Uluslararası Portföy - Reel Analiz

Uluslararası Portföy


Her devlet uluslararası bir aktördür. Her aktörün uluslararası boyutta, kendine özgü ölçülebilir kaynakların kattığı değer ve yansıması, o devletin uluslararası portföyünü oluşturan dizilerin veya disiplinler arası yapının eş güdümüne dayalı tertibi olarak ifade edilebilir.

Uluslararası aktörlerin faaliyet alanlarında etkili olan yalnızca siyasal yapı ve tarihi antlaşmalar değildir.

Devletlerin uluslararası ilişkilerinde etkili olan disiplilinler arası dengesi, o devletin;

 • Doğal kaynak zenginlikleri;
 • Örf ve adetleri;
 • Hukuk sistemi ve işleyişi;
 • İletişim faaliyetlerinde kullanılan erişim yöntemleri ve hızı;
 • Dağıtım kanallarında ulaştırma için kullanılan araçlar;
 • İç ve dış pazar büyüklüğü ve yatırımlara yönelik gelişme eğilimine ilişkin göstergelerin güven dağılımı ve dağılımları oluşturan faaliyetlerin ekonomik göstergelerde değişim göstergesi olan bantın kabul edilebilir aralığı ve Bağımlı veya bağımsız değişkenlerin ilişkisel yansıları;
 • Sportif faaliyetler ve başarı oranları;
 • Uluslararası yardım faaliyetleri;
 • Yabancı dilde yapılan haber yayınları;
 • Açılan kültür merkezleri aracılığı ile yabancı ülkelerde gösterilen faaliyetlerde Dil eğitimi;
 • Çevrecilik;
 • Programlanan Ülkelerde O ülkenin kendi dilinde tiyatro faaliyetleri,TV dizileri, Sinema gibi etkinlikler ile geleceğe bakış açısının küresel boyutta tabana yayılması;
 • Bağımsız yenilikçilik ve teknolojinin ticari ve aynı zamanda savunma sanayi alanında geliştirilmesi;

ve bu bağlamda değişim hızı nasıl önemli ise bir o kadar önemli duruş uluslararası dürüstlüğe ilişkin saygınlık ve o saygınlığı yürütüp muhafaza eden siyasal otoritenin disiplinler arası etkinliğidir.

Uluslararası faaliyetlerde Neden-Sonuç ilişkisine dayalı bağımlı değişken olan Uluslararası portföyü, ölçülebilir nitelikler açısından sayısal ifadeler ile verileri toplamak, derlemek ve değerlendirmek mümkündür.

Uluslararası portföyün yönetimi; Devlet politikası olarak belirlendiği öngörüye uygun yürütülmek üzere, siyasi otoritenin sağlayacağı eşgüdüm ile diğer ülkelerde güven katsayısını arttıran bir politika izleyerek kamuoyunu olumsuz diğer algı yöntemlerinden arındırmak için mutlak olmazsa olmazlardandır.

Uluslararası ilişkiler boyutunda güven katsayısını arttırmak için olumsuz kanaatleri gidermek gerekmektedir. Bunun için siyasal rollere etki edecek olan kamuoyu üzerinde bilgi ve ekonomik göstergeler açısından çeşitlendirme önemli bir araçtır.

Bazı alanlarda devletler uluslararası ilişkilerde tamlayıcı veya ayrıştırıcı özellikler sergileyebilmektedir.

Geçmişe ilişkin tarihi bilgiler ve o tarih hakkında yapılan politik tahribatlar, Dinsel inançlardaki farklılıklar, Ekonomik gelişmişlikler, Bölgesel etkinlikler, Hammadde bağımlılığı, Teknloji transferleri gibi olumlu veya olumsuzluklar siyasi otorite veya kamuoyunun ilgi derecesini ve istek şiddetini belirler.

Bu nedenle, Uluslararası portföyün karşılıklı beklentileri ve eğilimleri ölçülerek, diğer ülkelerin de bu eğilim etrafındaki dağılımları, bu dağılımlara ilişkin belirli bilimsel yasalara uygun ölçme yöntemlerinde karşılaşılabilecek hata katsayıları ve ana kitle etrafında oluşabilecek sapmaların değerlendirilmesi ve ona göre ortaya çıkan açıkların yinelenmemek üzere yeniden yapılandırılması beklentilerin kazanılması açısından önemlidir.

Uluslararası portföy yönetimi, yönetim sürecini kapsayan ve sonu belli olmayan ancak belirlenen somuca götürecek olan dönemsel ilerleme ve faaliyet değerlendirme noktaları duygusallıktan uzak, bilimsel yöntem ve işin uzmanları ile yapılması gerekmektedir. Vahit Sunar

reel@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Nis
14Mar
06Mar
01Mar

Aklın Şifreleri

20Şub

Uluslararası Portföy