Güç ve Deha - Reel Analiz

Güç ve Deha


İnsansı değer yargılarının performans ölçütleri, güç ve dehayı keşfettirmek..

Öğrenmeden hiçbir konu anlaşılamaz.

Tabiatta bulunan ve bize en yakın olan çevremizdeki tüm varlıkların hareket frekansları ile en uzakta olan varlıkların hareket frekansları arasında gerçekleşen ve entropi olarak tanımlanan süreçte mutlak olan değişim ile ilgili sistematik tamlaşma nerede, nasıl, ne kadar ve ne zaman olursa olsun hepsi bir fonksiyonun bağımlı elemanıdır.

Elemanların ayırt edici özellikleri ön plana çıkmasaydı, görmenin, işitmenin, tatmanın ne anlamı olabilirdi?

Söz konusu çok’a çok aktif fonksiyonun en küçük parçası olduğunu varsaydığımız enerji parçacıklarından insana, insandan evrenin tanımlanamayan sınırlarına kadar her varlığın kendine özgün bir performansı vardır. 

Ancak, şu bir gerçek ki yetenek insana özgü kılınmış özel bir lütuftur. Tanımlama, diyalog, bilgilendirme, yönetim, üretim hepsi öyle ki kişisel ve sosyal gelişmeye katkı sağlayacağı sınırlı olan süreçte insanı erdemli kılan ruh ve beden hali iken, aksi durumda insanın nasıl bir zulüm süreci oluşturduğunu zaman serisi üzerinde yansıyan performans ölçütlerinden görmek mümkündür.

Yöneylemler doğrultusunda başarılı olmak, yani kıstası belirli hedefe ulaşmak sabır ve bilgiyi kullanma yöntemi ile olur. İsteklere yönelik inanç beyninin her iki tarafının da kullanmasına imkân tanır.

Kişinin kendine özgün hedefleri açısından net bir tanım oluşturması, yeteneklerinin baskın olan yönünün ressamlık, mühendislik, hekimlik, besicilik, marangozluk gibi faaliyetleri açığa çıkan başarısıdır.

Demek ki kendi sınırları içerisinde programlayabilme ve programlanabilme özelliklerine sahip olan insan, dışsal ve içsel duygular sayesinde bilinç ve bilinçaltına yerleştirdiği mükemmel olma isteği ve bu yönde yaptığı olumlu veya olumsuz çabalar bir başkası için rol model olma özelliği taşır.

Güdüleme, sosyal mühendisliğin operasyonları sayesinde gerçekleşen kırılma noktası ile bir insanın veya topluluğun veya toplumun rol üstlenici haline getirilmesi ile başlar.

Güdüleme yöntemleri birbirinden ilintisiz olacağı gibi birbirinden ilintisizmiş gibi görünen, birinin olgunlaşma sürecinden sonra bir diğerinin yeni bir akım olarak ortaya atılması ile toplumun değer yargılarının farklı kültürlerin değer yargılarına karşı duyarsızlaştırma faaliyeti olarak düşünülmesi gerekir.

Bunlar bireysel gelişimde toplumsal odaklı eğitim adı altında insanların her açıdan olumlu veya olumsuz kullanılabilirlik katsayısını arttırmak üzere değer yargılarını, zamanını, aklını kullanma kapasitesini sınırlayan ve istenilen modele dönüştürülen modern köleler statüsünde rol gereğini yerine getiren insansı model yetiştirmek üzere hazırlanan programlardır.

Meditasyon Budizm, Taoizm gibi inanç sistemlerinin manevi arınma tekniği olarak batı dilindeki eş anlamlı ifadesidir.

Bu nedenle Meditasyon denilince akla ilk gelen uzak doğu kültürünün dinsel ayinidir. Oysa Meditasyon derin düşünmeyi ifade eder ve İslamiyet’te karşılığı tefekkürdür. Meditasyon kelime olarak toplumun bir kesiminde kabul görüp diğer kesiminde ret edilmektedir. Aynı durum tefekkür için de geçerlidir.

Veya yarım bardağı dolu görmek, bir lokma ekmek bir hırka edebiyatından hiçbir farkı olmasa gerek. 

İnsan olmanın erdemi bir bütünlük ifade eder. Vicdan ve akıl ihtirasın önüne geçmez ise veya ihtiras koşullandırma ile vicdan ve aklın önüne geçerse, davranış sistemi programlanmak üzere yarım bardak su ile mutlu olması öğretilir bireye ve bu kartopu gibi yayılır tüm topluma. Bu sayede iyimserlik te öğretilmiş olur.

Veya bazı yönetim yöntemlerinde tavsiye edilen haftada bir ibadet, neyi ifade ediyor olabilir? Niçin tek yönlü..?

Veya yatak odasının uykuyu arttıracak şekilde tasarımı.., hani bir zamanlar henüz uyanmakta olan taze zihinleri uyuttukları gibi..

Ali, uyu uyu yat uyu..

İşte bu! İnsansı değer yargılarının performans ölçütleri.

reel@karamursel.tv

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Nis
14Mar
06Mar
01Mar

Aklın Şifreleri

20Şub

Uluslararası Portföy