OYUN TEORİSİ


Bağlayıcıdır, çünkü aidiyet kazandırılan toplumun üzerinde etkilidir.

Ortaya çıkan fikirlere ilişkin insanların bakış açıları, anlayışları doğrultusunda insanın kişiliği ile bütünleşir.

Bunun sonucu, sosyal politikalara meşruiyet kazandıran toplumsal farklılaşmanın boyutları ile geleceğe derinlik kazandıran önemli vakalar vuku bularak etkili olur.

Osmanlı devleti döneminde başlayan batılılaşma çabaları, Türkiye cumhuriyetinin kurulması ile devam etmiş ve günümüzde de hızlı bir biçimde toplumsal değişimin yaşandığı süreç olarak devam etmektedir.

Böylece Türkiye’nin kültürel ve sanayileşme uygarlığı, Hristiyanlığın etkisi altında şekillenmiş batı uygarlığına yönelişin içsel ve dışsal etkilerinin nedenlerine dayalı dışa bağımlı endüstrileşme sayesinde hem Pazar açısından hem de kültürel açıdan tüketim toplumu olma yolunda yılar yılı batının dümen suyunu takip ederek ne kadar başarılı olmuştur?

Her zaman, her alanda ve her yerde varlığı birey veya toplumların hayatını yönlendiren önemli bir etkinliktir zekâ oyunları.

Öyle ki dışsal nedenler eleştiri psikolojisi oluşturarak kendini küçük ve hakir görme veya tam tersi.., diğer bir unsur ise başarısızlığı güdüleyen sen kimsin ki.., bu seni aşar.. gibi yöntemlerdir.

İçsel nedenler ise birey üzerinde en ufak bir başarısızlık sonucu karamsarlığa yönlendirici eğitilmiş cehalettir.

Oyunu kural koyucuların kurallarına göre oynamak için, daha açıkçası oyunu kontrol altına almak için kural koyucuları iyi tanımak gerekir.

Sosyal etkinliğin enerjisi, gerilimi, dalgalanma süresi,  dalgalanma etkisi, toplum direnci gibi etki tepki ilişkisi ile gerçekleşen değişimler toplumun homojen veya heterojen düşünce yapısını gösterir.

Küçük günlük endişeler olarak karşımıza çıkartılan baskı unsurları, bireyin haz ve isteklendirme yönetimini olumsuz etkileyen gerilime dayalı panik sonucu bireyin etkisizliğini ve yetersizlik güdüsünü tetikler.

Kısacası programlanarak önümüze sürülen ve bu nedenle başımıza gelen her türlü olumsuzluğun ardında yaşadığımız his, duygusal zekâyı değil, olumlu ve nihai sonuca ulaştıracak dengede akıl süzgecinin kullanılması gerekçesini uygulamak zamanıdır.

Bu toplum stres altında..

Anladık oyunun kuralı bu..

Eğitilmiş cehaletle yapılan muhalefetlerin sonucu bu ülke çok kan kaybetti.

Böyle olmasa gerek..

                                                                                                                                                  Vahit Sunar

reel@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Nis
14Mar
06Mar
01Mar

Aklın Şifreleri

20Şub

Uluslararası Portföy