YÜCE ALLAH’ IN İSLÂM DİNİ VE M. K. ATATÜRK - Mehmet KASAP

YÜCE ALLAH’ IN İSLÂM DİNİ VE M. K. ATATÜRK


“Allah cc. Yolu İslam Dini; Kur’ân- Kerim ve Hazreti Muhammet’in İslam, ilim, irfan- medeniyet yoludur. Allah’a ve peygamberine iman etmekle bu yola giriş yapılır.” “Allah’ın emirlerini yerine getirip, yasakladıklarından sakınıp, kaçınmakla tamamlanır.” Müslüman aynı zamanda ilim, bilim, sanat, zanaat, meslek, teknik, teknoloji, kültür insanı olmalı. Fen bilimlerinde, sosyal ilimlerde, sayısal ilimlerde, kültür ilimlerinde, elektrik, elektronik, bilgisayar, iletişim, bilişim, ulaşım, motor, makine, hava, kara, deniz bilim ve teknolojisinde, her alanda en ileride olmalı. Zira ilim, bilim, sanatta Allah’ındır. Allah cc. İlim, bilim, sanat sahibi olup; âlimdir. Âlimleri sever. İslam dini iman ile- amentü şerhi ile başlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hac yapmak ile devam eder. Bu farz ibadetleri yaparken; haram, mekruh, günahlardan sakınırken, ilim ile davranmalı. İlimsiz din yaşanmaz. Bunun için Kur’an’ın ilk inen ayeti ;    “ Yaratan Allah’ın adı ile OKU!” oldu. Allah’ımızın ve peygamberimizin ilim konusunda pek çok emri, öğüdü bulunmaktadır. 

Allah cc. Doğru, dürüst, adaletli, hakkaniyetli, güzel ahlaklı, edepli, hayâ sahibi, tövbe eden, zikreden, hakça ibadet eden, dua eden, varlıklara iyilik edenleri sever. Kendine karşı hak ibadetlerin yapılmasını emrederken; yarattıklarına da iyilik etmeyi hemen ardından emretmektedir. Sabırlı, hakta sebat eden, maddi- manevi tertemiz olma emredilmektedir. Asla bozguncuları, kibirlileri, nankörleri, emanete ihanet edenleri, inkârcıları, zalimleri, israfçıları, katilleri sevmemektedir.

Allah cc. Dosdoğru, adaletli, merhametli, ağırbaşlı, alçak gönüllü, anne ve babaya, varlıklara iyilik etmeyi emrediyor. Bağışlayıcı, barışçı olmamızı istiyor. Başkaları hakkında olumlu düşünmemizi, cesaretli, cömert, çalışkan, bilge, diğerkâm, fedakâr, vefalı, güven veren, hoşgörülü, ölçülü, dengeli, iyi niyetli olmamızı istiyor. Kanaat eden, kardeş ve dost olan, kusur ve hataları örten, misafir sever, nezaketli, özverili, saygılı, sevgi dolu, sorumlu, görevini hakkı ile eksizsiz yapan, olgun insan olmamızı istiyor. Allah’a hamt eden, şükreden, insanlara teşekkür eden, olmamız öğütlemektedir. Öfkemizi kontrol etmemizi emretmektedir. Sabretme ve öfke kontrolü yapmak Allah cc. Emridir. Bağışlayıcı, affedici, acıyan, şefkatli, müşfik olma emredilmektedir. Kul hakkına dikkat çekilmektedir. Allah cc. kul hakkı ile bana gelmeyin, buyurmaktadır. İnsanlarla, akrabalarla, komşularla, varlıklarla iyi geçimli olma emredilmektedir. 

