ele geçirip, komünist rejim kurmaktır.”

 

Eleman kazanmada ulusal, insani, evrensel değerleri kullanmaktadır. Oysa komünizmde bu değerler hiç yoktur. Halkı kendine korku, kaygı, şiddet, terör ile bağlarken, başka yollarda denemektedir. “Sosyal, kültürel, sportif etkinlikler; gezi, seminer, folklor, eğlence, yardım etme, ideolojik propaganda yapma, yayın okutma, müzik, kültür, sanat ile kazanma, uyuşturucu kullandırma, kandırma ile beyin yıkama etkinliği yapmaktadır.”

 

Ülkemizin kalkınma, gelişme, ilerleme, refaha ulaşmasını istemezler. Hep önlemeye çalışırlar. İdeolojik yönde yıkıcı, olumsuz propaganda yaparlar. İnsanların bilimsel doğruları, gerçekleri öğrenmesinden rahatsız olurlar. Hep doğru ve gerçeklerin üzerini örtmeye çalışırlar. Yalan, fitne, bozukluk, şiddet, terör ile iş yürütmeye çalışırlar. Devlete sızarlar veya girerler, koyulurlar. Devleti ele geçirip, devlet – millet kullanılır. Komünistler İTC’de etkin olup, Osmanlı’nın yıkımında rol oynadılar. Cumhuriyette devletin içine girerek, devleti diktatörlük, jakoben baskıcı laiklik ile canından bezdirdiler. Aç, sefil, fakir, özgürlükten uzak bıraktılar. “Tam bir komünist faşistlik yaşattılar. Kendileri saltanat sürerken, milletimiz sefilleri oynadı! CHP ilkeleri ile perişan ettiler.”

 

Bu katil anarşist ve teröristler, 1950 yılına kadar ülkemizde çok etkindi. Devleti, milleti perişan ettiler. 1950 yılından sonra halkın her yönü ile durumunun iyileşmesini önlemek için 1958 yılından itibaren terör yapmaya başladılar. Cuntacı harekette bu terör hareketlerini bahane ederek 1960 cunta askeri darbesini yaptı. Millete, devlete hizmet edenleri idam ederek ve de cezalandırarak kalkınmayı önledi.  

 

Halk kendini tekrar toplamaya çalışırken, 1968 de yine komünistler teröre başladı. Bu terörü bahane ederek yine 1971 askeri muhtıra yapıldı. Demokratik sivil hükümet düşürüldü. Halk kendini yine toparlamaya çalışırken, komünist terör yine ülkeyi olumsuz etkilemeye başladı. Devleti resmen yönetenler terör yanındaydı. “Derin devlet ile resmi devlet iç içe geçmişti.” Sol komünist teröristler 1968 -1980 döneminde 10 bin kişiyi katletti! Bu terör hareketleri de bahane edilerek 1980 askeri cunta darbesi yapıldı. Millet komünist terörden kurtuldum, derken cuntacı terör ile perişan oldu. Bu dönemde 10 tane yasal komünist parti bulunmakta idi. 35 tanede silahlı yasadışı silahlı komünist terör örgütü vardı. Bunların bazıları CHP- Bülent Ecevit Hükümeti döneminde açıktan büro açarak çalışıyordu.

 

Bu illegal örgütler; THKO, DHPP/C, DEV- KAR, TKP/ML, MLKP, MKP/HKO, TDKD, TKEP/L, TİKB, Devrimci Yol, Direniş Hareketi, Emek Partisi, Acilciler, TKP/ML, TKİP, “DEV- SOL, bugün ki adı DHKP/C,” Devrimci Halk Partisi, DPG, Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, MLSBP, SİP, SP, TDP, TDKP, TİİKP, TSİP, TKP ve onlarca terör örgütü vardı. Mahir Çayan THKP, Deniz Gezmiş Dev- Sol üyesi idi. Bugün CHP, Dev- Sol örgütü üyesinin mezarına ziyaret ediyor! O günde faaliyetleri destekleniyordu!

 

O dönemde Müslüman’ım diyerek terör yapan yoktu. Terör yapan sadece komünistlerdi. Komünistlere destek veren CHP, AP; Sade, dindar Müslümanları devletin hiçbir kademesine, okula, hastaneye, düğün salonuna bile almıyordu. Kamu kurumlarına işçi, memur, öğrenci olarak giremezlerdi. Referanssız memur, amir, işçi alınmazdı. Mülakat ile elenirdi. “Bütün okullar sadece sol veya milliyetçiler tarafından doldurulurdu. Birinin olduğu okula diğeri olmazdı.” Biz iki gruptan da olmadığımız için okulda 21 Kasım 1978 de 200 komünistin saldırısına uğradık.

 

PKK, sol- komünist Marksist, Leninist, Stalinist bir terör örgütüdür. Komünistler açıktan veya dolaylı olarak sempati duyar, yakınlık hisseder. Lenin’in deyimi ile yoldaştırlar.

 

2013 Taksim- Gezi olaylarında 86 terör örgütü 80 İl ve yüzlerce ilçede 3,5 milyon kişi ile 1 ay terör yapıyor. Legal örgüt olan CHP, HDP, PKK, KESK, DİSK, TTB, MMOB bu yıkımlarda başı çekiyor! İllegal örgütlerle birlikte eylem yapıyor. “Hükümeti sivil ayaklanma ile yıkmaya çalışıyorlar.” Ülke kalkınmasında önemli etken olan yatırımların durmasını istiyor! “Ülkemizde yasal kurumlarla yasadışı terör örgütleri iç içedir. Ortak çalışma içindedirler.” Böyle olmasa devlete- millete terör örgütleri meydan okuyamaz.