İnsanlarla yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, bölüşme içinde olma istenmektedir. Kincilik, intikamcılık, çıkarcılık yasaklanmıştır. Müslümanın menfaatçi, kinci, intikamcı, sapkın, bozguncu, İslam dışı bozuk, sapık, batıl, küfür yollarına şaşırıp sapması yasaklanmıştır. Duyarsız olmaması gerekmektedir. Sorumlu olması emredilmiştir. Başkalarının hak -hukukuna saygılı olma istenmiş, doğru iş yapma emredilmiştir. Haksızlık, insan kayırma, hoşgörüsüz olma, akıl kirliliği, batıl, küfür içine düşme reddedilmiştir. İkiyüzlü olma, sapık olma, sapkın olma, bozuk olma haram kılınmıştır. Hak yol sadece Allah cc. Yolu, İslam yolu, Peygamberimiz sas. Yoludur. Diğerleri sapıklık, kaçıklık, batıl, küfür, Tağut, tuğyan, hüsran, akla ziyan, varlığa ziyandır. “Sapıklar kendilerinin sapık olmadığını, iyileştirici, düzeltici olduklarını söyleyerek, kendilerini avutur. Başkalarını da kandırmaya, aldatmaya çalışırlar. Bu sapıklara, batılın pisliğinde, küfrün karanlığında olanlara asla kanıp, inanmamalı. Onlar şeytanlaşmışlardır.” Dikkatli ve uyanık olup, aldanmamalı. Her zaman Yüce Allah’ın yolunda olmalı. Peygamberimizi örnek alıp, onun gibi İslamiyet’i yaşamalı. İlmi, bilimsel, sanatsal, akıllı, zeki davranmalı. Düşünce biçimlerinin tümünü doğru kullanmalı. Akıl erdirmeli. Bilinmiyorsa, samimi yüksek uzman bilge insanlara sorup, öğrenmeli.

İslam olan birey; ilim, irfan, arif, aydın olup; güzel ahlakla, maddi- manevi temizlikle, doğruluk ve adaletle, iyilik yaparak, sevgi, saygı, hoşgörü içinde yaşamalı. Bağışlayıcı, yardım edici, sözünde durucu, özverili, diğerkâm olmalı. Peygamberleri ve gerçek âlimleri örnek almalı. Allah’ın yolu Kur’ân yoludur. Peygamberimizin yoludur. Peygamberimiz, Kur’an’ı, İslam dinini en güzel şekilde yaşayandır. “İslam dendiğinde aklımıza barış, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk, hak- hukuk, adalet, doğruluk, dürüstlük, emin- güvenilen kişi olma gelir. Hak- hukuk, adalet, güzel ahlak, edep, hayâ, aklı doğu kullanma, doğru bilgi ile yaşama gelir. Her zaman çalışkan olup, helalinden kazanma ve harcama akla gelir.” “ İmanlı, hak ibadetli mümin; huzur, mutluluk içinde rahat, kolay, refah içinde yaşar. Ahirette kurtuluşa erer. Cennete gider. Dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu, başarılı olmak için Kur’ân ve sünnet kitabından çalışılması gerektiğini bilmeli. Sadece âlemlerin yaratıcısı Rabbimiz olan Allah’a kulluk etmeli.” Bunun dışında bozuk- bozulmuş dinleri, felsefi görüşleri, ideolojileri, doktrinleri kökünden reddetmek gerekir. 

Daha önceki yazılarımda da söylemiştim. Hak bir mümin Müslüman birey, aynı zamanda Musevi, Hristiyan, Budist, Marksist, Leninist, Stalinist, Maoist, Nazi, Faşist, kapitalist, Kemalist zihniyette ve yaşamda olamaz. Bir kapta, kalpte, beyinde, ruhta temiz gıda ile bozuk gıda bir arada duramaz. Hak ile batıl, adalet ile zulüm, iyilik ile kötülük bir yerde barınamaz. Birinin olduğu yerde diğeri olmaz, yoktur da! Bu da böyle bilinmeli. Hak batılı, küfrü; batıl hakkı hakikati reddeder. 

Diğer bozuk felsefi inanışlar, görüşler, ideolojiler, doktrinler İslam dinini kabul etmez. Materyalisttirler. Bencildirler. Kendinden başkalarını kabul etmezler. Komünizm; din, Allah tanımazlık üzerine kurulmuş. Materyalist- maddeci bir ideolojidir. İnsan doğasına uymayan saçma sapan, sapık, diktatör bir ideolojidir. Nazi, Faşizm gibidir. Batı ülkelerinde cumartesi günü saat: 12.00’den sonra kiliselerde çan çalma başlar. Pazar günü hep devam eder. Hala eski komünist ülkelerde kilise çanları çalmamaktadır. Allah cc. Akıl, fikir, hak isteme niyeti, düşüncesi ihsan eder inşallah. Sadece Allah’a teslimiyet içinde olmalı. Sapık, batıl, küfür, Tağut olan düşünceleri kabul edip, zalimlere uyup; bende Müslümanım, demek; akla ziyandır. Kelime-i tevhit ve Kelime-i şahadet getirip, söylerken “L” denmektedir. Bunun anlamı; İslam dışında her inancı- inanışı reddediyorum. Kabul etmiyorum. Onları yok, kabul ediyorum, demektir. “Elhamdülillah Hakk’a mümin ve Müslümanım.” Adım, sanım, sıfatım, kimliğim budur. Allah cc. mümine bu adları, sıfatı koymuştur.

 

M. K. Atatürk 1919 yılına kadar, askeri üniformayı çıkarana kadar, İslam hakkında bazı güzel sözler söylemişti. Daha sonra tamamen batının batıl düşüncelerinin kontrolüne girdi. Batılı kâfirlerin İslam, Kur’ân-ı Kerim, Hazreti Muhammet ve Müslümanlar hakkında yazdıkları; İslam’ı reddedici, yerici, kötüleyici, hakaret edici, küfredici, aşağılayıcı onlarca kitabı okudu! Bu okudukları kitaplar, devletin kurduğu ama şimdi özel olan bir bankanın yayınlarından büyük boy kitap olarak çıkmıştı. Hem de bu kâfirlerin kitaplarını dikkatle, altını çizerek okumuştu. Okudukları kitapları inceledim. Akla ziyan; hakka, hakikate küfürlerden oluşmaktadır. Batının batıl, küfür yolunda olup da; iyi, güzel, doğru, adaletli, hakça, yararlı bir yönetim biçimi oluşturmak mümkün değildi. Zaten olmadı da! Ama 1919’da kaybettiği milli- yerli, manevi değerlerini, ölmeden 15 gün önce, 1938 yılında hatırladı.

 Atatürk ölümünden 15 gün önce şöyle diyor: “ Bütün dünyanın Müslümanları, Allah’ın son peygamberi Hazreti Muhammed’in gösterdiği yolu takıp etmeli. Verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar, Hazreti Muhammed’i örnek almalı. Peygamber gibi hareket etmeli. İslamiyet’in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilir.” Kaynak: “ Prof. Dr. Hanif Faruk, Urduca Yayınları’ndan Atatürk. A.Ü. Dil ve Tarih, Coğrafya Yayınları, Ankara 1979- Sayfa: 102 Hürriyet Gazetesi 24.11.2016 Yalçın Bayar’ın Köşe Yazısından aynen alınmıştır.

M. K. Atatürk’ün bu öğüdünü, vasiyetini bugün Atatürkçü, Kemalist diye geçinenler hiç görmüyor, görmek de istememektedir! Konuştuklarında, yazdıklarında tutarsız, saçma sapan söz etmektedirler. Komünistlik- ateistlik yaparlar. Irkçılık- şovenlik yaparlar. Yıkıcılık, bozgunculuk, fitnecilik yaparlar. Terörle, teröristlerle beraber olurlar. Vatan, millet, devlet, bayrak, din, iman, Müslüman, milli, manevi, evrensel değerlerden uzak konuşur ve eylemlerde bulunurlar. İkiyüzlü değil 2 bin yüzlü davranırlar. 

Kadıköy ve Bakırköy’de sapık eşcinsellerle, LGBTİ olanlara; diğer yıkıcı, bölücü, anarşist, teröristlerle birlikte özgürlük isterler! 

2013 yılı Gezi olaylarında bir ay boyunca tüm Türkiye’mizde anarşi, terör, yıkıcılık, canilik yapanlarla birlik beraberlik içinde eylemlerde bulunurlar! 

Kartal’da CHP+ HDP+ DHKPC+ PKK ve diğer hain, kalleş, katil, kahpe örgütlerle beraber miting yaparlar! Her hain olan legal, illegal gruplarla beraber eylemlerde bulunurlar.

 “Oysa ben Atatürk’ün bu öğüdüne, vasiyetine büyük bir azim, gayret ile uymaya çalışıyorum. Vatanımızdan, milletimizden, memleketimizden, devletimizden, bayrağımızdan, milli- yerli, manevi, evrensel değerlerimizden yana taraf olmaktayım.” Hiç kimsenin aklını, beynini, kalbini, ruhunu bulandırmıyor, kirletmiyorum. Hiçbir milli, manevi, evrensel değere, varlığa zerre kadar zarar vermiyorum. Sadece yararlı olmaya çalışıyorum. Biz sadece tebliğ ediyoruz. Herkes başkalarına zarar vermeden, bildiğini yapmakta hürdür, özgürdür. Bizden sadece söylemesi!

Komünistler devrimci olduğunu söylemektedir. Halkları kandırmak için ; “barış, kardeşlik, dostluk, eşitlik, emek, fakir- fukara edebiyatı yaparlar.” Bunlar aldatmacadır. Komünist rejimlerin hiç birinde barış, kardeşlik, dostluk, emek hakkının verilmesi, özgürlük, zenginlik, servet yoktur. Sadece fakirlikte eşitlik vardır. Halkın köle, esir, ırgat, amele, işçi, maraba olarak çalışmasında eşitlik vardır. Devletin başında ve içinde olan diktatörler zenginliği yerler. Bütün faşist ve komünist rejimler darbe ile kan dökerek gelmiştir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde faşizm ve komünizm halk tarafından tercih edilmemiştir. “Karl Marks ve Lenin’de devrimin kansız olamayacağını; savaşıp, kan dökmeden devrim olamayacağını açıklamaktadır.” Bunun için 1800 yılından beri tüm komünist örgütler kan dökmekte, kan akıtmakta, katliamlar yapmaktadır!

 Bugün dünyada 196 ülke vardır. Komünistler her birinde kan dökmüşler! Katliamlar yapmışlar! Yapmayı hala sürdürmektedirler! Lenin 10 milyon, Stalin 43,5 milyon, Mao 50 milyon insanın kanını komünist devrim için dökmüştür! Katliamlar yapmış! Diğer ülkelerde olan katliamları “KARAMÜRSEL TV.” adlı sosyal medya sitesindeki yazılarımdan öğrenme mümkündür. Kendi adıma olan sitede de pek çok makalem, denemem yer almaktadır. Lütfen okuduktan sonra paylaşınız ki; daha çok insan bu doğru, gerçek bilgilerden yararlansın. Sizde sevap, ecir alasınız. 

Ali İmran süresi 3/ 105. Ayet: “ Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdendir.”

Bakara süresi 2/ 170. Ayet: “ Onlara, Allah’ın indirdiğine uyun!” Denildiğinde, hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Peki, ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı ( onların yoluna uyacaksınız)?”

Araf süresi 7/ 56. Ayet: “ Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.”

Tevbe süresi 9/ 119. Ayet: “ Ey İman edenler! Allah’a gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.”

Necm süresi 53/ 39. Ayet: “ İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”

Peygamberimizin Hadis-i şerifleri: “ Dilini kötü sözlerden koru. Hayvanlara eziyet etmeyin. Bizi aldatan, bizden değildir. Cennet cömertlerin yurdudur. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Güzel komşuluk, sahibini cennete sokar. Cennet annelerin ayakları altındadır. En hayırlınız ailesine en iyi davrananızdır. İki günü birbirine eşit olan zarardadır. İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz. İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a şükretmez. Pişmanlık tövbedir. Namaz dinin direğidir. Yaşlılara saygı gösteriniz. Sabır imanın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Kişi sevdiği ile beraberdir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Üstünlük sadece takva ile olur. Yetimin başını okşa, fakiri doyur. Hastayı ziyaret edin, ziyareti kısa tutun. Kişinin güzelliği dilinin altındadır. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Allah cc. Affedicidir, affedeni sever.” 

m.kasap@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Haz
20Ağs

İSLÂM VE MÜSLÜMANLIK NİMETTİR

13Ağs
02Ağs

AKLINI YANLIŞ KULLANANLAR!

23Tem