 

28 Şubat 1997 de yine sivil demokratik hükümeti düşürmek için 5’li çete denilen, sol olan KESK, DİSK, TUSİAD, ordunun terörist kısmı, yargı, medya ortak harekete geçti. Refah- Yol Hükümetini düşürdü.

 

Bugün PKK’ya ülke içinden MLKP, TKP/ML, THKP/C, MLSPB, MKP, Devrimci Karargâh, PDK açıktan destek vermektedir. Resmi anlaşma içindedir. PKK’nin alt kollarını, yasal siyasi kollarını, ülke dışından destekleyici devlet, istihbarat örgütler vardır. “Ülkemizde bir pislik varsa mutlaka bunun iç ve dış pis, kirli, kötü, zararlı, hain destekçileri vardır.” Dünyanın neresinde bir pislik oluşum varsa efendileri aynıdır, benzerdir, birdir. İletişim, diyalog içindedirler. “Bugün ülkemizde dinsiz imansız Allah tanımaz komünistlerde kullanılıyor.” “ Din görünümü altında münafıklık yapan alçaklarda kullanılıyor.” Bu kullanılan alçak, kahpe, hain, kalleş, katil taşeronların efendileri hep aynıdır. Komünistleri eski komünist istihbaratlar kullandığı gibi batılılarda kullanıyor. Dincilik yabanları da herkes kullanıyor. Bunların görüşleri yalan, yanlış, ihanetle doludur. Hiç biri söylediklerinde samimi değildir.

 

“Aldanıp kanmamak için Allah’ın gerçek dini İslam’a ve gerçek ilme sarılmalı. Aklı, zekâyı doğru çalıştırmalı. “Marksist, Leninist, Stanilist, Troçkist, Maoist, materyalistlerden uzak kalmalı.” “ Din ile aldatan münafık cemaatlerden uzaklaşmalı.” “ Irkçılık yapanlara kanıp, aldanmamalı.” Komünizm, faşizm, kapitalizm, liberalizm ve her türlü –izm’den uzak kalmalı. – Cılık larla meşgul olmamalı. Allah’ın gerçek hak dinine yapışıp, ilim ile bağlanmalı. Cahil kalmamalı.

 

Devlet hainlerle doldu, dolduruldu. Devlet doğudaki 21 İlde hiçbir zaman otorite sağlayamadığından, burada sınavlarda kopya ve yardım etme olmaktadır. Zararlı elemanlar devlete girmektedir. Diğer illerde siyasi nedenlerle hainler devlete alındı. Sınav soruları sürekli çalındı. CHP –Bülent Ecevit 6 kez hükümet oldu. Hep bu komünistleri aldı. 1950 öncesi, sonrası sol hükümette olduğu zaman da komünistler devlete doldu. Alınan bu sol, diğer hükümetler zamanında da yoldaşlarını aldı.

 

Solun dışındaki hükümetlerde komünistleri devlete aldı. Komünist olmayanlar alındığında da yine vatansever, milletseverler devlete alınmadı. Münafıklar ve ideolojik sapkınlığı olanlar devlete alındı. Kısacası devlet hain, kahpe, alçaklarla doldu. 15 Temmuz 2016’da bir darbe oluyor. Ordunun %1,5’ü darbeye katıldı, deniyor. Birisi soruyor: “ Hocam geri kalan %98,5’ü nerede idi? Çünkü darbe yapanlara karşı hiçbir askeri birlik harekete geçmedi.” “Darbeyi halkın bir kısmı ile polisin bir kısmı önledi.” Hükümette bu durumu gördü. “Polis ve askeri okulları kapatıyor. Darbe yapma için kışladan çıkan birlikleri de kapatıyor.” Hainden asker, korumacı olmaz. İşte arkadan kahpece, kalleşçe, alçakça vuruyor! Hem de vururken emir vererek diyorlar ki: “Acımayın, önünüze çıkan herkesi vurun, gebertin!” Halkı vuran ordudaki teröristler 237 kişiyi şehit etti. 2,190 kişiyi gazi yaptı. TBMM, Genel Kurmay, Emniyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, belediye binası, jandarma, halk bombalarla, silahlarla vuruldu! Bir hain devleti, milleti satar ve yok eder! Hainlerin hemen hepsi devletten temizlenmeli.

 

“Bugün milliyetçilik adına şiddet, terör yapanlar vardır. Milliyetçilik sapık sapkın bir ideolojidir.” “Bugün İslam adına terör yapan FETÖ, Hizbullah, Daeş, Taliban, El- Kaide, El- Şebab, Boko- Haram, El- Nusra ve yüzlercesi vardır. Hepsi de batıl, küfür, serserilik içindedir.” “ Komünistlik adına terör yapan yüzlerce terör örgütü vardır. Hepsi de dinsiz imansız Allah tanımaz, insanlıktan nasiplenmemiş, geri zekâlı, akılsız, şizofren, psiko manyak psikopatlardır.” Hepsi birer maşa, taşeron gibi kullanılmaktadır. Bunlarda vatan, millet, devlet, ülke, din- iman, milli, manevi, insani değerler, evrensel değerler, İslam’ı fazilet değerleri yoktur. Şefkat, merhamet, acıma, müşfik, koruma, kollama duygusu bulunmamaktadır. Olsa idi şiddet, terör yapmazlardı. Lanetliyorum. Kınıyorum. Allah’ın laneti hepsinin üzerlerine olsun, diyorum.

 

                                                                                                                 Mehmet KASAP

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem